Обмін комунальним майном в новоутворених громадах

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Як провести документування та облік обміну комунальним майном в новоутворених громадах.
ПІДКАЖЕМО
 • хто ухвалює рішення про передачу майна
 • від чого залежить облік отриманого майна у новоутворених громадах

Одне з головних завдань бухгалтерської служби — вести бухоблік фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та відображати в документах повну та достовірну інформацію про всі господарські операції (п. 5 Положення № 59). Пояснимо, як новоутвореним територіальним громадам (НТГ) документально оформити передачу майна та чи відображати її в обліку.

✔ ЯК ПЕРЕДАТИ ДЕРЖМАЙНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ

Приймання-передача майна спільної власності

Процес децентралізації держорганів набирає обертів. Останні зміни до Бюджетного кодексу України (БК) та Закону № 280 передбачають передачу усіх об’єктів спільної власності територіальних громад району відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених БК, та змін в адміністративно-територіальному устрої України.

Визначити об’єкти спільної власності територіальних громад району, які задовольнять потреби відповідної НТГ (далі — майно), мають саме сільські, селищні та міські ради. Остаточне рішення про передачу майна ухвалюватимуть районні та обласні ради на підставі пропозицій сільських, селищних та міських рад (п. 10 розд. 5 Закону № 280). Отже, у процесі братимуть участь обидва учасники.

Органи місцевого самоврядування мають самостійно визначити:

 • покрокову процедуру передачі майна;
 • терміни проведення цієї процедури;
 • правила документування передачі майна.

У законі не знайдете підказок, як це зробити. Для розробки документа радимо скористатися Постановою № 1482, зокрема, алгоритмом створення комісії з передачі та формою акта приймання-передачі.

Під час розроблення процедури передачі майна НТГ зважайте, ким є НТГ — органом, який уповноважений управляти комунальним майном, чи балансоутримувачем такого майна. Від цього залежить документування передачі майна НТГ і його бухоблік.

НТГ — орган управління майном

Зазвичай під час передачі об’єктів спільної власності НТГ є органом управління майном. Правомірність передачі майна підтвердять:

 • рішення обох учасників процесу передачі;
 • перелік майна, яке передають.

Коли НТГ — орган управління, змінюється власник майна, а не балансоутримувач майна (наприклад, навчальний заклад чи медична амбулаторія).

Щоб вирішити, чи оформлювати операцію передачі майна як господарську та чи відображати її в бухобліку, нагадаємо, що таке господарська операція.

Господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Зі статті 1 Закону про бухоблік

Оскільки НТГ не є балансоутримувачем майна, під час його приймання-передачі не змінюється структура активів, не збільшується і не зменшується їх вартість. Отже, таку операцію не можна визнавати господарською і відображати в бухобліку НТГ.

НТГ як орган управління ухвалює рішення щодо передачі майна відповідному балансоутримувачу в оперативне управління. Якщо балансоутримувач об’єкта не змінився, рішення НТГ не впливає на бухоблік.

Для контролю за майном НТГ розробляє та затверджує порядок оперативного обліку. Функції оперативного обліку покладають на спеціально створені структурні підрозділи НТГ. Тому бухгалтерські служби не відповідають за ведення оперативного обліку майна.

Увага: дані про зміну власника нерухомого майна та передачу його в оперативне управління обов’язково внесіть до Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

НТГ — балансоутримувач майна

Коли НТГ — і орган управління, і балансоутримувач, відображення в бухобліку отриманого майна не уникнути. Адже, коли майно передають на баланс НТГ, збільшується вартість його активів.

Щоб відобразити в обліку операції з майном, скористайтеся:

 • НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»;
 • Методрекомендаціями з обліку ОЗ;
 • Типовою кореспонденцією.

Основні засоби обліковуйте за первісною вартістю, за якою їх обліковувала установа, що їх передала.

Не забудьте відобразити суму зносу за повну кількість календарних місяців їх експлуатації (п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку ОЗ). Якщо майно дооцінювали, крім первісної вартості та зносу потрібно відображати збільшення капіталу в дооцінках. Вимагайте не лише акт приймання-передачі майна, а й оригінали чи копії первинних документів або облікових регістрів, які містять інформацію про вартість придбання чи створення основного засобу (п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку ОЗ).

Обмін комунальним майном в новоутворених громадах Як НТГ оприбуткувати майно

У 2021 році НТГ отримала адміністративне приміщення.

Первісна вартість приміщення — 594 648 грн.

Сума зносу приміщення:

 • за 2020 рік — 241 003 грн;
 • 2021 рік — 333 грн.

У 2020 приміщення дооцінили.

Сума дооцінки — 59 464 грн, сума зносу — 20025 грн.

Бухгалтерські проведення унаочнимо у Таблиці.

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Отримали адміністративне приміщення

1013

5111

594 648

Відобразили суму зносу, нараховану:
• у 2020 році


5512


1411


241 003

• у місяці вибуття

5511

1411

333

2

Отримали капітал у дооцінках

1013

5311

59 464

Відобразили дооцінену суму зносу

5311

1411

20 025

Отже, якщо НТГ є органом управління комунального майна спільної власності, вартість отриманого майна не відображайте у бухобліку. Якщо НТГ приймає майно на баланс, відображайте в обліку збільшення вартості активів.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді