Як ОМС обліковувати податки, сплачені готівкою до каси

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
За загальним правилом, фізичні особи сплачують податки через установи банків або відділення операторів поштового зв’язку. Однак для жителів сіл та селищ Податковий кодекс (ПК) надає право сплачувати податки і збори через каси сільських або селищних рад за квитанцією про прийняття податків і зборів (абз. 2 п. 57.5 ст. 57 ПК). Тож сільська чи селищна рада не може відмовити жителю у сплаті податків через касу, а може тільки рекомендувати сплатити їх через банк або відділення пошти.

РОЗКАЖЕМО

  1. коли податки можна сплачувати через касу сільських або селищних рад
  2. які проведення складати

СИТУАЦІЯ

До селищної ради звернувся житель з проханням сплатити податок на землю та податок на нерухоме майно через касу ради. Чи може касир відмовити жителю сплатити податки? Якщо ні, то яким проведення відобразити в обліку такі суми, адже в Типовій кореспонденції таких проведень немає?

РІШЕННЯ

За загальним правилом, фізичні особи сплачують податки через установи банків або відділення операторів поштового зв’язку. Однак для жителів сіл та селищ Податковий кодекс (ПК) надає право сплачувати податки і збори через каси сільських або селищних рад за квитанцією про прийняття податків і зборів (абз. 2 п. 57.5 ст. 57 ПК). Тож сільська чи селищна рада не може відмовити жителю у сплаті податків через касу, а може тільки рекомендувати сплатити їх через банк або відділення пошти.

Коли потрібних проведень немає в Типовій кореспонденції, установи можуть скласти нетипові проведення зі збереженням єдиних методологічних засад, визначених НП(С)БО ДС та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі та затвердити такі проведення в розпорядчому документі про облікову політику.

Які податки ради можуть приймати до каси

Як оформити готівкові операції з податками

Коли оформлюєте надходження готівки в касу як сплату податків, ураховуйте вимоги Наказу № 714 та Положення № 148.

Надходження

Податки сплачують до каси сільської/селищної ради за квитанцією, форму якої встановлює Наказ № 714.

Крім того, коли приймаєте готівку в касу, складайте прибутковий касовий ордер, форма якого наведена в додатку 2 до Положення № 148. Коли установа приймає готівку за прибутковими касовими ордерами, видає квитанцію, що є відривною частиною прибуткового касового ордера.

Квитацію підписує головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником, підпис якої засвідчує печатка установи. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання. Тож другий примірник квитанції прикладіть до прибуткового ордера.

Видача

Якщо з прийманням до каси податків, сплачених готівкою, все зрозуміло і унормовано, то з видачею цих коштів є певні неузгодженості у вимогах нормативних документів.

Установи мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівку в межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Понадлімітну готівку потрібно здавати до банків для її зарахування на банківські рахунки (абз. 1 п. 15 розд. II ст. 57 Положення № 148).

Податки — це надходження до місцевого або державного бюджету

Однак у цій ситуації норму Положення № 148 радам треба виконувати, але частково. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плата за землю, згідно з Бюджетним кодексом, є надходженнями бюджету. А облік усіх надходжень до місцевих бюджетів ведуть органи Казначейства. Тому і для обліку цих надходжень рахунки відкриті не в банках, а в органах Казначейства. Тож готівку потрібно здавати до банків для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Важливим моментом під час здачі готівки до банку є заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа, зокрема заявки на переказ готівки. Правильно заповнити цей реквізит допоможе Наказ № 666.

Чи повідомляти податкову про податки, сплачені готівкою

Як відобразити в обліку

Цей етап опрацювання операцій з отримання податків, сплачених готівкою до каси рад, «найцікавіший». З одного боку, ради як бюджетні установи не повинні вести бухгалтерський облік надходжень бюджету — це завдання органів Казначейства. Тому зрозуміло, чому Типова кореспонденція не містить проведень для таких операцій. З другого, сторони ради зобов’язані приймати до каси готівку як сплату податків і як наслідок — відображати такі господарські операції в бухгалтерському обліку.

Бюджетні установи самостійно встановлюють ліміт каси

Визначитися, які субрахунки застосовувати в цій ситуації, допоможе Порядок № 1219. Рекомендуємо обрати такі субрахунки:

  • 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» — для обліку іншої поточної дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена на субрахунках 2110–2116, 2118;
  • 2211 «Готівка у національній валюті» — призначений для обліку готівки в національній валюті, що знаходиться в касі суб’єкта державного сектору.

Сплачувати податки зобов’язана фізична особа, а не рада. Рада в цій ситуації — посередник. Які субрахунки потрібно обирати та які проведення скласти — в Таблиці.

№ з/пЗміст операціїБухгалтерський облік
Д-тК-т
1Надійшла в касу готівка від фізичної особи у сплату податків22112117
2Здали готівку в банк для зарахування до надходжень бюджету21172211

Застосовувати субрахунок 2314 «Інші рахунки в Казначействі» вважаємо недоцільним. Адже кошти рада перераховує не на власні реєстраційні рахунки, а на рахунки місцевого бюджету. А бухоблік за рахунками місцевого і державного бюджету ведуть органи Казначейства.

Також уважаємо некоректним застосовувати субрахунок 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами». Він призначений для обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами суб’єкта державного сектору, тобто ради, а не громадян.

Наведені проведення є рекомендаційними, тому ви можете скласти власні проведення. Головне, щоб вони відповідали вимогам нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді