Закон про місцеві держадміністрації - зміни 2021

У фокусі - реорганізація місцевого самоврядування і райдержадміністрацій.

Завдяки цим змінам нормотворці врегулювали ще два питання.

Утворення та реорганізації райдержадміністрацій

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Закон передбачив, що утворення та реорганізацію райдержадміністрацій проводить КМУ після того, як ВРУ прийме рішення про утворення та ліквідацію районів.

Під час проведення реорганізації ЮО — райдержадміністрацій, їхніх структурних підрозділів не застосовують положення законодавства щодо взаємодії з кредиторами.

Якщо райдержадміністрації реорганізовуватимуть шляхом приєднання, то голова райдержадміністрації, до якої приєднують інших ЮО:

Порядок утворення та реорганізації райдержадміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків райдержадміністрацій, які припиняють, визначатиме КМУ з урахуванням норм БК та Закону про місцеве самоврядування.

Припинення повноважень голів місцевих держадміністрацій

ПЕРЕЙТИ ДО ЗАКОНУ

Нормотворці встановили, що повноваження голів місцевих держадміністрацій може припинити Президент України у тому числі й у разі реорганізації відповідної райдержадміністрації. Раніше такої можливості Закон про місцеві держадміністрації не передбачав.

Зміни до інших законів

Закон також уніс зміни до Закону про держреєстрацію та Закону про КМУ. Які ж новації вони регламентують?

Закон про держреєстрацію

Змінами до Закону про держреєстрацію нормотворці передбачили, що держреєстрацію під час утворення/реорганізації райдержадміністрацій/ОМС як ЮО у зв’язку зі змінами в АТУ України проводять з урахуванням особливостей, які визначають Закон про місцеве самоврядування та Закон про райдержадміністрації. Фактично Закон просто привів у відповідність норми цих законів (абз. 5 ч. 2 ст. 17 Закону про держреєстрацію).

Також нормотворці звільнили від адмінзбору:

  • держреєстрацію змін до відомостей, зокрема, про ЮО, їхніх установчих документів, які пов’язані зі змінами в АТУ України;
  • держреєстрацію змін місцезнаходження ЮО у зв’язку зі зміною/перейменуванням назв скверів, бульварів, вулиць, провулків, інших об’єктів топоніміки населених пунктів (абз. 14 ч. 1 ст. 36 Закону про держреєстрацію).

Закону про КМУ

Щодо Закону про КМУ, то нормотворці підкоригували його лише в частині основних повноважень КМУ. Закон встановив, що КМУ у сфері вдосконалення держуправління та держслужби, крім іншого, тепер також уповноважений утворювати та реорганізовувати райдержадміністрації у порядку, визначеному законом (абз. 13 п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону про КМУ).

Прикінцеві та перехідні положення Закону

У цій частині Закону нормотворці передбачили додаткові моменти, про які не зазначили у змінах до інших законів, зокрема:

  • заборонили з дня, коли Закон набере чинності, до дня набуття повноважень райрадами новоутворених районів, відчужувати та передавати в заставу/іпотеку, змінювати місцезнаходження об’єктів спільної власності ТГ ліквідованих районів. Однак цю заборону не поширюють на передачу майна зі спільної власності ТГ району у комунальну власність ТГ у випадках, встановлених законом, а також на виконання зобов’язань, що виникли до дня набрання чинності Законом;
  • звільнили від оплати протягом року з дня набрання чинності Законом переоформлення найменувань/установчих документів ОМС та ЮО публічного права, засновниками яких є ОМС, у зв’язку зі змінами в АТУ України;
  • дозволили під час реорганізації райдержадміністрацій у зв’язку зі змінами в АТУ переводити держслужбовця на посаду служби в ОМС без обов’язковогоконкурсу, за умови, що його професійна компетентність відповідає кваліфікаційним вимогам до відповідної посади;
  • встановили, що до 31.12.2020 виконавчі органи місцевих рад, які створили до затвердження територій ТГ, продовжують на відповідних територіях виконувати повноваження без зміни їх обсягу. Водночас з 01.01.2021 року такі ради набувають додаткових повноважень, які закони спеціально віднесли до відання виконавчих органів місцевих рад об’єднаних ТГ.

Крім того, нормотворці доручили КМУ, зокрема, у місячний строк з дня набрання чинності Законом затвердити порядок утворення та реорганізації райдержадміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків райдержадміністрацій, які припиняють.

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Способи проведення реорганізації районних рад ліквідованих районів як ЮО публічного права залежно від конкретних випадків

Реорганізацію районних рад ліквідованих районів можуть проводити одним зі способів:

  • приєднання до райради, яка розміщена в адмінцентрі новоутвореного району;
  • злиття райрад ліквідованих районів, території яких включили до складу відповідного новоутвореного району — якщо райрада відсутня в адмінцентрі новоутвореного району;
  • виділу частини майна та зобов’язань райрад ліквідованих районів, території яких уключили до складу відповідного новоутвореного району — якщо райрада відсутня в адмінцентрі новоутвореного району, до територій якого включили частину території одного або кількох ліквідованих районів;
  • приєднання до райради новоутвореного району, до складу якого включили території ліквідованого району, на яких станом на 01.01.2020 проживала найбільша чисельність наявного населення ліквідованого району — якщо ТГ одного ліквідованого району включають до складу кількох новоутворених районів.

Такі шляхи реорганізації містять підпункти 5—6 пункту 6-2 розділу V Закону про місцеве самоврядування зі змінами, внесеними Законом.

ПРОГРАМА: ✔️ Яка системна зміна бюджетної політики відбулася у 2021 році ✔️ Яку роль у бюджетному процесі відіграє Бюджетний регламент ✔️ Як під час планування дотримати принцип гендерної рівності ✔️ Чому важливо проводити кампанії з опитування чи анкетування населення ✔️ Як налагодити співпрацю місцевого фіноргану з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів ✔️ Які нагальні питання зі складання проєкту бюджету-2022

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді