Рахунок 98 "Податок на прибуток"

Рахунок 98 "Податок на прибуток" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

На рахунку 98 "Податок на прибуток" ведеться облік суми витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу і визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". На цьому рахунку також ведеться облік відрахувань до Державного бюджету України від доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності.

(абзац перший рахунку 98 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За дебетом рахунку відображаються нараховані суми податку на прибуток, відрахувань до Державного бюджету України від доходів від проведення державних грошових лотерей і податку на доходи від страхової діяльності, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79 "Фінансові результати".

(абзац другий рахунку 98 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац третій рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац четвертий рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац п'ятий рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац шостий рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 98 "Податок на прибуток" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

17

"Відстрочені податкові активи"

54

"Відстрочені податкові зобов'язання"

17

"Відстрочені податкові активи"

64

"Розрахунки за податками й
платежами"

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

54

"Відстрочені податкові
зобов'язання"

79

"Фінансові результати"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

79

"Фінансові результати"

(рахунок 98 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 31.05.2011 р. N 664)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді