Як передати майно спільної власності у новостворених районах

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Децентралізація спричинила масову передачу майна від РДА до ОТГ. Як здійснюється передача комунального майна з балансу на баланс, його статус як спільної власності, процедура передачі для різних типів такого майна – у цьому огляді.

Причини передачі майна обласних/районних рад

Причина тут одна – адміністративно-територіальна реформа, спрямована на децентралізацію державного управління з передачею владних повноважень. Сталася ліквідація старих районів та утворення нових районів. Процес закінчився прийняттям Верховною Радою постанови “Про утворення та ліквідацію районів” від 07.07.2020 р. № 3650. Було – 490 районів, а стало – всього 136. Як наслідок, виникла проблема передачі майна спільної власності від колишніх районів, які перестали існувати, до новоутворених районів та їх територіальних громад. У якості отримувачів такого майна виступають їх органи місцевого самоврядування (ОМС).

П’ять кроків, щоб передати заклад профтехосвіти з державної власності в комунальну

Однак це не єдина причина передачі майна. Є ще й друга – процеси децентралізації. Майно передають й існуючі районні/обласні ради.

Нормативним підґрунтям передачі майна у новоутворених районах є:

Статус майна спільної власності

Майно районних/обласних рад є майном спільної власності місцевих територіальних громад, тобто селищної, сільської, міської громади, які розташовані на території такого району/області. Це примо випливає з уже згаданої ч. 1 ст. 142 Конституції та абз. 2-3 п. 10 розділу 5 Закону № 280.

Правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається не учасниками, а законом (абз. 5 п. 10 розділу 5 Закону № 280). Це значить, що для передачі майна згода всіх співвласників, тобто згода інших територіальних громад, не потрібна, коли за законом передача обов’язкова певній територіальній громаді. А у випадку укрупнення районів, яке відбулося, передача якраз обов’язкова (див. нижче).

Терміни здійснення передачі майна

Процес передачі майна у комунальну власність територіальних громад мав бути закінчений не пізніше 1 липня 2021 року.

Виходить, що наразі даний процес уже мав би закінчитися. Якщо певний об’єкт не був переданий і є з цим проблеми, то звертатися слід до Мінрегіону.

«Обмін» комунальним майном: документування та облік

Обов’язковість передачі майна

Передача майна обов’язкова (абз. 4 п. 10 розділу V Закону № 280, п. 39 розділу VI БК). Вона не залежить від бажанням місцевих і районних рад – прийняти/віддати майно. Обов’язковою є:

  • передача сільським, селищним, міським радам тих об’єктів спільної власності, які розташовані на їхній території та забезпечують колективні потреби виключно цих територіальних громад (абз. 1-3 п. 10 Закону розділу V № 280);
  • передати об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) усі бюджетній установи, які розташовані на території такої громади (п. 7 розд. IV Закону № 280).

Однак формальним ініціатором процесу передачі може бути будь-яка зі сторін – районна/обласна рада чи сільська, селищна, міська рада. Однак логічно, аби таким ініціатором була районна рада, так як саме у її розпорядженні є всі потрібні документи щодо такого майна й тільки районна рада може ідентифікувати кожний такий майновий об’єкт.

Потреба у передачі визначається у кожному випадку індивідуально, так як усе залежить від кола отримувачів соціальних послуг. Наприклад у рішення про передачу лікарні слід зважати, хто користується її послугами – виключно жителі даної ОТГ чи ще й інші жителі району. Вочевидь, що в останньому випадку передавати не потрібно. Натомість передати школу – це правильно, якщо в ній навчаються у переважній більшості діти, які проживають на даній ОТГ.

Однак усе ж таки деякі винятки щодо прийняття знайти можна й відмовитися. Наприклад, у ситуації передачі збиткового підприємства. За ч. 7 ст. 60 Закону № 280 вказано, що майнові операції, які здійснюються ОМС і об’єкти права комунальної власності, не повинні ослаблювати основ місцевого самоврядування. Це може бути аргументована причина відмови від прийняття об’єкта.

Як має відбуватися поділ майна спільної власності

Поділ комунального майна має бути відповідно до розмежування видатків між бюджетами, що встановлене Бюджетним кодексом (БК) (п. 39 Прикінцевих та перехідних положень БК). З 1 січня 2021 року видатки на такі об’єкти здійснюються з бюджетів місцевих громад. Однак поділ майна на частки між декількома власниками неприпустимий – така позиція Мінрегіону, хоча прямої законодавчої заборони немає. Формальна причина – відсутній порядок та спосіб визначення та виділу таких часток у натурі для кожного з можливих співвласників майна колишньої районної ради.

Якщо колишній (ліквідований) район охоплює зараз декілька нових районів, то місцева рада новоутвореного району має отримати:

  • нерухоме майно, яке розміщене на території її району;
  • речі, які потрібні для обслуговування, забезпечення роботи відповідного нерухомого майна і пов’язані з цим майном спільним призначенням. Таке майно, його приналежність визначається на основі інвентаризації;
  • права учасника юросіб, які були засновані районною радою колишнього району, якщо місцезнаходження такої юрособи – новоутворений район.

Крім того, новий район як правонаступник також передає об’єкти спільної власності територіальних громад у власність ОТГ у кожній області, районі, в яких ці ОТГ утворилися.

Два види майна спільної власності – дві різні процедури

Існує два типи майна при передачі, які мають дещо відмінні процедури, а саме:

  • передача установ, комунальних підприємств, тобто цілісних об’єктів. При такій передачі змінюється засновник. Ним стає місцева рада;
  • передача окремого майна. Ключова відмінність – змінюється власник майна. При цьому процедура не набагато й простіша, аніж передача цілісного об’єкта.

Розглянемо ці процедури детальніше.

Як передати цілісний майновий об’єкт – підприємство, установу

Передача установи, комунального підприємства відбувається у такі етапи:

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧІ ПРАВ УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) УСТАНОВИ, КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТСВА, ІНШОЇ ЮРОСОБИ У НОВОУТВОРЕНИХ РАЙОНАХ

Етап

Опис процедури

1

Підготовка й ухвалення пропозиції місцевої або районної ради щодо передачі майна (майнових прав). Направлення даної пропозиції іншій стороні. Наприклад, рішення приймає районна рада та направляє міській раді.

2

Прийняття районною радою рішення про передачу майна (майнових прав). У рішенні може бути визначена передача майна як територіальній громаді як власнику прав*, так і органу місцевого самоврядування, що здійснює самоврядування від імені та в інтересах громади.

3

Інвентаризація майна та зобов’язань юрособи, яка передається (п. 7 Положення, наказ Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879). Виділення тих об’єктів, які перебувають не у власності, а у оперативному управлінні, або у господарському віданні (індивідуального майна)**. Також слід виділити майно, яке передане в оренду такою юрособою***. Інвентаризація має бути суцільною.

4

Прийняття рішення щодо об’єктів індивідуального майна, яке перебуває в оперативному управлінні чи господарському віданні даної юрособи. Наприклад, рішення про заміну власника. Таке рішення можна об’єднати з рішенням на етапі 2, якщо інвентаризацію провести раніше.

5

Вирішення питання з орендованим майном. Так, договір можна достроково припинити, якщо це передбачено самим договором***. Якщо у договорі оренди, який укладений попереднім власником, цього не було передбачено – до нового власника (ОМС) переходять усі права та обов’язки орендодавця. У такому разі слід оформити заміну сторони у договорі оренди, наприклад шляхом складання акта про заміну сторони або укладання додаткової угоди до договору. У разі нотаріально завіреного договору оренду усі акти/додаткові угоди також слід нотаріально завірити.

6

Оприбуткування у ОМС / зняття з обліку у передавача того індивідуального майна, яке перебуває в оперативному управлінні чи господарському віданні такої юрособи.

7

Затвердження нової назви та установчих оновлених установчих документів юрособи комунального підприємства, установи чи іншої юрособи.

8

Вирішення питання про виконавчий орган місцевої ради, до якого буде відноситися така юрособа.

9

Звернення до держреєстратора щодо внесення змін до відомостей про таку юрособу. Оформляється відповідна заява про держреєстрацію юрособи. Зміни до установчих документів юрособи набирають чинності з дня їх держреєстрації (ч. 5 ст. 89 ЦК).

10

Дії, які передбачаються для окремих типів об’єктів у комунальній власності. Наприклад, це може бути повідомлення органів ліцензування по такій установі (актуально для медзакладів, закладів освіти).

* територіальна громада може бути суб’єктом права власності, так як є учасником цивільних відносин (ч. 1 ст. 318 ЦК);

** справа в тому, що таке майно у власність територіальної громади перейти не може, так як воно не є у власності об’єкта, який передається;

*** ч. 8 ст. 20 3 Закону “Про оренду державного та комунального майна” від 03.10.2019 р. № 157.

Більш детально опис процедури зміни власника комунального підприємства, установи з відповідями на стандартні питання можна знайти на сайті підтримки децентралізації тут.

Як передати майно спільної власності у новоутворених районах
ФАЇНА ІСКРИЖИЦЬКА,експерт Експертус Головбух
Фінансова автономія закладів освіти передбачає, зокрема, що вести бухоблік, а також складати фінансову і бюджетну звітність з виконання кошторисів вони мають самостійно — як заклади освіти, підпорядковані управлінню освіти.

Особливості передачі закладів освіти

Також є свої особливості у передачі закладів фахової передвищої та професійної освіти з державної у комунальну власність громад. З детальним алгоритмом такої передачі, який розроблений МОН, можна ознайомитися тут. Місцева рада має подати до МОН пропозицію, а далі МОН передає пакет документів до Мінекономіки. Після цього рішення затверджується Кабміном.

Як передати індивідуально визначене майно

Індивідуально визначене майно – це будівлі, інша нерухомість, транспортні засоби чи інше рухоме майно. Його передача здійснюється у такі етапи:

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧІ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ

(ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА)

Етап

Опис процедури

1

Рішення районної ради про безоплатну передачу майна (вимога п. 3 Постанови № 1482).

2

Місцева рада надає згоду щодо прийняття такого майна у власність територіальної громади.

3

Створення комісії з передачі майна у ситуації, коли потрібний розподіл зобов’язань за таким майном. Індивідуально визначене майно можна передати актом приймання-передачі, у якому слід здійснити опис стану об’єкта. Для цього й потрібна комісія. Участь у ній представників обох сторін – приймаючої й передаючої – обов’язкова (абз. 6 п. 8 Порядку № 1482).

4

Інвентаризація майна, яку має забезпечити сторона, яка майно передає.

5

Складання та підписання акта приймання-передачі відповідного майна (4 примірники). А акті бажано здійснити детальний опис стану переданого об’єкта. Форма даного акта є у Порядку № 1482. У момент підписання даного акта відбувається перехід права власності (абз. 2 п. 9 Порядку № 1482).

6

Зняття майна з обліку районної ради (або комунального підприємства, установи як балансоутримувача).

7

Оприбуткування майна та його відображення у бухгалтерському обліку органу місцевого самоврядування територіальної громади, що прийняв майно. Присвоєння об’єкту нового інвентарного номера.

8

ОМС приймає рішення про виконавчий орган, якому буде належати отримане майно, про балансоутримувача.

9

Передача майна від ОМС балансоутримувачу, наприклад комунальному підприємству або установі, що фінансується з місцевого бюджету. Це може бути у оперативне управління або господарське відання (за потреби).

10

Держреєстрація прав на відповідне майно (для нерухомості, транспорту).

11

ОМС-отримувач має подати до Держказначейства Довідку про надходження у натуральній формі, а також внести зміни до свого Кошторису у частині спецфонду.

Зворотна передача майна

Повернення майна назад від сільської, селищної, міської ради, ОТГ до районної ради не заборонене. Якщо районна рада здатна краще забезпечити спільні інтереси територіальних громад району через користування таким майном, то це можна. Наприклад, у ситуації коли місцева рада взагалі неспроможна управляти, у т.ч. фінансово забезпечити певний об’єкт.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді