Чи потрібно щодня робити записи у касовій книзі

490

Запитання

Чи потрібно щодня підсумовувати операції за день у касовій книзі?

Відповідь

Касир робить записи в касовій книзі, якщо отримує або видає готівку за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі (п. 40 розд. IV Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2017 року № 148; далі — Положення № 148).

Тож якщо руху готівки в касі протягом робочого дня немає, записи в касовій книзі в цей день робити не потрібно.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі і передає до бухгалтерії відривну частину аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами.

Готівку, яку видають за видатковими відомостями на оплату праці, відображають в касовій книзі після закінчення строків цих виплат (п. 18 розд. II Положення № 148). Закривають ці відомості та виписують відповідні видаткові касові ордери в порядку, визначеному в п. 31 розд. III Положення № 148.

Так, касир зобов’язаний після закінчення встановлених строків виплат, пов’язаних з оплатою праці за видатковими відомостями:

  • у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не нарахував виплату, поставити штамп або зробити напис «Депоновано»;
  • скласти реєстр депонованих сум;
  • у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену та недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівку видавав не касир, то на відомості додатково роблять напис «Готівку за відомістю видав (підпис)»;
  • записати у касовій книзі фактично видану суму за видатковою відомістю.

Бухгалтер перевіряє записи касира у видаткових відомостях та підраховує видані і депоновані суми. На депоновані суми, які здаватимуть в банк, складають однин загальний видатковий касовий ордер.

ЗІР, категорія 109.15

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Видаткова накладна – бланк | зразок

Видаткова накладна – це первинний документ, який дає змогу обліковувати рух матеріальних цінностей, тож використовують бланк чи не всі установи. І хоча бухгалтери мають з нею справу мало не щодня, запитань щодо заповнення багато. Відповімо на найбільш поширені та дамо зразок.
118637

Акт приймання-передачі – бланк | зразок

✔️ Акт приймання-передачі основних засобів, майна, робіт, послуг має не одну форму. ✔️ Коли та яку застосовувати 2024 року, а також їх бланки та зразки – у статті.
298839

Міжбюджетні трансферти – облік

Як правильно відобразити в обліку ОТГ міжбюджетні трансферти, як задокументувати операції з їхньої передачі та які субрахунки використовувати - експертний досвід.
9681

Переоцінка основних засобів: проводки

В балансі бюджетної установи усі активи, у т. ч. основні засоби, визнають за вартістю придбання, яка з часом змінюється. І тоді потрібна переоцінка основних засобів.
17781