Зарплата за роботу на лікарняному: позиція ревізорів

Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку
Іноді працівник, який перебуває на лікарняному, з поважних причин виходить на роботу. Бухгалтер замість того, аби виплатити лікарняні, нараховує такому працівнику заробітну плату. Перевіряльники на цей факт обов’язково відреагують — штрафів бухгалтеру не уникнути. То як оплатити роботу працівника на лікарняному?

Зарплата за роботу на лікарняному: позиція ревізорів

Базові показники для розрахунку зарплати, податків і лікарняних із 1 січня


За яких умов надають допомогу

Кожен працівник має гарантоване право на матеріальне забезпечення у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності (ст. 2 КЗпП). Виплата лікарняних повністю або частково компенсує втрату зарплати, зокрема, коли працівник:

Аби засвідчити тимчасову непрацездатність працівника, лікар видає листок непрацездатності лише після особистого огляду хворого. Він робить відповідний запис у медичній карті хворого й обгрунтовує його тимчасову непрацездатність. А вже на підставі цього листка комісія із соціального страхування установи або уповноважена особа призначає працівнику лікарняні.

Зарплата за роботу на лікарняному: позиція ревізорів

Як контролюють оплату лікарняних

Найчастіше зарплату замість лікарняних бухгалтер нараховує, якщо працівник захворів наприкінці місяця або бюджетного року. За браком часу листок непрацездатності, який надав працівник, бухгалтер не проводить в обліку, позаяк заробітна плата такому працівнику вже нарахована. Тож про листок непрацездатності просто «забувають». Звичайно, зарплата під час лікарняного може нараховуватися і з інших причин.

Проте у такому разі установа використовує кошти фонду оплати праці, щоб оплатити лікарняні працівника. З шостого дня непрацездатності за весь період до одужання лікарняний через захворювання або травму оплачує Фонд соціального страхування України (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).

Незаконно використані бюджетні кошти, у т. ч. на оплату праці, виявить ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетної установи. Зокрема незаконно використані бюджетні кошти на оплату праці працівників, яким надавали листки непрацездатності, ревізори досліджують, коли проводять зустрічну звірку у закладах охорони здоров’я.

Якщо фінінспектори під час зустрічної звірки установлять факт видачі працівнику листка непрацездатності, посадові особи установи змушені будуть шукати аргументоване пояснення того, чому вони проставляли у табелі обліку використання робочого часу робочі дні та нараховували заробітну плату працівнику, який у цей час хворів.

До відома!

В Україні починає працювати електронний реєстр лікарняних.

Паперові лікарняні замінять електронні. Завдяки цьому реєстру ревізори зможуть відстежувати лікарняні не лише певного регіону, а й усієї країни. Для того, аби оформити лікарняний лист, до реєстру вноситимуть ідентифікаційний номер платника податків, за яким і можна відстежити, коли саме працівник перебував на лікарняному.

Отже, нарахована працівникові зарплата за роботу під час лікарняного є незаконною.

Зарплата за роботу на лікарняному: позиція ревізорів
МИКОЛА ПОСТЕРНАК,експерт з питань соціального страхування
Як та коли розмір мінзарплати впливає на розмір лікарняного, чи завжди розмір страхового стажу впливає на розмір лікарняного — розглянемо детально.

Коли звертатися до комісії

Насамперед нагадаємо, що рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг ухвалює комісія (уповноважений) із соціального страхування, яку створюють (обирається) в установі (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105). До її складу входять представники адміністрації установи та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації чи профспілкового представника або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія контролює, чи правильно бухгалтер нарахував і своєчасно виплатив матеріальне забезпечення, а також ухвалює рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для того, щоб надавати матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

Як оформити та оплатити Е‑лікарняний - СКАЧАЙТЕ шпаргалку

Комісія зобов’язана (п. 2.1 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП 23.06.2008 № 25), зокрема:

  • перевіряти, як застраховані особи дотримують режим, визначений лікарем на період тимчасової непрацездатності;
  • звертатися до робочих органів відділень фонду у разі спору між комісією та установою з питань матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам установи, а також якщо роботодавець не виконує рішень комісії.

Застраховані особи, які в період отримання лікарняних порушують режим, встановлений лікарем, втрачають право на ці виплати з дня допущення порушення на строк, що встановлює орган, який призначає лікарняні (ч. 2 ст. 23 Закону № 1105).

Якщо хворий вийшов на роботу без дозволу лікаря — це порушення призначеного режиму (п. 4.1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС НВП від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406).

У такому разі комісія має право відмовити у призначенні матеріального забезпечення повністю або частково. А за фактично відпрацьовані працівником дні (тобто дні, коли він порушив встановлений лікарем режим) бухгалтер зобов’язаний нарахувати йому заробітну плату, адже право на отримання лікарняних з дати порушення режиму на строк, установлений рішенням комісії, такий працівник втрачає.

Які обов’язки у застрахованих осіб

Пам’ятайте про обов’язки та відповідальність працівників установи як застрахованих осіб.

Так, застрахована особа, окрім права на отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, має також обов’язки (ч. 2 ст. 16 Закону № 1105). З-поміж них:

  • надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначають матеріальне забезпечення та надають соціальні послуги відповідно до Закону № 1105;
  • своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг;
  • дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності.

До того ж застрахована особа несе відповідальність, якщо вона незаконно одержала з власної вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріальне забезпечення та соціальні послуги за соціальним страхуванням (ч. 3 ст. 16 Закону № 1105).

РЕЗЮМУЄМО. Як бачимо, працівник має право на оплату листка непрацездатності, якщо він чітко дотримує визначеного лікарем режиму.

А от одночасно виплачувати застрахованій особі заробітну плату та допомогу по тимчасовій непрацездатності за один і той самий період законодавство забороняє.

Рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення працівнику повністю або частково може ухвалити комісія. Також комісія зобов’язана відповідально виконувати роботу та врегульовувати надання матеріального забезпечення відповідно до своїх повноважень.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді