Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.

(абзац перший рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

(абзац третій рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування"

652 "За соціальним страхуванням"

653 Виключено

654 "За індивідуальним страхуванням"

655 "За страхуванням майна"

(абзац четвертий рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

(абзац п'ятий рахунку 65 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.

Абзац сьомий рахунку 65 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
вважати абзацами сьомим - дев'ятим)

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Готівка"

15

"Капітальні інвестиції"

31

"Рахунки в банках"

23

"Виробництво"

36

"Розрахунки з покупцями та
замовниками"

24

"Брак у виробництві"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними
дебіторами"

39

"Витрати майбутніх періодів"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

50

"Довгострокові позики"

51

"Довгострокові векселі видані"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

62

"Короткострокові векселі видані"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

64

"Розрахунки за податками й
платежами"

70

"Доходи від реалізації"

82

"Відрахування на соціальні
заходи"

60

"Короткострокові позики"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

84

"Інші операційні витрати"

68

"Розрахунки за іншими
операціями"

85

"Інші затрати"

91

"Загальновиробничі витрати"

74

"Інші доходи"

92

"Адміністративні витрати"

93

"Витрати на збут"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

97

"Інші витрати"

99

Виключено

(рахунок 65 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 14.10.2008 р. N 1238,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді