Звіт Ф4-ФСС з ТВП: зразок та коментар

Закінчення кварталу для бухгалтера — пора чергового складання численних звітів. Щоквартальний звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП за підсумками 2018 року востаннє подають до 21.01.2019. Звіт Ф4 з 1 січня 2019 р. НЕ ПОДАЄТЬСЯ!

З 1 січня 2019 року скасовано Звіт за формою № Ф4-ФСС з ТВП

Інформація про кошти, які установа отримує від Фонду соціального страхування України (ФСС) та витрачає на оплату страхових випадків, потребує безпомилкового відображення у звітності. Для цього й призначений звіт Ф4-ФСС з ТВП — Звіт про використання коштів загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими похованням.

Під час заповнення звіту користуємося Порядком формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою Фонду втрати працездатності від 18.01.2011 № 4 (далі — Порядок № 4).

Звіт Ф4-ФСС з ТВП: зразок та коментарЗ 01.01.2019 Ф4-ФСС з ТВП скасували. Відповідне рішення правління ФСС затвердило на засіданні 12.12.2018. Мета — скоротити та уніфікувати звітність страхувальників за коштами ФСС та підвищити прозорість системи соцстрахування. Тож востаннє його подавайте до 21.01.2019 за підсумками 2018 року за нижченаведеною формою (див. Бланк Ф4 ФСС з ТВП).

Надалі ФСС слідкуватиме за обігом страхових коштів за допомоги нових звітів:

Бланк Ф4 ФСС з ТВП

Форма Ф4 ФСС з ТВП передбачена Додатком 1 Порядку № 4. Перш ніж з’ясувати, як заповнювати звіт, рекомендуємо скачати Ф4 ФСС з ТВП бланк.

Текст ссылкиИнформация о файле

Звіт Ф4 ФСС з ТВП бланк

Терміни подання Ф4 ФСС з ТВП

Базовим звітним періодом вважається квартал. Звіт складали наростаючим підсумком з початку року, подавали щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Якщо останній день звітування припадає на вихідний або неробочий день, то звіт подавали наступного робочого дня. Тобто за ІІІ квартал 2018 року звітували 22.10.2018.

Звіт Ф4 ФСС з ТВП подавайте до органу соцстрахування за місцем своєї реєстрації.

Коли Ф4 ФСС з ТВП не подається

Випадки, у яких звіт не подають, перераховані в пункті 4.3 Порядку № 4. Вам не потрібно подавати звіт, якщо ви:

 • не маєте зобов’язань перед ФСС на початок звітного кварталу, тобто не вели розрахунків та не маєте заборгованості на субрахунках у звітному кварталі;
 • маєте зобов’язання на початок року, але у вас відсутні розрахунки з ФСС у звітному періоді.

Приклад. У першому та другому кварталі установа не отримувала коштів на оплату листків непрацездатності. У третьому кошти від соцстраху надійшли. В такому випадку звіт Ф4 ФСС з ТВП установа надає лише за 9 місяців наростаючим підсумком з урахуванням звітних даних на початок року, якщо була заборгованість.

Способи подання Ф4 ФСС

Ви можете обрати найбільш зручний для себе спосіб подання звіту:

 • в електронному вигляді. Для цього потрібно мати договір з відділенням ФСС на подання електронної звітності;
 • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Відправляйте звіт Ф4 ФСС з ТВП не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів;
 • на паперових носіях. Вам знадобиться два примірники. Один, з відміткою органу соцстраху про прийняття, зберігатиметься у вас, другий — у ФСС.
Звіт Ф4-ФСС з ТВП: зразок та коментар Якщо у звітному періоді ви змінили місцезнаходження, звіти за цей період подавайте до ФСС за новим місцем взяття на облік.

Відповідальна особа органу соцстрахування, що приймає звіт Ф4 ФСС з ТВП, вказує дату прийняття звіту та власний підпис із зазначенням прізвища та ініціалів.

Вимоги до оформлення звіту

Паперові звіти подавайте у роздрукованому вигляді та заповнюйте синім або чорним чорнилом. Мова заповнення — українська, літери — друковані. Не допускаються виправлення та помарки. Якщо деякі рядки за відсутності даних по них не заповнюєте, поставте прочерк.

Звіти на паперовому носії завіряє керівник та головний бухгалтер підписами та печаткою. Додана електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

Порядок заповнення

У формі проставляйте дані за всіма передбаченими в ній показниками за звітний квартал наростаючим підсумком з початку звітного року.

Форма Ф4 ФСС з ТВП складається з головної частини та двох таблиць. Розглянемо заповнення кожної з них по черзі.

Головна частина звіту Ф4 ФСС з ТВП

У головній частині зазначте:

 • період складання звіту,
 • найменування страхувальника,
 • його реєстраційний номер в ФСС або номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011),
 • код ЄДРПОУ — для юридичних осіб,
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта,
 • банківські реквізити (МФО, номер поточного рахунку страхувальника, найменування банку),
 • місцезнаходження,
 • телефон.

Таблиця 1 звіту Ф4 ФСС з ТВП

У таблиці 1 потрібно вказати інформацію про розрахунки коштами, отриманими на державне соціальне страхування. Для цього призначені 24 рядки:

Рядок

Інформація

1

Заборгованість по коштах соцстраху на початок року. Ця сума має відповідати сумі рядку 23 звіту за минулий рік. Увесь поточний рік дані в цьому рядку не змінюють

2

Заповнюйте у разі, якщо за попереднім місцем обліку мали непогашені зобов’язання перед ФСС та вони були передані за актами приймання-передавання

3

Суми самостійно донарахованих або зменшених внесків за період 01.01.2011 та суми зайво нарахованих допомог за минулі періоди

4

Загальна сума нарахованих фінансових та штрафних санкцій за актом перевірки. Суми адміністративних штрафів до звіту не включайте

5

Рядок 5 та відповідний йому рядок 20 звіту Ф4 ФСС з ТВП не заповнюйте, оскільки на сьогодні ФСС не надає путівки на санаторно-курортне лікування

6

Загальна сума отриманих з початку року коштів від ФСС

7

Сума коштів, отриманих від ФСС для погашення заборгованості станом на 01.01.2011

8

Заповнюють працівники органу в разі списання заборгованості

9

Має дорівнювати сумі рядків з 1 по 7 мінус рядок 8

10

Несплачені ФСС зобов’язання по страхових коштах, які не перераховані на кінець звітного періоду.

Увага! сума рядків 9 та 10 звіту Ф4 ФСС з ТВП має дорівнювати сумі рядків 22 та 23

11

Непогашена частина заборгованості станом на 01.01.2011

12

Сума зобов’язання ФСС перед страхувальником на початок року, яка дорівнює сумі рядка 10 минулорічного звіту. Його залишають незмінним до кінця поточного року

13

Заповнюйте у разі, коли змінили місцезнаходження та залишилися невідшкодовані зобов’язання ФСС

14

Загальна сума перерахованих страхувальником коштів на розрахунковий рахунок ФСС. Деталізуються ці суми у рядках 15-20 звіту Ф4 ФСС з ТВП

15

Суми перерахованих страхових внесків, донарахованих самостійно за період до 01.01.2011 та за результатами перевірок, а також сума заборгованості на початок року

16

Перераховані суми помилок минулих років, які виявили самостійно

17

Суми перерахованої пені, фінансових та штрафних санкцій, що нараховані за результатами перевірки

18

19

20

Рядок 20 (як і рядок 5) не заповнюйте, оскільки на сьогодні ФСС не надає путівки на санаторно-курортне лікування

21

Загальна сума нарахованих у звітному періоді витрат за рахунок коштів ФСС. Деталізуйте ці витрати у таблиці 2 звіту Ф4 ФСС з ТВП з зазначенням кількості днів та суми за видами непрацездатності. Сума, зазначена в цьому рядку, має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці 2

22

Сума рядків 12, 13, 14, 21

23

Дані про зобов’язання по страхових коштах, що не перерахували на кінець звітного періоду (сума рядків з 1 по 5 за вирахуванням 8 та 14 рядків).

Увага! Значення рядків 23 та 10 мають співпадати з показником відповідного субрахунку в головній книзі страхувальника

24

Дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, що була до 01.01.2011

Таблиця 2 звіту Ф4 ФСС з ТВП

Таблиця 2 містить дані про витрати на матеріальне забезпечення за їх видами. Включає наступні рядки:

Рядок

Інформація

1

Кількість днів тимчасової непрацездатності, за винятком днів, сплачених за рахунок коштів установи, та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів ФСС у звітному періоді

2

Кількість днів для догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї, та сума нарахованої допомоги за кошти ФСС

Пам’ятайте! Допомога по тимчасовій непрацездатності, догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів ФСС з першого дня непрацездатності

3

Кількість днів відпустки по вагітності та пологах та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах

Увага! Перші три рядки заповнюємо у 3 та 4 колонках, а для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи — у колонках 5 та 6

4

Суми виплаченої допомоги на поховання

5

Підсумок чотирьох рядків про суми нарахованої допомоги за рахунок коштів ФСС, у т. ч. чорнобильцям

6

Витрати на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

7

Інші витрати страхувальника з соціального страхування на підставі рішень правління ФСС

8

Загальна сума витрат за рахунок коштів ФСС у звітному періоді з початку року

Увага! Сума рядка 8 таблиці 2 має відповідати сумі рядку 21 таблиці 1 звіту


Ф4 ФСС з ТВП зразок заповнення

Аби заповнити бланк Ф4 ФСС з ТВП було простіше, розгляньте приклад заповнення.

Текст ссылкиИнформация о файле

Звіт Ф4 ФСС з ТВП зразок

Відповідальність у разі порушення

Ф4 ФСС з ТВП подавайте з дотриманням правил формування та подання звітів, затверджених Порядком № 4. У разі їх порушення звіт не приймуть.

У разі неподання за поточний звітний період звітності, до зведеного звіту включається звіт страхувальника за попередній звітний період.

За несвоєчасне подання або неподання звіту, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів, посадовим особам підприємств, установ та організацій доведеться сплатити штраф у розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді