Заповнюємо Звіт Ф14-ФСС з ТВП

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Тема відпочинку та оздоровлення актуальна не лише влітку, а увесь рік. Путівки на санаторно-курортне лікування працівників та їхніх дітей спонсорує Фонд соціального страхування. І якщо ви отримували такі путівки від фонду — заповніть звіт Ф14-ФСС з ТВП.Звіт Ф4 з 1 січня 2019 р. НЕ ПОДАЄТЬСЯ!

З 1 січня 2019 року скасовано Звіт за формою № Ф4-ФСС з ТВП

Що таке звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП

Ф14-ФСС з ТВП — це форма звіту, який подають до Фонду соціального страхування (колишній Фонд соціального страхування (ФСС) з тимчасової втрати працездатності (ТВП)). Повна назва — Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення. Він містить інформацію про залишки путівок, кількість одержаних путівок, виданих і повернутих путівок від ФСС, а також про кількість безкоштовно виданих путівок та з частковою сплатою вартості.

Хто подає звіт про путівки Ф14-ФСС з ТВП

Щоб було про що звітувати, треба мати одержані путівки від фонду. Тож звіт Ф14-ФСС подають ті страхувальники, які мають невикористані путівки або повертали їх протягом звітного періоду.

Звітний період для цього звіту — квартал.

Звіт Ф14-ФСС не треба подавати, якщо у звітному кварталі установа:

 • не отримувала путівки від Фонду;
 • не видавала працівникам раніше отримані путівки, придбані за рахунок Фонду;
 • не повертала путівки Фонду;
 • не має неповернутих чи невикористаних путівок з минулих кварталів.

Строки звітування

Звіт Ф14-ФСС подають не пізніше 20-го числа місяця, який наступає за звітним періодом. Для прикладу, подати звіт за ІІІ квартал 2018 року потрібно до 22 жовтня включно.

Якщо останній день граничного строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то подати звіт можна в робочий день, що слідує за неробочим.

Звіт про путівки за формою Ф14-ФСС з ТВП треба складати окремо за кожний квартал і подавати до Фонду разом зі звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП «Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з ТВП та витратами, зумовленими похованням».

Способи подання звіту

Звіт подаємо до ФСС за місцем обліку, і зробити це можна трьома способами:

 • в електронній формі;
 • в паперовій формі особисто;
 • в паперовій формі надіслати поштою.

Паперові звіти складають у двох екземплярах, один з яких після відмітки ФСС залишається у страхувальника. Підписує звіт керівник та головний бухгалтер.

Заповнюємо Звіт Ф14-ФСС з ТВП Якщо ви плануєте надіслати звіт поштою, робіть це не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подачі звіту.

Бланк звіту Ф14-ФСС з ТВП

Бланк звіту є Додатком 2 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою Правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 (далі — Порядок № 4).

Звіт Ф14-ФСС з ТВП

Скачати

Заповнення звіту Ф14-ФСС з ТВП

Окрім Порядку № 4 знадобитися також можуть і правила отримання путівок — Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санітарно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів ФСС з ТВП, затверджений постановою Правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 № 12 (далі Порядок № 12).

Загальні правила заповнення:

 • заповнюємо звіт українською мовою та друкованими літерами;
 • вартісна одиниця виміру — гривня з копійками;
 • ніяких виправлень;
 • заповнюємо кульковою ручкою темного кольору (синій або чорний);
 • у порожніх рядках ставимо прочерк;
 • основою для підготовки звіту є журнал обліку путівок до санітарно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП (додаток 3 до Порядку № 12);
 • цифри вносимо за окремий квартал, а не наростаючим підсумком. Тобто якщо треба вказати кількість використаних путівок у звіті за ІІІ квартал, то це лише кількість за ІІІ квартал, а не з початку року.

Тепер детальніше про кожну графу табличної частини звіту.

№ графи

Графа звіту

Як заповнювати

3-4

Залишок путівок на початок звітного кварталу

Переносимо залишок граф 11-12 звіту за попередній квартал (залишок путівок на кінець звітного кварталу).

5-6

Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду

Вказуємо кількість путівок, які були отримані від органу ФСС зі строком дії у межах звітного та наступного кварталів. Зазначаємо їх загальну вартість.

7-8

Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу

Вписуємо кількість виданих застрахованим особам і членам їх сімей путівок, початок строку дії яких потрапляє в межі звітного кварталу.

9-10

Повернено путівок органу Фонду

Зазначаємо кількість путівок, які з поважних причин були повернуті органу ФСС.

11-12

Залишок путівок на кінець звітного кварталу

Розраховуємо по формулі графи (номер графи): 3 + 5 — 7 — 9 для кількості путівок та 4+ 6 — 8 — 10. Таким чином, даний залишок включає в себе путівки надані застрахованим особам у звітному кварталі зі строками дії у наступних кварталах.

13-14

Із загальної кількості путівок виданого безкоштовно

Зазначаємо кількість та вартість путівок, які були видані на безоплатній основі.

15-16

Із загальної кількості путівок видано за 10% вартості

Наводимо вартість тільки по тим путівкам, строк дії яких знаходиться в межах звітного кварталу. Якщо їх термін попадає на наступний квартал, то вони будуть відображені як видані в наступному кварталі (в графах 7-8, 15-24).

17-18

Із загальної кількості путівок видано за 15% вартості

19-20

Із загальної кількості путівок видано за 20% вартості

21-22

Із загальної кількості путівок видано за 30% вартості

23-24

Із загальної кількості путівок видано за 50% вартості

Не використано путівок в терміни їх дії, що минули

Зазначаємо путівки, які своєчасно не видані страхувальником застрахованим особам або членам їх сімей і термін дії яких минув.

Рядок 2 «у реабілітаційні відділення санаторіїв» у звіті заповнюють лише лікувально-профілактичні заклади.

У рядку 5 «у дитячі заклади оздоровлення» страхувальник звітує за путівки до дитячих закладів, які придбав Фонд за повну вартість, згідно з п. 3.2 постанови Правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 № 17 (стосується фінансування оздоровлення дітей).

Заповнюємо Звіт Ф14-ФСС з ТВП
Ірина ЧЕРНУШЕНКОзавідувач відділу соціальних виплат і перевірок Черкаської міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Бухгалтери розраховують та оплачують коштом ФСС не лише санаторно-курортні путівки, а й різні види допомоги, зокрема лікарняні, декретні, на поховання. Час від часу фахівці Фонду перевіряють, чи правильно установи використовують кошти. Як не наразитися на неприємності під час таких перевірок?

Якщо знайшли помилку у звіті Ф14-ФСС

Є два варіанти вирішення цієї проблеми. Якщо не закінчився граничний строк подачі, можна подати новий звіт. Тоді дійсним вважатимуть останній. Якщо ж строк уже закінчився, то форма Ф14-ФСС з ТВП подається за правилами розд. 7 Порядку № 4.

Звіт Ф14-ФСС та штрафи

За несвоєчасне подання чи неподання, недостовірні дані у звіті установа нестиме відповідальність за ст. 1655 КЗпАП, а саме штраф від 136 до 255 грн. Повторна ситуація протягом року — штраф від 170 до 340 грн.

Потрібно бути обачним під час заповнення граф 15-24: помилка тут може спричинити неправильне заповнення рядка 5 іншого звіту — Ф4-ФСС з ТВП. А тут уже й наслідки серйозніші, так як він формує зобов’язання перед ФСС.

Приклад заповнення Ф14-ФСС з ТВП

Візьмемо для прикладу таку ситуацію: на початок ІІІ кварталу 2018 року Інститут післядипломної освіти не мав путівок. Протягом кварталу він отримав 12 путівок з початком дії у ІІІ кварталі на суму 240 тис. грн. Із цих путівок було використано 11 на загальну вартість 220 тис. грн. Одну путівку вартістю 20 тис. грн інститут повернув до ФСС. На кінець кварталу путівок не залишилося (приклад заповнення звіту див. у вкладеному файлі).Звіт Ф14-ФСС з ТВП

Відкрити


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді