Облік лікарських засобів та медичних виробів: приклади від експерта

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Як МОЗ рекомендує ЗОЗ вести бухгалтерський облік медикаментів та медичних виробів — у публікації розглянемо загальні положення, що стосуються як медзакладів, що є бюджетними установами, так і реорганізованих медзакладів-КНП.

Наразі заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) мають користуватися зміненими Методичними рекомендаціями ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 09.09.2014 № 635 (далі — Методрекомендації № 635). До Методрекомендацій № 635 МОЗ внесло зміни своїм наказом від 02.01.2019 № 15 (далі — Наказ № 15).

ТЕСТ для бухгалтера: Як організувати і оплатити роботу у період карантину

Нормативка для обліку лікарських засобів і медвиробів ЗОЗ

Лікарські засоби та медичні вироби для ЗОЗ — це об’єкти обліку запасів. Інформацію про них у бухгалтерському обліку медзаклади формують, керуючись Методрекомендаціями № 635. Але це не вся нормативка. Враховуючи існуючу медреформу та реорганізацію медзакладів в залежності від їхнього типу можна виділити ще дві групи документів:

 • НПСБОДС 123 «Запаси», План рахунків бухобліку у державному секторі з наказу Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219, а також Методрекомендації з бухобліку запасів суб’єктів державного сектору з наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11) – для медзакладів, які ще залишаються бюджетними установами;
 • П(С)БО 9 «Запаси» та План рахунків бухобліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій з наказу Мінфіну від 30.11.1999 № 291, а також Методрекомендації з бухобліку запасів з наказу Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2 (далі – Методрекомендації № 2) – для медзакладів, що реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства (КНП).

Методрекомендаціями № 635 МОЗ запровадило у ЗОЗ єдині підходи до обліку надходження, переміщення, списання використаних і непридатних лікарських засобів та медичних виробів, а також посилило матеріальну відповідальність за їх збереження та використання.

Організація обліку лікарських засобів і медвиробів у ЗОЗ 2021

Оновлені Методрекомендації № 635 передбачають, що аби організувати облік запасів, зокрема лікарських засобів та медичних виробів, кожен ЗОЗ самостійно розробляє та затверджує Порядок приймання, зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів та медичних виробів (далі Порядок). У цьому Порядку ЗОЗ ураховує особливості своєї діяльності і технології обробки облікових даних та норми цих Методрекомендацій (п. 2 гл. 1 розд. ІІ Методрекомендацій № 635).

ЗОЗ-бюджетники мають так вчиняти згідно з п. 8 розділу ІІІ Методрекомендацій № 11. У ньому лікарські засоби та медвироби означені як виняток, облік яких у книзі складського обліку не ведеться. Для медзакладів-КНП їхні Методрекомендації № 2 взагалі норм щодо медикаментів не містять. Це вказує на те, що усім медзакладам слід керуватися саме профільними Методрекомендаціями № 635.

Розробляючи Порядок, урахуйте, що він має містити норми про облік медикаментів (п. 3 глави 1 розділу ІІ Методрекомендацій № 635):

 • за місцем їх відповідального зберігання (знаходження, використання), тобто:
  — на складі;
  — у відділеннях;
  — на постах (у маніпуляційних кімнатах, кабінетах);
 • у бухгалтерській службі.

Отже, ЗОЗ свою облікову політику щодо лікарських засобів та медичних виробів оформлює практично окремим Порядком. Тому, якщо ви у ньому визначите ключові елементи їх обліку (табл. 1), то у тій частині Положення про облікову політику, у якій визначатимете її стосовно запасів, зробіть щодо лікарських засобів та медичних виробів посилання на цей Порядок.

Зверніть увагу: Аби організувати бухгалтерський облік медикаментів у ЗОЗ, у Порядку додатково можете визначити:

 • правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, порядок контролю за рухом та відповідальність посадових осіб;
 • порядок аналітичного обліку;
 • одиницю натурального виміру для кожної одиниці бухгалтерського обліку.

Як саме тепер вестиме аналітичний та синтетичний облік лікарських засобів та медичних виробів бухгалтерія ЗОЗ?

Бухгалтерський облік медикаментів 2021

Бухгалтерія ЗОЗ лікарські засоби та медичні вироби обліковує:

 • у кількісному і сумарному вимірах — у гривнях із копійками;
 • за одиницями обліку, тобто за їх найменуваннями чи групами (видами);
 • за кожною відповідальною особою в оборотних відомостях, у яких бухгалтерія ЗОЗ щомісяця підраховує обороти і визначає залишки кожної групи чи виду лікарських засобів та медичних виробів на початок наступного місяця за кожним місцем їх зберігання (знаходження, використання) (п. 4 гл. 1 розділу ІІ Методрекомендацій № 635).

Облікові регістри аналітичного та синтетичного обліку лікарських засобів та медичних виробів бухгалтерія ЗОЗ складає після перевірки первинних документів.

Важливо! Бухгалтерія не має приймати до обліку документи, які:

 • підготували з порушенням встановлених вимог;
 • провели за господарськими операціями, що порушують законодавство.

Про встановлені факти порушень бухгалтерія інформує керівника медзакладу. Вона слідкує, щоб у ЗОЗ неухильно дотримувалися порядку оформлення первинних документів щодо руху лікарських засобів та медичних виробів і своєчасно їй подавали ці документи.

Матеріально відповідальні особи (МВО) періодично надають у бухгалтерію ЗОЗ:

 • прибуткові та видаткові документи за формами додатків 2-4 до Методрекомендацій № 635;
 • Книгу складського обліку лікарських засобів та медичних виробів (додаток 1 до Методрекомендацій № 635).

Адже працівники бухгалтерії закладу так звіряють їх фактичну наявність із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку (п. 8 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку запасів).

Бухгалтерія ЗОЗ за кожним найменуванням, групою або видом лікарських засобів та медичних виробів виводить їх залишки за кількістю та сумою на кінець місяця.

Порядок визнання медикаментів в обліку

Лікарські засоби та медичні вироби ЗОЗ визнають активом, якщо:

 • їх вартість можливо достовірно визначити;
 • ЗОЗ матиме майбутні економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та/або вони мають потенціал корисності.

Одиницею бухгалтерського обліку ЗОЗ обирають для:

 • лікарських засобів однорідної групи (виду);
 • медичних виробів їх найменування.

Методрекомендації № 635 визначили для облікової політики одиницю бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів.

Рахунки для обліку медикаментів

Лікарські засоби та медичні вироби включаються до групи їх обліку залежно від мети, для якої їх придбали (отримали) чи виготовили.

Якщо лікарські засоби та медичні вироби включили до групи:

 • «сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору», — обліковуйте їх на субрахунку 1512 «Медикаменти та перев’язувальні засоби» (медзаклади-бюджетники), або 201 «Сировина і матеріали» (медзаклади-КНП);
 • «незавершене виробництво» через те, що їх заготовляють та переробляють (приміром, кров, її компоненти, препарати і кровозамінники на станціях і у відділеннях переливання крові), — обліковуйте їх на субрахунку 1613 «Інше виробництво» (медзаклади-бюджетники), або 23 «Виробництво» (медзаклади-КНП);
 • «готова продукція», скажімо, та ж кров, її компоненти, препарати і кровозамінники, отримані при їх заготівлі та переробці, на станціях і у відділеннях переливання крові, — обліковуйте на субрахунку 1811 «Готова продукція» (медзаклади-бюджетники), або 26 «Готова продукція» (медзаклади-КНП).

Первісна вартість медикаментів

Лікарські засоби та медичні вироби, які придбали (отримали) чи виготовили, бухгалтерія ЗОЗ зараховує на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість містить витрати на придбання, обмін, переробку та інші витрати, що виникли під час доставки лікарських засобів та медичних виробів до місця зберігання (використання), і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (п. 7 розд. ІІ НП(С)БОДС 123; аналогічна норма у п. 9 П(С)БО 9).

Отже, якщо ЗОЗ придбав за оплату лікарські засоби та медичні вироби, їх первісною вартістю вважайте собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

 • суми, що сплатили згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків, зокрема податку на додану вартість (ПДВ);
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків (ПДВ) у зв’язку з їх придбанням, які ЗОЗ не відшкодовує;
 • транспортно-заготівельні витрати;
 • інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Не включайте до первісної вартості лікарських засобів та медичних виробів:

 • понаднормові втрати і нестачі лікарських засобів та медичних виробів;
 • фінансові витрати;
 • витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні перед наступним етапом виробництва;
 • загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою лікарських засобів та медичних виробів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;
 • витрати на збут.

Розглянемо придбання лікарських засобів та медичних виробів за різних умов на прикладах.

Приклад придбання лікарських засобів та медичних виробів

ЗОЗ — платник ПДВ придбав у вітчизняного постачальника вату нестерильну 25 г, ролик на 3630 грн (1500 шт × 2,42 грн). Згідно з договором продавцю сплатив 4356 грн (у т. ч. ПДВ — 726 грн).

Податковий кредит з ПДВ відображайте на першу подію — дату оприбуткування вати (за умови зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної).

Вату ЗОЗ придбав за плату, тому її первісною вартістю вважає собівартість, яка складається з фактичних витрат, тобто суми 3630 грн. Її сплатили за договором продавцю за вирахуванням непрямих податків, зокрема ПДВ.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

МЕДЗАКЛАД – БЮДЖЕТНА УСТАНОВА

Якщо ЗОЗ – неплатник ПДВ

Отримано й оприбутковано медикаменти

1512

6211

4356

Оплачено постачальнику за медикаменти

6211

2313

4356

Якщо ЗОЗ – платник ПДВ

Отримано й оприбутковано медикаменти

1512

6211

3630

Відображений податковий кредит з ПДВ на основі зареєстрованої постачальником податкової накладної

6311

6211

726

Оплачено постачальнику за медикаменти

6211

2313

4356

МЕДЗАКЛАД-КНП

Якщо ЗОЗ – неплатник ПДВ

Отримано й оприбутковано медикаменти

201

631

3630

Оплачено постачальнику за медикаменти

631

311

4356

Якщо ЗОЗ – платник ПДВ

Отримано й оприбутковано медикаменти

201

631

3630

Відображений податковий кредит з ПДВ на основі зареєстрованої постачальником податкової накладної

641

631

726

Оплачено постачальнику за медикаменти

631

311

4356

Безплатне отримання медикаментів

Первісною вартістю лікарських засобів та медичних виробів буде:

 • від фізичних та юридичних осіб, –їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням супутніх витрат, які передбачає п. 8 розділу ІІ НП(С)БОДС 123 (п. 9 П(С)БО 9 – для КНП);
 • від ЗОЗ чи бюджетної установи однієї або іншої – балансова вартість, за якою вони їх обліковували до передачі. Також тут ураховуйте супутні витрати, які передбачає п. 8 розділу ІІ НП(С)БОДС 123 (п. 6 розд. ІІ НП(С)БОДС 123; п. 9 П(С)БО 9 – для КНП).

Облік лікарських засобів та медичних виробів 2021
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
01.01.2021 набрав чинності Наказ № 432 «Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»». Маєте знати, як правильно встановити вартісний критерій для «малоцінки»? Чи буде такий критерій об’єктом облікової політики установи? Чому головним розпорядникам слід визначити власні критерії визнання?

Приклад безоплатного отримання лікарських засобів та медичних виробів

ЗОЗ за державною програмою отримав від ДП «Медвакцина»: інсулін вартістю 18 200 грн, для видачі хворим на діабет; вакцину від краснухи вартістю 19 400 грн, для вакцинації дітей (разом – 37600 грн).

ЗОЗ визнає первісною вартістю цих безоплатно одержаних лікарських засобів їх справедливу вартість, тобто інсулін на суму 18 200 грн, вакцину від краснухи — 19 400 грн. Адже інші супутні витрати, у т.ч. на доставку – відсутні.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

МЕДЗАКЛАД – БЮДЖЕТНА УСТАНОВА

Отримано й оприбутковано від ДП «Медвакцина» вакцини, які надійшли за державною програмою

1511

2117

37600

Відображений дохід за необмінною операцією

2313

7511

37600

Збільшення реєстраційного рахунку списано на розрахунки з ДП «Медвакцина»

2117

2313

37600

Віднесено на фінрезультат виконання кошторису звітного періоду дохід, отриманий від необмінних операцій

7511

5511

37600

МЕДЗАКЛАД-КНП

Отримано вакцини за цільовою державною програмою

201

482

37600

Використані вакцини за цільовим призначенням

949

201

37600

Визнано дохід від цільового використання

482

718

37600

Власне виробництво медикаментів

Первісною вартістю виготовлених власними силами лікарських засобів та медичних виробів, скажімо крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їх заготівлі та переробці на станціях і у відділеннях переливання крові, визнається їх виробничу собівартість НП(С)БОДС 135 «Витрати» (для бюджетних установ) та П(С)БО 16 «Витрати» (для медзакладів-КНП).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді