Кваліфікаційні характеристики та вимоги до бухгалтерів ОМС

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Як і чим визначаються обов’язки бухгалтера органу місцевого самоврядування, наприклад міської чи селищної ради. Якими вони є ці обов’язки та що потрібно передбачити. Відповіді на ці питання – у консультації.

Чим визначені обов’язки бухгалтера ОМС

Мова йде про обов’язки бухгалтера органів місцевого самоврядування (ОМС), наприклад місцевої ради, її виконкому та місцевого фінансового органу (фінансового відділу, департаменту тощо). Це все різні юридичні особи, але один і той же бухгалтер може працювати одночасно у декількох за сумісництвом та мати однакові чи дещо різні обов’язки.

Поєднує всі згадані ОМС одне – це бюджетні установи, матеріальною базою яких є комунальне майно, а фінансовим ресурсом – місцевий бюджет, з якого вони фінансуються. Отже, все що стосується організації бухгалтерського обліку бюджетних установ поширюється й на ОМС. У такому разі при визначенні обов’язків бухгалтера ОМС керуватися слід:

Виходить, що найбільш урегульованими є обов’язки головного бухгалтера, через їх визначенням Законом про бухоблік. Навіть якщо не скласти жодного внутрішнього документа з цього приводу, то діє закон. Щодо звичайних бухгалтерів, то їх обов’язки слід урегулювати внутрішніми документами, аби не було спорів.

Увага: Закон про бухоблік визначає обов’язки головного бухгалтера

Внутрішні документи щодо обов’язків бухгалтера ОМС

Це потрібні загальні нормативні документи. Однак також можуть бути внутрішні. Вони або уже готові, або ж їх слід скласти, оновити тощо. Обов’язки бухгалтерів визначають:

 • посадовими інструкціями головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера (з дипломом магістра) та ін.;
 • положенням про організацію бухгалтерської служби, яке затверджується наказом (розпорядженням) керівника ОМС. Як правило, у ньому згадують лише обов’язки головного бухгалтера.

На практиці достатньо посадових інструкцій. Це мінімум. Якщо обов’язки головного бухгалтера й згадують у положенні про організацію бухгалтерської служби, то вони або дублюються з посадовою інструкцією, або з їх переліком у ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік.

Увага: Затверджена посадова інструкція – це головний внутрішній документ, який має визначати обов’язки бухгалтера та й будь-якого іншого працівника ОМС

Пошук по Класифікатору професій

Обов’язки бухгалтера та облікова політика

Зверніть увагу Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного сектору з наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ обов’язків бухгалтера. І взагалі наказ про облікову політику ОМС також не повинен їх містити. Хоча не рідко про обов’язки бухгалтерів і згадують в наказах про облікову політику державних установ. Однак це не є призначенням цього наказу. Обов’язки бухгалтера стосуються питань організації бухгалтерського обліку та трудових відносин, а не облікової політики щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат установи.

Увага: Обов’язки бухгалтера – це не питання облікової політики

Назви професій (посад) бухгалтерів

Серед назв професій ДК 003:2010 має:

 • головний бухгалтер” – код 1231;
 • бухгалтер (з дипломом магістра)” – код 2411.2. Назва діє з 01.11.2017 р. (наказ Мінекономіки від 26.10.2017 р. № 1542);
 • бухгалтер (з дипломом спеціаліста)” – код 2411.2. Назва діяла до 01.11.2017 р.. Якщо не оновили, то слід було вже давно це зробити;
 • бухгалтер” – код 3433.

Ще у ДК 003:2010 є інші бухгалтерські професії, але краще обмежитися вищенаведеними. Вони є у кваліфікаційному довіднику.

Увага: Бухгалтер (з дипломом магістра) і бухгалтер – це дві різні професії (посади)

Зверніть увагу, що по коду 2411.2 дужки прибирати не треба – це така повна назва посади (професії). Якщо дужки “(з дипломом магістра)” прибрати, то отримаємо посаду “бухгалтер”. Однак це інша посада з кодом 3433. Різниця у класі – бухгалтер (з дипломом магістра) у класифікаторі належить до професіоналів (“двійка”), а просто бухгалтер – до фахівців (“трійка)”. Щодо кваліфікаційних характеристик бухгалтера (з дипломом магістра), то беремо ті, які були по бухгалтеру (з дипломом спеціаліста). Спеціалістів заклади вищої освіти уже кілька років як не готують.

Обов’язки головного бухгалтера

Керуючись ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік обов’язками головного бухгалтера можна сформулювати таким чином:

 • забезпечувати дотримання в установі єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. Методологічні засади – це НП(С)БОДС, План рахунків державного сектору, методичні рекомендації Мінфіну, облікова політика державної установи та інші подібні документи;
 • організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Всі операції мають бути відображені в обліку – головний бухгалтер має це організувати, або ж зробити сам. Відповідати у кінцевому результаті буде все одно він;
 • брати участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів установи. Мова йде, в першу чергу, про підписанні інвентаризаційних описів та актів;
 • забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку у відділеннях чи інших відокремлених підрозділах установи;
 • подавати інформацію у Держфінмоніторинг у випадках, які передбачені Законом “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06.12.2019 р. № 361 (даліЗакон про фінмоніторинг).

На останній обов’язок зверніть увагу, законодавство про фінмоніторинг оновилося 28.04.2020 р. (дата набуття чинності Закону про фінмоніторинг). Однак бухгалтер не є самостійним суб’єктом фінмоніторингу. Він зобов’язаний лише відповісти на запит з Держфінмоніторингу, якщо такий надійде, а саме:

 • підготувати відповідно до запиту інформацію, у т.ч. й з обмеженим доступом (ч. 7 ст. 16 Закону про фінмоніторинг, ч. 2 ст. 166-9 КпАП);
 • здійснити відповідь має протягом 10 робочих днів (ч. 13 ст. 18 Закону № 361).

Більш детально обов’язки головного бухгалтера можна знайти у ч. 13 Положення № 59. Зокрема там згадується обов’язок головного бухгалтера підписувати звітність та документи, які є підставою:

 • для сплати податків і зборів;
 • проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
 • приймання і видачі грошей;
 • прибуткування/списання майна;
 • проведення інших господарських операцій.

Увага: Головний бухгалтер – організовує дотримання правил бухгалтерського обліку та вчасне складання фінансової звітності

По виконанню своїх обов’язків головні бухгалтери ОМС як і будь-якої бюджетної установи мають проходити щорічне анкетування.

Увага: У головного бухгалтера ще є інші обов’язки, навіть якщо вони не згадані в його посадовій інструкції – щорічне анкетування та дотримання законодавства про фінансовий моніторинг

У файлі наводимо витяг з Кваліфікаційних характеристик щодо головного бухгалтера – його можна використати при розробці посадової інструкції та Положення про бухгалтерську службу. Він дещо адаптований під бюджетні установи.

Кваліфікаційні характеристики головного бухгалтера 1 - СКАЧАТИ

Обов’язки звичайних бухгалтерів

Звичайні бухгалтери мають ті обов’язки, які по ним визначено у посадових інструкціях. З ними вони ознайомлюються при оформленні на роботу. Як правило, дотримується функціональний підхід розподілу обов’язків за існуючими ділянками роботи:

 • заступник головного бухгалтера. Складання звітності, контрольні дії;
 • бухгалтер з зарплати;
 • бухгалтер з матеріальної частини (запаси);
 • бухгалтер з основних засобів;
 • бухгалтер з обліку розрахунків. Тут ще може бути ще й облік ПДВ, якщо ОМС зареєстрований як платник ПДВ – таке теж може бути.

Таким чином, перед затвердженням посадових інструкцій бухгалтерів з їхніми обов’язками спершу слід розробити і затвердити положення про бухгалтерську службу, яке й визначає існуючі напрями роботи у бухгалтерії, її підрозділи, відділи тощо.

Увага: Відмінність в обов’язках бухгалтерів з різним рівнем освіти є досить умовною, ОМС вирішує все сам на рівні посадових інструкцій

Серед обов’язків бухгалтерів перевірка первинних документів за формою та змістом, тобто логічну узгодженість показників та дотримання встановленої форми первинних документів (п. 2.15 Положення № 88).

Рекомендовані обов’язки по посадам можна знайти в Кваліфікаційних вимогах. Щодо відмінності у кваліфікаційних характеристиках і вимогах:

 • бухгалтер (з дипломом магістра) – зорієнтований більше на самостійний облік запасів, основних засобів, зарплати. У вимогах є вища освіта другого рівня (магістр);
 • бухгалтер – зорієнтований більше на роботу з первинними документами та операційне внесення даних до бухгалтерської програми. У вимогах вища освіта початкового та першого рівня (молодший бакалавр, бакалавр).

Однак такий поділ є умовним і ОМС може сам визначити, які саме обов’язки мають виконувати їхні бухгалтери при складанні посадових інструкцій та формуванні штатного розпису.

Увага: Перед розробкою посадових інструкцій визначитесь спочатку зі структурою бухгалтерії (бухгалтерської служби) та кількістю штатних одиниць

У файлі наводимо витяги з Кваліфікаційних характеристик щодо бухгалтера (з дипломом магістра) й бухгалтера – їх можна використати при розробці посадової інструкції. Від оригінальної версії відрізняються тим, що дещо адаптовані під бюджетні установи та вимоги сучасного Закону “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145.

Кваліфікаційні характеристики бухгалтера 2 (магістра) - СКАЧАТИ

Кваліфікаційні характеристики бухгалтера 3 - СКАЧАТИ

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді