Які особливості справляння екологічного податку у 2024 році

424

Запитання

Які особливості справляння екологічного податку у 2024 році?

Відповідь

Детальний матеріал

Екологічний податок 2024: ставки і строки

Переглянути

Які особливості справляння екологічного податку у 2024 році

ШПАРГАЛКА БУХГАЛТЕРА НА 2024 РІК

Екологічний податок – загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів:

 • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (далі – Викиди);
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (далі – Скиди);
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання) (далі – Розміщення);
 • фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками (далі – Тимчасове зберігання), фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року (далі – Утворення) (п.п. 14.1.57 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Платники Податку – суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України ів межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються (п.п. 240.1 ст. 240 Кодексу,):

 • Викиди (КБК 19010100 та 19011000 (викиди двоокису вуглецю (далі – Викиди Двоокису));
 • Скиди (КБК 19010200);
 • Розміщення (КБК 19010300);
 • Утворення (КБК 190010400);
 • Тимчасове зберігання (КБК 19010400).

Якщо платник Податку з початку року не планує здійснення Викидів, Скидів, Розміщення, Утворення протягом звітного  року, то він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення Податку.

Податкові зобов'язання з Податку за Викиди Двоокису виникають у суб'єктів господарювання, у яких сукупний річний обсяг Викидів Двоокису перевищує 500 тон (п. 240.7 ст. 240 Кодексу).

Податкові зобов'язання з Податку за Скиди, що відбуватимуться у період з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно обчислюються за ставкою, що відповідає 90 відсоткам розміру ставки зазначеної в пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 цього Кодексу (п. 37 підрозд. 5 Перехідних положень Кодексу).

Розподіл часток коштів від Податку у 2024 році до загального фонду Державного бюджету за Скиди, Викиди та Розміщення збережено на рівні 45 відсотків та 55 відсотків до спеціального фонду місцевих бюджетів. Розподіл сум податкових зобов'язань з Податку здійснюють органи, що забезпечують казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Податок, що справляється за Утворення та Тимчасове зберігання радіоактивних відходів зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі в частині сум зобов'язань, які нараховані на обсяги радіоактивних відходів та які Тимчасово зберігаються понад встановлений особливими умовами ліцензії строк.

Оскільки екологчний податок в частині Викидів справляється окремо за Викиди Двоокису, який зараховується до спеціального фонду Держбюджету, то ДПС звертає увагу на обов'язковість заповнення двох окремих додатків 1 до декларації.

Форми Декларації та додатків до неї з 2024 року змінено в частині виключення обов'язку нарахування в них пені.

Змінені форми Декларації та додатків розміщені в інформаційній базі ДПС «Податковий блок» за кодами:

 • J0З02006 – Декларація з Податку (для юридичних осіб);
 • Додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» (форма J0320106);
 • Додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти» (форма J0320206);
 • Додаток 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах» (форма J0320306);
 • Додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (форма J010320406);
 • Додаток 5 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (форма J010320506);
 • Додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (форма J0320606).

Таким чином, платники зобов'язані декларувати податкові зобов'язання з екологічного податку за зміненими формами Декларації та додатків, починаючи із звітного періоду IV квартал 2023 року, з дотриманням 40-денного періоду подання квартальної звітності та 10-денного періоду виконання зобов'язань після завершення граничного строку подання звітності.

Декларації подаються за:

 • Викиди, Викиди Двоокису, Скиди та Розміщення до підрозділу контролюючого органу за місцем розміщення стаціонарних джерел Викидів, Викидів Двоокису, Скидів; та спеціально відведених для цього місць чи об'єктів Розміщення;
 • Утворення, Тимчасове зберігання – за місцем перебування Платника на податковому обліку у контролюючих органах.

За інформацією ГУ ДПС у Житомирській області

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Екологічний податок 2024: ставки і строки

Екологічний податок 2024 в Україні сплачують, зокрема, й бюджетні установи. Хто платники екологічного податку, які строки оплати й звітування – все це у даному огляді.
10738

Екологічний податок 2023: ставки і строки

Екологічний податок 2023 в Україні сплачують, зокрема, й бюджетні установи. Хто платники екологічного податку, які строки оплати й звітування – все це у даному огляді.
64641

Представление декларации по экологическому налогу и расчет платежей: как, когда и сколько

Деятельность ряда бюджетных учреждений так или иначе связана с загрязнением окружающей среды. Эти учреждения и являются плательщиками экологического налога. В данном материале рассмотрим вопросы, интересующие бухгалтеров при подготовке отчетности по экологическому налогу за последний квартал 2016 года и 2017 год, а также основные принципы расчета платежей по новым ставкам экологического налога.
770