ІАС «LOGICA» методичні рекомендації

Автор

ЛЕВАДСЬКИЙ Іван

консультант з обліку та оподаткування, Київ
Впровадження інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів дозволило оперативно взаємодіяти Мінфіну, ДПС, Казначейству, ОМС та учасникам бюджетного процесу на місцевому рівні. Як і будь яка інша ІАС має свої правила реєстрації, перереєстрації, взаємодії її учасників. Розглянемо що таке ІАС «LOGICA», які правила встановлені щодо реєстрації та взаємодії користувачів та які НПА при цьому потрібно враховувати, які ІАС «LOGICA» рекомендації використовувати.

Що таке ІАС «LOGICA»

ІАС «LOGICA» – це інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів. Вона створена Мінфіном на кошти міжнародної технічної допомоги від ЄС за проектом «ЄС для посилення державних фінансових систем місцевих урядів». Назва «LOGICA» – це назва всього проекту, що охоплює створення не тільки ІАС «LOGICA» як програмного продукту для автоматизації бюджетування, але і також на вдосконалення процедури контролю бюджетного процесу на рівні місцевих бюджетів, громадського контролю місцевих бюджетів та управління комунальним майном, завдяки оприлюднення бюджетних документів на офіційному державному порталі «Бюджет для громадян» (openbudget.gov.ua).

Це стало можливим завдяки відкритим даним, які надходять саме з ІАС «LOGICA». Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів забезпечує обмін даними між усіма користувачами – учасниками бюджетного процесу. Водночас аби взаємодіяти з нею потрібно встановити на робоче місце програму-посередник:

 • ІПК «Місцевий бюджет»;
 • АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району»;
 • АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника».

Оперативне завантаження до ІАС «LOGICA» бюджетної звітності учасниками бюджетного процесу дозволяє забезпечити в умовах воєнного стану збереження та за необхідності відновлення цієї інформації для ОМС.

Нагадаємо, власником ІАС «LOGICA» є Мінфін, а її адміністратором – Департамент політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Мінфіну.

Взаємодія користувачів з ІАС «LOGICA»

Основними НПА, які визначають порядок взаємодії через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» та порядок реєстрації є:

 • Порядок обміну інформацією між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування, затверджений постановою КМУ від 16.06.2021 № 627 (далі – Порядок № 627);
 • Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затверджений наказом Мінфіну від 30.08.2021 № 488 (далі – Порядок № 488);
 • Методичні рекомендації для здійснення реєстрації учасників бюджетного процесу на місцевому рівні в інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», затверджені наказом Мінфіну від 06.11.2020 № 690 (далі – ІАС «LOGICA» методрекомендації).

Наразі можна виділити такі схеми взаємодії через ІАС «LOGICA»:

 • Мінфін ↔ ДПС;
 • Мінфін ↔ Казначейство;
 • Мінфін ↔ ОМС;
 • Мінфін ↔ учасники бюджетного процесу на місцевому рівні (місцеві фінансові органи, головні розпорядники, відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня, одержувачі коштів місцевого бюджету).

Порядок № 627 та Порядок № 488 визначають види інформації та строки її завантаження/передачу через ІАС «LOGICA» для зазначених користувачів цієї системи. Досить часто перед впровадженням нових видів інформації, яка передається через систему, Мінфін доводить вказівки/інструкції листами, наприклад, листи Мінфіну від 08.09.2022 № 20020-05-6/20096, від 29.06.2023 № 27000-06-6/17800.

Перш ніж взаємодіяти з системою, потрібно зареєструватись у ній. Для цього потрібно дотримувати правил, які визначають ІАС «LOGICA» метод рекомендації. Інколи для реєстрації нових чи перереєстрації існуючих користувачів Мінфін доводить вказівки/інструкції листами, наприклад, листи Мінфіну від 01.07.2022 № 05120-08-6/14005, від 12.06.2023 № 05120-08-6/15886. Місцеві фінансові органи доводять листами відповідні ІАС «LOGICA» рекомендації до головних розпорядників, відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів місцевого бюджету.

◀️ НОВАЦІЇ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ▶️

ІАС «LOGICA» реєстрація користувачів

За даними Мінфіну станом на 01.06.2023 у системі зареєстровано 1594 місцевих фінансових органи. За кожним місцевим фінансовим органом мають зареєструватись:

 • головні розпорядники за коштами місцевого бюджету та відповідальні виконавці;
 • розпорядники нижчого рівня;
 • одержувачі коштів місцевого бюджету.

В ІАС «LOGICA» реєстрація є обов’язковою для місцевих фінансових органів та головних розпорядників за коштами місцевого бюджету. Для розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів така реєстрація є добровільною за умови наявності відповідного програмного забезпечення місцевого рівня. Про це зазначав Мінфін у листах від 01.07.2022 № 05120-08-6/14005, від 12.06.2023 № 05120-08-6/15886. Однак на практиці в ІАС «LOGICA» реєстрація розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету проходить на вимогу місцевих фінансових органів.

ІАС «LOGICA» методичні рекомендації визначають, що потрібно дотримувати послідовності етапів реєстрації: місцевий фінансовий орган → головний розпорядник за коштами місцевого бюджету/відповідальний виконавець → розпорядник нижчого рівня → одержувач коштів місцевого бюджету. Тобто згідно з ІАС «LOGICA» методрекомендації без попередньої реєстрації місцевого фінансового органу неможливо зареєструвати головного розпорядника, як і без попередньої реєстрації головного розпорядника неможливо зареєструвати розпорядника нижчого рівня та одержувача.

Варто пам’ятати, згідно з ІАС «LOGICA» рекомендації місцевий фінансовий орган має зареєструватись як:

Головний розпорядник коштів не може реєструватись як розпорядник чи одержувач коштів місцевого бюджету.

Для реєстрації в системі потрібно оновити програмне забезпечення до останньої версії, після чого в програмному забезпеченні ІПК «Місцевий бюджет» обрати відповідний пункт меню:

 • LOGICA – Реєстрація місцевого фін.органу на 2024 рік (МФО);
 • LOGICA – Реєстрація головного розпорядника на 2024 рік (ГРК);
 • LOGICA – Реєстрація розпорядника/одержувача на 2024 рік (РК/ОК).

Реєстрація на 2024 рік проводиться на основі відомостей 2023 бюджетного року. Після відкриття вікна «LOGICA:Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу на 2024 рік (…)» у нижній його частині необхідно натиснути кнопку «Отримати реєстраційні дані 2023 року», переглянути та за необхідності актуалізувати відомості. Це вікно містить три вкладки:

 • Загальні відомості;
 • Посадові особи;
 • Дерево бюджету.

Вкладка «Загальні відомості»

Вкладку «Загальні відомості» заповнюють усі без винятку учасники бюджетного процесу. ІАС «LOGICA» рекомендації визначають, що учасник бюджетного процесу (місцевий фінансовий орган, головний розпорядник, розпорядник нижчого рівня, одержувач) мають зазначити у реквізитах відомості про себе. Порядок заповнення їх для усіх однаковий.

ІАС LOGICA загальні відомості

Розглянемо кожен реквізит детально та які відомості у ньому зазначати:

ІАС «LOGICA» рекомендації заповнення реквізитів вкладки «Загальні відомості»

Назва реквізиту

Рекомендації заповнення реквізиту

Код місцевого бюджету 

Слід обрати код місцевого бюджету за його назвою з довідника «Бюджет»

Бюджетний період 

Зазначити «2024», що відповідає бюджетному року на який проводиться ІАС «LOGICA» перереєстрація

Код за ЄДРПОУ 

Зазначити код ЄДРПОУ учасника бюджетного процесу, який реєструється у системі

Код за мережею (6-зн) 

Вказуємо код за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Оскільки він п’ятизначний, потрібно перед кодом проставити цифру «0». Дізнатись його можна за допомогою сервісу Казначейства «Пошук розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру» ввівши код ЄДРПОУ, після чого переглянути графу «Код за Єдиним реєстром»

Найменування установи 

Зазначаємо згідно ІАС «LOGICA» рекомендації повну назву установи за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Кот території КАТОТТГ 

Обираємо код одиниці адміністративно-територіального устрою України з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, який затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290. Він містить два символи «UA» за якими слідують 17 цифр

Поштовий індекс 

Вказуємо поштовий індекс

Адреса 

Зазначаємо адресу установи

Номер телефону 

Вписуємо номер телефону у міжнародному форматі «+380….»

Електронна пошта 

Згідно з ІАС «LOGICA» рекомендації потрібно вказати офіційну електронну скриньку (e-mail) установи

Вебсайт 

Реквізит не обов’язковий, заповнюємо за наявності в установи власного вебсайту

Skype 

Реквізит не обов’язковий, заповнюємо за наявності в установи Skype (корпоративний), зазначивши логін користувача

Якщо реєструється виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради або сільська, селищна, міська рада, у якої не створено виконавчий комітет, згідно з ІАС «LOGICA» рекомендації потрібно на вкладці «Загальні відомості» заповнити поле «Установа, що здійснює функцію виконавчого органу». Це поле має два реквізити:

 • Код за ЄДРПОУ;
 • Повне найменування.

Тобто у цих реквізитах дублюємо відомості, що зазначені у реквізитах «Код за ЄДРПОУ» та «Найменування установи». Як їх заповнити — у таблиці ІАС «LOGICA» рекомендації заповнення реквізитів вкладки «Загальні відомості».

Вкладка «Посадові особи»

У вікні «LOGICA:Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу на 2024 рік (…)» обираємо вкладку «Посадові особи». Вона містить два поля:

 • Керівник/особа, що виконує обов’язки керівника;
 • Керівник фінансової служби/особа, що виконує обов’язки керівника фінансової служби.

ІАС LOGICA посадові особи

Вкладку «Посадові особи» заповнюють усі без винятку учасники бюджетного процесу. ІАС «LOGICA» рекомендації визначають, що учасник бюджетного процесу (місцевий фінансовий орган, головний розпорядник, розпорядник нижчого рівня, одержувач) мають зазначити у реквізитах відомості про зазначених осіб. Ці два поля мають спільні реквізити, тож порядок їх заповнення однаковий. Лиш слід уточнити, якщо в установі фінансова служба не створена та її функції покладено на підрозділ бухгалтерського обліку, установа зазначає відомості про керівника установи та головного бухгалтера. Розглянемо кожен реквізит детально та які відомості у ньому зазначати:

ІАС «LOGICA» рекомендації заповнення реквізитів вкладки «Посадові особи»

Назва реквізиту

Рекомендації заповнення реквізиту

Посада 

Зазначаємо посаду відповідного керівника

ПІБ 

У трьох комірках вказуємо його прізвище, ім’я, по батькові

Контактний номер телефону (робочий) 

Зазначаємо робочий номер телефону у міжнародному форматі «+380….»

Контактний номер телефону (мобільний)

Реквізит не обов’язковий, вписуємо за бажанням мобільний номер телефону у міжнародному форматі «+380….»

Адреса електронної пошта (e-mail) 

Згідно з ІАС «LOGICA» рекомендації потрібно вказати офіційну електронну скриньку (e-mail) керівника

Підстава, відповідно до якої особа виконує обов’язки керівника (у разі відсутності керівника) 

Реквізит не обов’язковий. Обов’язковим він стає якщо замість керівника його обов’язки виконує інша особа. Лиш тоді у цьому реквізиті вписуємо підставу, тобто реквізити наказу про покладення обов’язків

Якщо комірки у вкладці «Посадові особи» порожні, у нижній частині вікна «LOGICA:Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу на 2024 рік (…)» натисніть кнопку «Отримати реєстраційні дані 2023 року», перегляньте їх та за необхідності актуалізуйте відомості.

Вкладка «Дерево бюджету»

У вікні «LOGICA:Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу на 2024 рік (…)» обираємо вкладку «Дерево бюджету». Вона містить чотири графи/колонки:

 • Роль;
 • ЄДРПОУ;
 • КВК/ВВ/КПК;
 • Назва.

Цю вкладку заповнюють лише:

 • місцеві фінансові органи;
 • головні розпорядники коштів місцевого бюджету;
 • розпорядники нижчого рівня.

Учасник бюджетного процесу обирає роль:

 • МФО – місцевий фінансовий орган;
 • ГРК – головний розпорядник коштів;
 • ВВ – відповідальний виконавець;
 • РК – розпорядник коштів місцевого бюджету;
 • ОК –одержувач коштів місцевого бюджету.

Згідно з ІАС «LOGICA» методичні рекомендації:

 • місцевий фінансовий орган реєструє у вкладці «Дерево бюджету» учасників бюджетного процесу з ролями ГРК, ВВ та бюджетні програми, які вони виконуватимуть;
 • головний розпорядник реєструє у вкладці «Дерево бюджету» учасників бюджетного процесу з ролями ВВ, РК, ОК та бюджетні програми, які вони виконуватимуть;
 • розпорядник коштів реєструє у вкладці «Дерево бюджету» учасників бюджетного процесу з роллю ОК та бюджетні програми, які вони виконуватимуть.

У другій колонці вказує код ЄДРПОУ установи, роль якої зазначили у першій колонці. Згідно з ІАС «LOGICA» рекомендації перелік розпорядників/одержувачі обираємо з довідника «Довідник розпорядники», а перелік бюджетних програм для них – з довідника «Довідник рахунків». Можна скористатись кнопкою «Сформувати з довідників». Перевіряємо чи всі учасники бюджетного процесу та бюджетні програми на 2024 рік зареєстровані.

Калькулятор штрафів

Підписання та хід реєстрації

Після перевірки відомостей на вкладках «Загальні відомості», «Посадові особи» та у вкладці «Дерево бюджету» перевірки повноти реєстрації відповідних учасників бюджетного процесу та бюджетних програм, згідно з ІАС «LOGICA» рекомендації потрібно натиснути на кнопку «Реєстрація на 2024 рік».

У вікні використанні ЕЦП/КЕП обрати необхідний АЦСК та тип носія ключа (файловий ключ або апаратний ключ – токен). Після обрання ключа необхідно ввести пароль захисту ключа та натиснути «Зчитати ключ», перевірити відповідність ключа до установи, яку реєструєте.

Для продовження натиснути «Вхід», у вікні «Хід реєстрації участника» слідкувати за результатами процесу реєстрації.

Якщо установа реєструється вперше або якщо змінили електронну скриньку (e-mail) у вкладці «Загальні відомості», потрібно її адресу верифікувати/підтвердити. Для цього необхідно перейти до відповідної поштової скриньки і в отриманому повідомлені від ІАС «LOGICA» натиснути «Підтвердити», після натиснути «ОК» для продовження реєстрації.

У вікні «Хід реєстрації учасника» слідкуйте за станом реєстрації та повідомленнями системи. Якщо виникають помилки, виконайте вказівки системи та пройдіть повторну реєстрацію.

Зверніть увагу, місцевий фінансовий орган має можливість контролювати процес реєстрації головних розпорядників коштів за допомогою сервісу «LOGICA – Стан реєстрації ГРК», головний розпорядник коштів має можливість контролювати процес реєстрації розпорядників коштів за допомогою сервісу «LOGICA – Стан реєстрації РК».

ІАС «LOGICA» перереєстрація користувачів

Якщо користувач зареєстрований у системі, відомості про нього наявні у Довіднику учасників бюджетного процесу на місцевому рівні. Перереєстрація користувача — це проведення знову його реєстрації в системі з метою оновлення відомостей про нього. Тож по суті різниці між новою реєстрацією і перереєстрацією немає. Єдине, що при новій реєстрації установа вводитиме відомості вперше, а під час перереєстрації перевірятиме вже введені (раніше зареєстровані) відомості та за потреби їх актуалізуватиме.

ІАС «LOGICA» методичні рекомендації визначають коли проводити перереєстрацію:

 • змінилась інформація про учасника бюджетного процесу:
  • зміна у найменуванні установи;
  • зміна її місцезнаходження;
  • зміна керівництва установи;
  • зміна керівника фінансової служби установи;
  • зміна контактних даних, які були зазначені при реєстрації;
  • зміна інших реквізитів, які були зазначені в ІАС «LOGICA» реєстрація;
 • змінився перелік бюджетних програм, які виконує установа відповідно до рішення про місцевий бюджет, змін до нього, чи інших документів, що регламентують процес виконання місцевого бюджету;
 • змінився перелік виконавців бюджетних програм;
 • змінилась роль установи як учасника бюджетного процесу;
 • отримали вказівку від Мінфіну (наприклад, від 12.06.2023 № 05120-08-6/15886), місцевого фінансового органу;
 • отримали повідомлення від адміністратора системи про скасування реєстрації.

Іншими словами будь-яка зміна в реєстраційних даних учасника бюджетного процесу, які були внесені під час реєстрації, за ІАС «LOGICA» рекомендації спонукає цього учасника пройти заново реєстрацію, тобто перереєструватись.

Методологічна допомога у реєстрації/перереєстрації

Місцеві фінансові органи можуть звернутися за допомогою у вирішенні методологічних питань та наданні додаткових роз’яснень щодо ІАС «LOGICA» метод рекомендації до працівників відділу моніторингу та нормативного забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Мінфіну:

Відповідальний працівник Мінфіну

E-mail

Регіон, в якому знаходиться місцевий фінансовий орган

Єрмоленко Оксана Анатоліївна

[email protected]

Вінницька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська області

Зачинська Олена Вікторівна

[email protected]

Миколаївська, Рівненська, Чернігівська області і м. Київ

Чумак Тетяна Олександрівна

[email protected]

Дніпропетровська, Одеська, Тернопільська, Черкаська області

Склярова Олена Василівна

[email protected]

Луганська, Київська, Полтавська, Сумська області

Богуславець Марина Олександрівна

[email protected]

Донецька, Волинська, Львівська, Харківська, Хмельницька області

Горобець Світлана Володимирівна

[email protected]

Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська, Чернівецька області

Цими контактними даними можуть скористатись лише місцеві фінансові органи. Якщо у головного розпорядника коштів, розпорядника коштів нижчого рівня, одержувача коштів виникли питання щодо ІАС «LOGICA» методрекомендації, потрібно з відповідними питаннями звертатись до місцевого фінансового органу.

Якщо ж питання виникають щодо застосування програмного забезпечення місцевого рівня, яке використовують учасники у процесі ІАС «LOGICA» реєстрація, вони мають звертатись за допомогою до розробників цього програмного забезпечення.

ІАС «LOGICA» скасування реєстрації

Відомості про учасника бюджетного процесу, який здійснив ІАС «LOGICA» реєстрація, автоматично перевіряються з даними довідників, реєстрів, які знаходяться у публічному доступі. Якщо такою перевіркою будуть виявлені некоректні дані, реєстрацію учасника бюджетного процесу може скасувати адміністратор інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів.

У цьому випадку установа на електронну скриньку, яка була зазначена у вкладці «Загальні відомості», отримає лист-повідомлення про скасування реєстрації, у якому також буде зазначено причину її скасування.

ІАС «LOGICA» методичні рекомендації виділяють наступні причини для скасування реєстрації в цій системі:

 • учасник бюджетного процесу зареєструвався за кодом місцевого бюджету, до якого він не належить;
 • введено некоректну інформацію щодо місцевого фінансового органу, який зводить показники місцевих бюджетів;
 • головний розпорядник коштів зазначив код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, за яким вже в ІАС «LOGICA» зареєстровано та ідентифіковано іншого головного розпорядника;
 • головний розпорядник коштів не зазначив відповідального виконавця бюджетної програми;
 • головний розпорядник коштів зареєстрував бюджетну програму за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яку місцевий фінансовий орган не зареєстрував в ІАС «LOGICA» на відповідний бюджетний рік;
 • розпорядник чи одержувач коштів місцевого бюджету зареєстрував бюджетну програму за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, якої немає в переліку бюджетних програм, зареєстрованих головним розпорядником коштів.

Наведений перелік причин скасування реєстрації, які визначають ІАС «LOGICA» методичні рекомендації, не є вичерпним.

Якщо від адміністратора надійшов лист-повідомлення про скасування реєстрації, учасник бюджетного процесу:

 • перевіряє зареєстровані в системі відомості;
 • усуває причини, які стали підставою для скасування реєстрації;
 • за необхідності інформує вищестоячого учасника бюджетного процесу, особливо якщо останній не зареєстрував бюджетну програму по якій він є виконавцем;
 • проходить повторну реєстрацію в ІАС «LOGICA».


зміст

скачати посадову інструкцію