Код 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України, формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Код 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є основним кодом підгрупи, яка також включає:

Код

Найменування

КФКВК

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0320

8120

Заходи з організації рятування на водах

0320

8130

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0320

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді