Рахунок 90 «Собівартість реалізації»

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» стосується підприємств комерційного сектору та призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Важливо не сплутати його с планом рахунків державного сектору, де рахунок 90 належить до позабалансових і ніякого відношення до витрат не має

За дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), страхові виплати відповідно до договорів страхування, за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». За дебетом цього рахунку підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, відображають створення (формування) забезпечення призового фонду (резерву виплат) і резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі субрахунки:

  • 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»
  • 902 «Собівартість реалізованих товарів»
  • 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»
  • 904 «Страхові виплати»
  1. На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.
  2. На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
  3. На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.
  4. На субрахунку 904 «Страхові виплати» підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку.

◀️ НОВАЦІЇ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ▶️

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

21

"Поточні біологічні активи"

79

"Фінансові результати"

23

"Виробництво"

 

 

26

"Готова продукція"

 

 

27

"Продукція сільськогосподарського виробництва"

 

 

28

"Товари"

 

 

30

"Готівка"

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

 

 

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

91

"Загальновиробничі витрати"

 

 

(рахунок 90 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012, від 24.09.2004 р. N 591, від 08.02.2014 р. N 48).

 

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді