Новації у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів – роз'яснення

Оновлені вимоги і типові форми документів, що застосовуються під час казначейського обслуговування бюджетних коштів.

новації у казначейському обслуговуванні

Калькулятор штрафів

Набувають чинності зміни до Порядку №938, внесені наказами Міністерства фінансів України:

Ці накази оновлюють вимоги і типові форми документів, що застосовуються під час казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Що змінилося у казначейському обслуговуванні

1. Порядок № 938 доповнено нормою, за якою розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів подають платіжні та інші документи до органів Казначейства в паперовій формі разом з електронним носієм інформації, на якому записано файли проєктів цих документів (п. 1.6 глави 1 «Загальні положення»).

2. Змінами встановлено вимоги щодо застосування платіжних інструкцій при здійснені безготівкових розрахунків замість платіжних доручень. Але форму платіжної інструкції Змінами не визначено.

Відповідно до актуалізованих вимог слід застосовувати форму платіжної інструкції, визначену Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2012 N 1407 (далі – Порядок №1407).

Також наказом від 13.12.2022 №430 Мінфін скоригував норми Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, а також Порядку № 1407. Цим наказом було затверджено форму платіжної інструкції та пояснення щодо її заповнення, оформленої в паперовій або електронній формі (додаток 35 до Порядку № 1407, пункт 11.6 Порядку № 1407).

Обов'язкові реквізити, строк дії платіжних інструкцій (у тому числі тих, які формують органи Казначейства для здійснення внутрішніх операцій) та вимоги щодо їх заповнення визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163.

Платіжні інструкції подаються до органів Казначейства в паперовій або електронній формі. У паперовій формі платіжні інструкції подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

У разі невідповідності дати подання платіжної інструкції у паперовій формі даті, зазначеній у полі «Дата складання», на всіх примірниках такої інструкції обов'язково проставляють дату її отримання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

Під час підписання платіжної інструкції у паперовій формі не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення платіжної інструкції в кілька прийомів. Органи Казначейства не приймають такі платіжні інструкції до виконання.

Увага! Відповідно до п. 3 наказу Мінфіну від 30.12.2022 №477, Державна казначейська служба України у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом має вжити заходів щодо забезпечення здійснення платежів на підставі платіжних інструкцій.

3. Визначено терміни подання фінансовими органами до органів Казначейства довідки про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті та окремі правила складання цієї довідки. Відповідно, новими нормами доповнено главу 3 «Обслуговування місцевих бюджетів за доходами» Порядку № 938.

Для зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті місцеві фінансові органи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після зарахування коштів (крім власних надходжень) місцеві фінансові органи складають на паперових та електронних носіях довідку про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті та не пізніше трьох робочих днів після надходження коштів на рахунки в установах банків подають її до органів Казначейства для відображення в обліку надходжень відповідних місцевих бюджетів.

Місцеві фінансові органи щомісячно в термін до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, подаватимуть довідку про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті (п. 3.13 глави 3).

Новації у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів – роз'ясненняСлід звернути увагу, що саму форму довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті викладено у новій редакції.

Новації у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів – роз'ясненняДовідка про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті складається за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

Новації у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів – роз'ясненняПісля взяття на облік довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 13 до Порядку №938.

Новації у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів – роз'ясненняОдин примірник довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті повертається місцевому фінансовому органу, інший примірник зберігається в органі Казначейства.

4. Казначейство щоденно надаватиме Мінфіну інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном та Казначейством (п. 4.22 глави 4 «Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї»).

5. Скориговані положення глави 14 «Міжбюджетні трансферти» Порядку № 938 в частині механізму зарахування міжбюджетних трансфертів до загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та їх спрямування до відповідних місцевих бюджетів. Які зміни:

БУЛО СТАЛО
14.2. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами. 14.2 Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів
14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.

14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів.

 

 

6. Главу 17 «Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів» доповнено новим пунктом 17.9: «У разі надання кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів кредитори подають органам Казначейства лист з інформацією щодо сум, які вплинули на заборгованість за кредитами (надання пільг позичальникам, списання заборгованості позичальника тощо), із зазначенням відповідного нормативно-правового акта та кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету». Це дозволить органам Казначейства операції, що вплинули на заборгованість за кредитами, відображати у бухгалтерському обліку з виконання місцевих бюджетів.

7. Викладено у новій редакції окремі довідки та порядки їх заповнення та форма відбитка штампа органу Казначейства, а саме:

  • Довідка про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті (додаток 3 до Порядку № 938);
  • Форма відбитка штампа органу Казначейства (додаток 13 до Порядку № 938)
  • Довідка про операції в національній валюті (додаток 22 до Порядку № 938);
  • Довідка про надходження у натуральній формі (додаток 25 до Порядку № 938).

Крім того, зазнали певних уточнень додатки 1-12; 14-19; 29-32 до Порядку № 938.

Накази Мінфіну від 30.12.2022 № 477 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та від 23.01.2023 № 35 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2022 року N 477» набули чинності з дня опублікування, тобто з 07 лютого 2023 року (Офіційний вісник України від 07.02.2023 № 13).

За матеріалами Децентралізація

 

14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.

БУЛО СТАЛО
14.2. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами. 14.2 Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів
14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.

14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів.

 

Вебінарний марафон до Дня бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

Договір дарування – зразок

Благодійна допомога, пожертва, безоплатна передача основних засобів, безповоротна фінансова допомога - все це оформлюється через договір дарування. Про умови та оформлення договорів дарування, особливості дарування у бюджетних установах – у цьому огляді.
13588

Коди економічної класифікації видатків бюджету: інструкція застосування

Мінфін регулярно оновлює інструкцію зі застосування КЕКВ. Це зумовлює проблеми в установах, адже вони планують видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Актуальні коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2024 року та їх застосування – у цьому огляді.
297612

Бюджетні кошти на Є-дата

Дізнайтеся нюанси та строки оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів на веб-порталі Є-data, аби уникнути штрафів і відповідальності за Є-data 2024 року.
100566

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді