Облік лікарських засобів та медичних виробів: приклади від експерта

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Як МОЗ рекомендує ЗОЗ вести бухгалтерський облік медикаментів та медичних виробів – у публікації розглянемо загальні положення, що стосуються як медзакладів, що є бюджетними установами, так і реорганізованих медзакладів-КНП.

Наразі заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) мають користуватися зміненими Методичними рекомендаціями ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 09.09.2014 р. № 635 (даліМетодрекомендації № 635).

Нормативка для обліку лікарських засобів і медвиробів ЗОЗ

Лікарські засоби та медичні вироби для ЗОЗ – це об’єкти обліку запасів. Інформацію про них у бухгалтерському обліку медзаклади формують, керуючись Методрекомендаціями № 635. Але це не вся нормативка. Враховуючи існуючу медреформу та реорганізацію медзакладів в залежності від їхнього типу можна виділити ще дві групи документів:

Методрекомендаціями № 635 МОЗ запровадило у ЗОЗ єдині підходи до обліку надходження, переміщення, списання використаних і непридатних лікарських засобів та медичних виробів, а також посилило матеріальну відповідальність за їхнє збереження та використання.

Організація обліку лікарських засобів і медвиробів у ЗОЗ 2024

Оновлені Методрекомендації № 635 передбачають, що аби організувати облік запасів, зокрема лікарських засобів та медичних виробів, кожен ЗОЗ самостійно розробляє та затверджує Порядок приймання, зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів та медичних виробів (далі Порядок). У цьому Порядку ЗОЗ ураховує особливості своєї діяльності і технології обробки облікових даних та норми цих Методрекомендацій (п. 2 гл. 1 розд. ІІ Методрекомендацій № 635).

ЗОЗ-бюджетники мають так вчиняти згідно з п. 8 розділу ІІІ Методрекомендацій № 11. У ньому лікарські засоби та медвироби означені як виняток, облік яких у книзі складського обліку не ведеться. Для медзакладів-КНП їхні Методрекомендації № 2 взагалі норм щодо медикаментів не містять. Це вказує на те, що усім медзакладам слід керуватися саме профільними Методрекомендаціями № 635.

Розробляючи Порядок, слід врахувати, що він має містити норми про облік медикаментів (п. 3 глави 1 розділу ІІ Методрекомендацій № 635):

 • за місцем їхнього відповідального зберігання (знаходження, використання), тобто:
  • на складі;
  • у відділеннях;
  • на постах (у маніпуляційних кімнатах, кабінетах);
 • у бухгалтерській службі.

Отже, ЗОЗ свою облікову політику щодо лікарських засобів та медичних виробів слід оформити у вигляді окремого Поряду. При цьому у тій частині Положення про облікову політику, яка стосується запасів, слід зробити посилання щодо лікарських засобів та медичних виробів.

Зверніть увагу: Аби організувати бухгалтерський облік медикаментів у ЗОЗ, у Порядку додатково можете визначити:

 • правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, порядок контролю за рухом та відповідальність посадових осіб;
 • порядок аналітичного обліку;
 • одиницю натурального виміру для кожної одиниці бухгалтерського обліку.

Як саме тепер вестиме аналітичний та синтетичний облік лікарських засобів та медичних виробів бухгалтерія ЗОЗ?

Бухгалтерський облік медикаментів 2024

Бухгалтерія ЗОЗ лікарські засоби та медичні вироби обліковує:

 • у кількісному і сумарному вимірах – у гривнях із копійками;
 • за одиницями обліку, тобто за їхніми найменуваннями чи групами (видами);
 • за кожною відповідальною особою в оборотних відомостях, у яких бухгалтерія ЗОЗ щомісяця підраховує обороти і визначає залишки кожної групи чи виду лікарських засобів та медичних виробів на початок наступного місяця за кожним місцем їхнього зберігання (знаходження, використання) (п. 4 гл. 1 розділу ІІ Методрекомендацій № 635).

Облікові регістри аналітичного та синтетичного обліку лікарських засобів та медичних виробів бухгалтерія ЗОЗ складає після перевірки первинних документів.

Важливо! Бухгалтерія не має приймати до обліку документи, які:

 • підготували з порушенням встановлених вимог;
 • провели за господарськими операціями, що порушують законодавство.

Про встановлені факти порушень бухгалтерія інформує керівника медзакладу. Вона слідкує, щоб у ЗОЗ неухильно дотримувалися порядку оформлення первинних документів щодо руху лікарських засобів та медичних виробів і своєчасно їй подавали ці документи.

Матеріально відповідальні особи (МВО) періодично надають у бухгалтерію ЗОЗ:

 • прибуткові та видаткові документи за формами додатків 2-4 до Методрекомендацій № 635;
 • Книгу складського обліку лікарських засобів та медичних виробів (додаток 1 до Методрекомендацій № 635).

Адже працівники бухгалтерії закладу так звіряють їхню фактичну наявність із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку (п. 8 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку запасів).

Бухгалтерія ЗОЗ за кожним найменуванням, групою або видом лікарських засобів та медичних виробів виводить їхні залишки за кількістю та сумою на кінець місяця.

Порядок визнання медикаментів в обліку

Лікарські засоби та медичні вироби ЗОЗ визнають активом, якщо:

 • їхня вартість можливо достовірно визначити;
 • ЗОЗ матиме майбутні економічні вигоди, пов’язані з їхнім використанням, та/або вони мають потенціал корисності.

Одиницею бухгалтерського обліку ЗОЗ обирають для:

 • лікарських засобів – однорідну групу (вид);
 • медичних виробів – їхнє найменування.

Методрекомендації № 635 визначили для облікової політики одиницю бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів.

Рахунки для обліку медикаментів

Лікарські засоби та медичні вироби включаються до групи їхнього обліку залежно від мети, для якої їх придбали (отримали) чи виготовили.

Якщо лікарські засоби та медичні вироби включені до групи:

 • «сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору», – обліковуються на субрахунку 1512 «Медикаменти та перев’язувальні засоби» (медзаклади-бюджетники), або 201 «Сировина і матеріали» (медзаклади-КНП);
 • «незавершене виробництво» через те, що їх заготовляють та переробляють (приміром, кров, її компоненти, препарати і кровозамінники на станціях і у відділеннях переливання крові), – на субрахунку 1613 «Інше виробництво» (медзаклади-бюджетники), або 23 «Виробництво» (медзаклади-КНП);
 • «готова продукція», скажімо, та ж кров, її компоненти, препарати і кровозамінники, отримані при їхній заготівлі та переробці, на станціях і у відділеннях переливання крові, – на субрахунку 1811 «Готова продукція» (медзаклади-бюджетники), або 26 «Готова продукція» (медзаклади-КНП).

Первісна вартість медикаментів

Лікарські засоби та медичні вироби, які придбали (отримали) чи виготовили, бухгалтерія ЗОЗ зараховує на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість містить витрати на придбання, обмін, переробку та інші витрати, що виникли під час доставки лікарських засобів та медичних виробів до місця зберігання (використання), і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (п. 7 розд. ІІ НП(С)БОДС 123; аналогічна норма у п. 9 НП(С)БО 9).

Отже, якщо ЗОЗ придбав за оплату лікарські засоби та медичні вироби, їхньою первісною вартістю вважається собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

 • суми, що сплатили згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків, зокрема податку на додану вартість (ПДВ);
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків (ПДВ) у зв’язку з їхнім придбанням, які ЗОЗ не відшкодовує;
 • транспортно-заготівельні витрати;
 • інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Не включаються до первісної вартості лікарських засобів та медичних виробів:

 • понаднормові втрати і нестачі лікарських засобів та медичних виробів;
 • фінансові витрати;
 • витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні перед наступним етапом виробництва;
 • загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою лікарських засобів та медичних виробів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;
 • витрати на збут.

Розглянемо придбання лікарських засобів та медичних виробів за різних умов на прикладах.

Приклад придбання лікарських засобів та медичних виробів

ЗОЗ – платник ПДВ придбав у вітчизняного постачальника вату нестерильну 25 г, ролик на 3630 грн (1500 шт × 2,42 грн). Згідно з договором продавцю сплатив 4356 грн (у т. ч. ПДВ – 726 грн).

Податковий кредит з ПДВ відображається на першу подію – дату оприбуткування вати (за умови зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної).

Вату ЗОЗ придбав за плату, тому її первісною вартістю вважає собівартість, яка складається з фактичних витрат, тобто суми 3630 грн. Її сплатили за договором продавцю за вирахуванням непрямих податків, зокрема ПДВ. Облік придбання лікарських засобів та медичних виробів у бухгалтерських проведеннях наведений у таблиці нижче.

ОБЛІК ПРИДБАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

МЕДЗАКЛАД – БЮДЖЕТНА УСТАНОВА

Якщо ЗОЗ – неплатник ПДВ

отримано й оприбутковано медикаменти

1512

6211

4356

сплачено постачальнику за медикаменти

6211

2313

4356

Якщо ЗОЗ – платник ПДВ

отримано й оприбутковано медикаменти

1512

6211

3630

відображений податковий кредит з ПДВ на основі зареєстрованої постачальником податкової накладної

6311

6211

726

сплачено постачальнику за медикаменти

6211

2313

4356

МЕДЗАКЛАД-КНП

Якщо ЗОЗ – неплатник ПДВ

отримано й оприбутковано медикаменти

201

631

3630

сплачено постачальнику за медикаменти

631

311

4356

Якщо ЗОЗ – платник ПДВ

отримано й оприбутковано медикаменти

201

631

3630

відображений податковий кредит з ПДВ на основі зареєстрованої постачальником податкової накладної

641

631

726

сплачено постачальнику за медикаменти

631

311

4356

Безплатне отримання медикаментів

Первісною вартістю лікарських засобів та медичних виробів буде:

 • від фізичних та юридичних осіб, їхня справедлива вартість на дату отримання з урахуванням супутніх витрат, які передбачає п. 8 розділу ІІ НП(С)БОДС 123 (п. 9 НП(С)БО 9 – для КНП);
 • від ЗОЗ чи бюджетної установи однієї або іншої – балансова вартість, за якою вони їх обліковували до передачі. Також тут враховуються супутні витрати, які передбачає п. 8 розділу ІІ НП(С)БОДС 123 (п. 6 розд. ІІ НП(С)БОДС 123; п. 9 НП(С)БО 9 – для КНП).

Приклад безоплатного отримання лікарських засобів та медичних виробів

ЗОЗ за державною програмою отримав від ДП «Медвакцина»: інсулін вартістю 18 200 грн, для видачі хворим на діабет; вакцину від краснухи вартістю 19 400 грн, для вакцинації дітей (разом – 37600 грн).

ЗОЗ визнає первісною вартістю цих безоплатно одержаних лікарських засобів їхню справедливу вартість, тобто інсулін на суму 18 200 грн, вакцину від краснухи – 19 400 грн. Адже інші супутні витрати, у т.ч. на доставку – відсутні. Облік безоплатного отримання лікарських засобів та медичних виробів у бухгалтерських проведеннях наведений у таблиці нижче.

ОБЛІК БЕЗОПЛАТНОГО ОТРИМАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

МЕДЗАКЛАД – БЮДЖЕТНА УСТАНОВА

отримано й оприбутковано від ДП «Медвакцина» вакцини, які надійшли за державною програмою

1511

2117

37600

відображений дохід за необмінною операцією

2313

7511

37600

збільшення реєстраційного рахунку списано на розрахунки з ДП «Медвакцина»

2117

2313

37600

віднесено на фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду дохід, отриманий від необмінних операцій

7511

5511

37600

МЕДЗАКЛАД-КНП

отримано вакцини за цільовою державною програмою

201

482

37600

використані вакцини за цільовим призначенням

949

201

37600

визнаний дохід від цільового використання

482

718

37600

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Власне виробництво медикаментів

Первісною вартістю виготовлених власними силами лікарських засобів та медичних виробів, скажімо крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їхній заготівлі та переробці на станціях і у відділеннях переливання крові, визнається їхня виробнича собівартість НП(С)БОДС 135 «Витрати» (для бюджетних установ) та НП(С)БО 16 «Витрати» (для медзакладів-КНП).зміст

меми про бухгалтерів

Працюйте, відпочивайте й не забувайте, що поки ціни у відпустці – працюють знижки на передплату е-журналів «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата».

Поспішайте – даруємо 2000 грн на передплату.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді