Закон про місцеве самовядування - зміни 2021

Закон про місцеве самовядування установлює механізми правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав і зобов’язань та продовжує виконання бюджетів громад та райрад, які ліквідувала ВРУ.

До цього закону нормотворці внесли наймасштабніші зміни, які розв’яжуть питання реорганізації та нададуть можливість новим громадам і районам функціонувати після місцевих виборів. Що ж запровадив Закон?Як спланувати бюджет територіальної громади: лайфхаки від експерта

По-перше, Закон доповнив Прикінцеві та перехідні положення Закону про місцеве самоврядування пунктами 6-1 і 6-2, які урегульовують нагальні питання щодо місцевих органів влади.Тож розглянемо їх.

Припинення повноважень сільських/селищних/міських голів, сільських/селищних/міських рад, їхніх виконавчих органів

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Нормотворці встановили, що в день, коли набувають повноважень сільські/селищні/міські (далі — місцеві) ради, які обрала сформована територіальна громада (далі — ТГ), припиняють повноваження місцеві ради, місцеві голови, яких обрали розформовані ТГ.

Після того, як припинять повноваження ради, які розформовують, їхні виконавчі комітети продовжують виконувати свої повноваження до затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету. Протягом такого строку місцевий голова, якого обрала сформована ТГ, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу.

Після припинення повноважень сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу ради, яку припиняють, відповідні функції одноособово виконуватиме місцевий голова, якого обрала сформована ТГ до затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету.

Правонаступництво майна, прав та обов’язків ТГ

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Сформована ТГ є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої ТГ. Водночас якщо територію розформованої ТГ включили до територій кількох сформованих ТГ, кожна з цих ТГ стає правонаступником належних розформованій ТГ:

 • нерухомого майна, зокрема, земельних ділянок, які розташовані на території сформованої ТГ;
 • речей, які призначені, щоб обслуговувати відповідні об’єкти нерухомого майна, належність яких визначають на підставі останньої суцільної інвентаризації;
 • прав засновника/учасника юридичної особи (далі — ЮО), заснованої розформованою ТГ, якщо місцезнаходженням такої ЮО є населений пункт, який уключили до території відповідної сформованої ТГ.

Майнові зобов’язання, майнові та немайнові права ЮО — ОМС розформованої ТГ, територію якої включили до територій кількох сформованих ТГ, розподіляють між правонаступниками таких ЮО відповідно до передавальних актів пропорційно обсягу розподілу майна/майнових прав/залишків бюджетних коштів між сформованими ТГ (пп. 5–6 п. 6-1 розд. V Закону про місцеве самоврядування).

Закоу про місцеве самовядування - зміни 2021 Новообрані ради можуть прийняти рішення про розподіл майна/майнових прав/зобов’язань розформованої ТГ, територію якої включили до територій кількох сформованих ТГ, за іншими критеріями, ніж визначають підпункти 5 і 6 пункту 6-1 розділу V Закону про місцеве самоврядування.

Однак такі рішення слід приймати відповідно до бюджетного законодавства, враховувати їх під час реорганізації відповідних ОМС та складання за її результатами передавальних актів/розподільчих балансів.

Реорганізація сільських/селищних/міських рад, їхніх виконавчих органів як ЮО публічного права

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Закон регламентує, що реорганізацію відповідних ЮО — місцевих рад, обраних розформованими ТГ та розміщених поза адмінцентром сформованої ТГ, розпочинають не пізніше завершення другої сесії новообраної ради. Реорганізацію таких ЮО проводять шляхом їх приєднання до ЮО — місцевої ради, розміщеної в адмінцентрі сформованої ТГ, яка є їх правонаступником. Після завершення реорганізації відповідні місцеві ради припиняють як ЮО.

Реорганізацію відповідних ЮО — виконавчих комітетів рад, які припиняють, починають із дня, коли новообрана рада затвердить персональний склад її виконавчого комітету. Реорганізацію таких ЮО проводять шляхом їх приєднання до ЮО — виконавчого комітету новообраної ради, яка є їх правонаступником. Після завершення реорганізації відповідні ЮО — виконавчі комітети місцевих рад припиняють як ЮО.

Аби реорганізацію місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів проводили оперативно та без перешкод, нормотворці передбачили для них норми пом’якшувальної дії. Вони регламентують, що під час реорганізації ЮО — ОМС у зв’язку зі змінами в АТУ України не застосовують положення законодавства, які встановлюють:

 • обов’язок ОМС одержувати згоду кредиторів щодо заміни боржника у зобов’язанні або переведення боргу;
 • право кредиторів вимагати від ОМС у зв’язку з проведенням реорганізації виконати зобов’язання, достроково їх припинити/виконати та відшкодувати збитки;
 • неможливість завершити реорганізацію ОМС до того, як вони задовольнять вимоги, які заявили кредитори (далі — положення законодавства щодо взаємодії з кредиторами).

Під час реорганізації ЮО — місцевих рад та/або їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких ЮО виконує місцевий голова, якого обрала сформована ТГ. За поданням такого голови місцева рада може утворювати комісії, щоб ЮО, які реорганізують, змогли виконувати повноваження з управління справами.

Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії рад, іхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради, повноваження яких припинили, зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб. Однак новообрана рада/її виконавчий комітет можуть уносити зміни до актів відповідних ОМС, правонаступниками яких вони є, та їхніх посадових осіб, а також визнавати їх такими, що втратили чинність/скасовувати.

Виконання бюджетів ТГ, які прийняли до того, як КМУ затвердив території ТГ в регіонах України

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Нормотворці передбачили, що бюджети розформованих ТГ виконують окремо до закінчення бюджетного періоду. Однак новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, які припиняють. Такі повноваження мають і новообрані ради сформованої ТГ з адмінцентром.

Водночас до закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції:

 • головних розпорядників/розпорядників бюджетних коштів розформованих ТГ — продовжують виконувати відповідні бюджетні установи в особі місцевого голови, обраного сформованою ТГ/ТГ з адмінцентром або інших керівників бюджетних установ;
 • місцевих фінорганів ТГ — виконують:
 • відповідні місцеві фіноргани, які утворили до того, як КМУ затвердив території ТГ;
 • місцевий голова, обраний сформованою ТГ/ТГ з адмінцентром, якщо ТГ не утворювали місцевих фінорганів згідно із законом.
Закоу про місцеве самовядування - зміни 2021 Залишки коштів, зокрема, боргові зобов’язання, які наявні на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих ТГ, перераховують одночасно до бюджету сформованої ТГ на підставі платіжних доручень за підписом уповноважених осіб ТГ.
Сільський/селищний/міський голова, якого обрала сформована ТГ, або керівник відповідного місцевого фіноргану, який утворили до того, як КМУ затвердив території ТГ.

Це правило не поширюють, якщо території однієї розформованої ТГ уключили до територій кількох сформованих ТГ. У такому разі залишки коштів, зоокрема, й боргові зобов’язання між відповідними сформованими ТГ розподіляють на підставі укладеного між ними договору, у якому враховують:

 • цільове призначення коштів та особливості розподілу майна, майнових прав розформованої ТГ, територію якої включили до території кількох сформованих ТГ;
 • чисельність наявного населення, яке станом на 01.01.2020 проживало на території, яку включили до території відповідної сформованої ТГ.

Залишки коштів, зокрема, й боргові зобов’язання перераховують одночасно до бюджетів сформованих ТГ на підставі платіжних доручень за підписом уповноважених осіб ТГ. Розподіл таких залишків має бути пропорційним розподілу зобов’язань, який поводять у порядку правонаступництва та відображають у відповідному передавальному акті.

Держреєстрація ОМС як ЮО публічного права

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Держреєстрацію припинення ЮО — місцевих рад, їхніх виконавчих комітетів проводять на підставі заяви, яку подає суб’єкту держреєстрації місцевий голова, якого обрала сформована ТГ/ТГ з адмінцентром або уповноважена ним особа. Такі ради та їхні виконавчі органи розформованих ТГ припиняють як ЮО з дня внесення запису про їх припинення до ЄДР.

Держреєстрацію змін до відомостей про ЮО — новообрану раду, її виконавчий комітет, які містить ЄДР, проводять на підставі заяви місцевого голови, якого обрала сформована ТГ, або уповноваженої ним особи.

Також Закон містить рекомендації щодо звичних складових найменування представницького та виконавчого ОМС сформованої ТГ як ЮО (пп. 20 п. 6-1 розд. V Закону про місцеве самоврядування).

Реорганізація районних рад як ЮО публічного права

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Закон регламентує, що до прийняття закону про АТУ України повноваження райрад, які представляли спільні інтереси ТГ ліквідованих районів, закінчуються в день набуття повноважень райрадами новоутворених районів, які обрали на відповідних перших місцевих виборах.

Водночас райрада, яка представляє спільні інтереси ТГ новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником усього майна, прав та обов’язків райрад, які представляли спільні інтереси ТГ ліквідованих районів, території яких уключили до складу новоутвореного району, якщо закон не передбачає інше.

Реорганізацію/утворення райрад ліквідованих районів як ЮО публічного права розпочинають не пізніше завершення другої сесії районної ради, яка представляє спільні інтереси ТГ новоутвореного району. Таку реорганізацію проводять одним зі способів, які наведені у підпунктах 5–6 пункту 6-2 розділу V Закону про місцеве самоврядування.

Аби реорганізацію райрад проводили оперативно та без перешкод, нормотворці також передбачили норми пом’якшувальної дії. Вони регламентують, що під час реорганізації ЮО — райрад у зв’язку зі змінами в АТУ України, не застосовують положення законодавства щодо взаємодії з кредиторами.

Під час реорганізації ЮО райрад повноваження з управління справами таких ЮО виконує комісія з реорганізації. Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії, які видали райради ліквідованих районів, зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб. Водночас райради можуть змінювати акти райрад ліквідованих районів, правонаступниками яких вони є, а також визнавати їх такими, що втратили чинність або скасовувати.

Держреєстрація припинення та утворення райрад

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Держреєстрацію припинення ЮО райрад проводять на підставі заяви, яку подає суб’єкту держреєстрації комісія з реорганізації або уповноважена нею особа. ЮО райраду вважають такою, яку припинили, з дня внесення запису про її припинення до ЄДР.

Держреєстрацію створення райради ЮО або змін до відомостей про ЮО райраду новоутвореного району, які містить ЄДР, проводять на підставі заяви голови відповідної райради/уповноваженої ним особи, або особи, яку визначила тимчасова президія райради, якщо голову райради не обрали.

Правонаступництво майна, прав та обов’язків райрад, які представляли спільні інтереси ТГ ліквідованих районів

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Якщо територію ліквідованого району включили до територій кількох новоутворених районів, райрада новоутвореного району стає правонаступником райради ліквідованого району щодо:

 • нерухомого майна, розташованого на території новоутвореного району;
 • речей, які призначені, щоб обслуговувати відповідні об’єкти нерухомого майна, і належність яких визначають на підставі останньої суцільної інвентаризації;
 • прав засновника/учасника ЮО, заснованої райрадою ліквідованого району, якщо місцезнаходженням такої ЮО є населений пункт, який розміщений на території новоутвореного району.

Майнові зобов’язання ЮО — райрад ліквідованих районів розподіляють між райрадами новоутворених районів, до складу яких уключили території ліквідованого району, відповідно до передавального акта/розподільчого балансу пропорційно обсягу розподілу між ними майна, майнових зобов’язань, залишків бюджетних коштів.

Продовження виконання бюджетів районів, які ліквідувала ВРУ до закінчення бюджетного періоду

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Нормотворці встановили, що бюджети ліквідованих районів виконують окремо до закінчення бюджетного періоду. Однак райрада новоутвореного району може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, які прийняли райради ліквідованих районів.

До закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції:

 • головних розпорядників/розпорядників бюджетних коштів районних бюджетів продовжують виконувати відповідні бюджетні установи в особі їхніх керівників;
 • місцевих/районних фінорганів — відповідні місцеві/районні фіноргани, які утворили до утворення та ліквідації районів.

Залишки коштів, зокрема й боргових зобов’язань, які нявні на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховують одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету ТГ. При цьому враховують:

Бухгалтерські калькулятори - онлайн розрахунок ►►►

 • цільове призначення таких коштів;
 • особливості розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови райради новоутвореного району або уповноважених осіб.
Голова комісії з реорганізації райради, яку припиняють, або керівник місцевого фіноргану, який утворили до утворення та ліквідації районів.

Якщо територію ліквідованого району включили до складу територій кількох новоутворених районів, залишки коштів, які не мають цільового призначення, перераховують до відповідних районних бюджетів:

 • пропорційно до чисельності наявного населення, яке станом на 01.01.2020 проживало на територіях, уключених до складу відповідних новоутворених районів;
 • на підставі платіжних доручень за підписом уповноважених осіб.

Залишки коштів розподіляють пропорційно розподілу зобов’язань, які виконують у порядку правонаступництва, та відображають у відповідному передавальному акті/розподільчому балансі.

По-друге, Закон доповнив пункт 10 розділу V Закону про місцеве самоврядування нормою, якою передбачив розподіл майна, що знаходиться у спільній власності ТГ району.

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Закон установив, що правонаступник райради району, який ліквідувала ВРУ, після припинення відповідних райрад як ЮО, але не пізніше 01.07.2021, зобов’язаний передати у комунальну власність ТГ усі об’єкти спільної власності ТГ району, які знаходяться на території цих ТГ, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених БК.

Методрекомендації з покроковим алгоритмом процесу такої передачі майна спільній власності громади району має надати Мінрегіон.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді