Індексація стипендії 2021: величина приросту ІСЦ та приклади від експерта

Автор
керівник експертної групи з питань рівня життя та соціальних стандартів Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики України
Індексація стипендії проводиться щомісяця. Як визначити величину приросту ІСЦ та в якому розмірі нарахувати індексацію на академічні і соціальні стипендії у січні 2021 року? Подробиці — у публікації на прикладах різних робочих ситуацій.

Стипендії — грошовий дохід населення, який підлягає індексації.

Аби нарахувати індексацію, керуйтеся Порядком № 1078.

Розрахуйте величину приросту індексу споживчих цін (ІСЦ). Вона залежить від дати, з якої стипендіатам:

  • підвищили розміри стипендій відповідно до законодавства (п. 5 Порядку № 1078);
  • призначили стипендії (абз. 4 п. 10-1 Порядку № 1078).

Розраховуйте ІСЦ починаючи з місяця, наступного за місяцем законодавчого підвищення стипендії або з місяця, у якому її призначили.

Розглянемо детально, як індексувати стипендії студентам за різних робочих ситуацій.

Стипендія докторантам: що з ПДФО

Ситуація 1. Стипендії підвищили законодавчо

Учням профтехзакладів, студентам закладів вищої освіти і учасникам/переможцям/призерам інтелектуальних змагань академічні та соціальні стипендії Уряд востаннє підвищив у листопаді 2017 року (Постанова № 918).

Тож листопад 2017 року є «базовим» місяцем для індексації таких стипендій. У ньому значення індексу ІСЦ прийміть за 1 або 100%.

Стипендіатам, які не втрачали права на стипендії з дати, коли їх підвищили законодавчо, ІСЦ розраховуйте починаючи з місяця, наступного за місяцем такого законодавчого підвищення — тобто з грудня 2017 року. Індексацію нараховуйте, коли ІСЦ перевищить поріг індексації 103%.

За розрахунків використовуйте інформацію про індекси інфляції. Їх не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, в офіційних періодичних виданнях і на своєму офіційному сайті оприлюднює Держстат.

Протягом січня — березня 2018 року у студентів права на індексацію стипендії не виникало, адже ІСЦ не перевищував поріг індексації 103%.

ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації лише у лютому 2018 року. Його величина становила 103,4%. Тому у квітні 2018 року студенти вперше отримали право на поточну індексацію.

Протягом 2018 року величина приросту ІСЦ перевищувала поріг ще у вересні та у листопаді 2018 року, а протягом 2019-го — у березні. Тож аби індексувати стипендію з травня 2019 року, застосовували величину приросту ІСЦ — 13,4%. У квітні 2020-го ІСЦ знов перевищив поріг індексації, його величина становила 103,1% (1,010 × 1,007 × × 0,995 × 0,994 × 0,997 × 1,007 × 1,007 × 1,001 × 0,998 × 1,002 × 0,997 × 1,008 × 1,008 × × 100%). Тому, щоб індексувати стипендію у червні 2020 року, застосовували величину приросту ІСЦ — 16,9% (1,134 × 1,031 × 100%). За травень — листопад 2020-го ІСЦ становить 102,5% (1,003 × 1,002 × 0,994 × 0,998 × 1,005 × 1,010 × 1,013 × 100%), тобто не перевищує поріг індексації (103%). Тому у липні 2020 — січні 2021 року продовжуйте індексувати стипендії на індекс 16,9%.

Як розрахувати індексацію студентові, який не втрачав права на стипендію — у Прикладі 1.

Ситуація 2. Стипендію призначили вперше або відновили

Якщо студенту вперше призначили стипендію або відновили право на неї Приклад 2, ІСЦ наростаючим підсумком обчислюйте починаючи з місяця, у якому призначили/відновили стипендію (абз. 4 п. 10-1 Порядку № 1078).

Заклад освіти призначає або поновлює виплату академічної стипендії переважно за результатами семестрового контролю. Однак на це можуть вплинути й інші фактори, зокрема, якщо студента:

  • перевели на навчання за державним замовленням;
  • поновили на навчання тощо.

Також у студента може вперше з’явитися право на призначення соціальної стипендії.

Тож якщо студентові призначили стипендію вперше, наприклад, у січні 2018 року, і студент не втрачав права на стипендію, ІСЦ наростаючим підсумком для нього обчислюйте також із січня 2018-го.

Величина приросту ІСЦ з грудня 2017 року, січня, лютого, вересня 2018 року, січня, лютого, вересня 2019-го та січня 2020 року — у Таблиці.

Ситуація 3. Студенти здобули право на підвищену стипендію

Успіхи у навчанні

За результатами семестрового контролю деякі студенти могли здобути право на підвищену стипендію. Приміром ті, які мають 10—12 балів з усіх предметів за 12-бальною шкалою або середній бал успішності «5» — за п’ятибальною шкалою оцінювання.

Є й такі студенти, які за рішенням стипендіальної комісії зайняли найвищі рейтингові позиції та здобули право на стипендію за особливі успіхи у навчанні. Розмір цієї стипендії на 45,5% вищий за розмір академічної/звичайної (п. 16 Порядку № 882).

Тож в обох випадках маємо ситуацію, коли студент отримував звичайну стипендію та додатково почав отримувати підвищену Приклад 3. За таких обставин ІСЦ продовжуйте обчислювати з місяця призначення розміру ординарної/звичайної академічної стипендії (абз. 6 п. 10-1 Порядку № 1078).

Індексація стипендії 2021: величина приросту ІСЦ та приклади від експерта Позаяк сума підвищення стипендії за особливі успіхи у навчанні не впливає на зміну базового місяця, індексуйте лише суму академічної ординарної/звичайної або соціальної стипендії. Розмір підвищення стипендії за успішне навчання — не індексуйте.

Інвалідність по зору/слуху

Студенти, перелік яких містять підпункти 2—4 пункту 20 Порядку № 882, можуть отримувати підвищену стипендію не лише за особливі успіхи у навчанні, а й, зокрема, якщо вони є особами з інвалідністю по зору/слуху Приклад 4. У такому разі розмір соціальної стипендії цих студентів слід підвищити на 50% від мінімальної ординарної/звичайної академічної стипендії відповідного типу закладу освіти (п. 23 Порядку № 882).

Особам, перелік яких містять підпункти 2—4 пункту 20 Порядку № 882, які мають право на соціальну та академічну стипендії, за їх вільним вибором призначають лише один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав академічну стипендію, він втрачає право на соціальну на увесь наступний навчальний семестр (п. 22 Порядку № 882).

Якщо студент обрав соціальну стипендію, ІСЦ продовжуйте обчислювати з місяця призначення розміру ординарної/звичайної академічної стипендії (абз. 6 п. 10-1 Порядку № 1078).

Індексація стипендії 2021: величина приросту ІСЦ та приклади від експертаЗверніть увагу! Сума підвищення стипендії на 50% студенту, який став особою з інвалідністю по зору/слуху, не впливає на зміну початку обчислення ІСЦ. Однак у цьому випадку індексувати слід суму академічної ординарної/звичайної або соціальної стипендії разом із підвищенням у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

ТРИ ЗАПИТАННЯ ДО БУХГАЛТЕРА ❓⏩

Ситуація 4. Студент отримує і соціальну, і академічну стипендію

Окремі студенти можуть отримувати одночасно і академічну, і соціальну стипендії. Це особи з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (абз. 14 п. 4 Порядку № 1045).

У закладах вищої освіти державної форми власності ці стипендії виплачують з різних джерел Приклад 5:

  • академічні — за рахунок коштів загального фонду кошторису;
  • соціальні — за рахунок коштів, які у державному бюджеті передбачає Мінсоцполітики.

За таких обставин індексацію потрібно виплачувати за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході (п. 6 Порядку № 1078).

Стипендії індексуйте в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 1 п. 4 Порядку № 1078). З 01.01.2021 його розмір для працездатних осіб становить 2270,00 грн (ст. 7 Закону про держбюджет).

Тож індексуйте стипендії у січні 2021-го за наявності фінансів. Аби не помилитися, дотримуйте правил індексації.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді