Секретар конкурсної комісії в ОМС: які має повноваження

Автор
експерт, к.е.н., в.о. директора Навчально-наукового економічного інституту Державного університету економіки і технологій
Стаття присвячена питанню повноважень секретаря конкурсної комісії в органах місцевого самоврядування (ОМС) щодо організації конкурсу для відбору кандидата на посаду державного службовця.

Служба в органах місцевого самоврядування

Розвиток інституту місцевого самоврядування, як головного чинника державотворення, спричинив появу розгалуженої структури публічної влади на місцях територіальних громад. Разом з цим, широкого розмаху набрала служба в місцевих органах, як вид публічної служби. Зазначені служби створюються з метою постійного та професійного обслуговування суспільних інтересів (питань) місцевих громад, а не приватних інтересів окремої особи.

Будь-який громадянин держави володіє конституційним правом на роботу в службах місцевих органів. Таке право громадянина не може бути обмежене в залежності від його статі, майнового стану, політичних, релігійних чи інших переконань. Характерною рисою публічної служби є процедура вступу на таку посаду, яка визначена механізмом конкурсного відбору серед всіх охочих зайняти посаду.

Головними вимогами до кандидатів на посади державних служб у зазначених органах повинні бути: освіта з відповідної спеціальності, практичний професійний досвід роботи, усне і письмове володіння українською мовою та інше. Службова діяльність на посаді в місцевих органах здійснюється за принципом постійності. Фінансування службової діяльності відбувається за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7.06.2001 р. №2493-III, всі посади в органах місцевого самоврядування розділяються на сім груп:

 1. голови обласних рад;
 2. міські голови та заступники голів обласних рад;
 3. перші заступники та заступники міських голів з питань виконавчих органів ради;
 4. голови постійних комісій з питань бюджету обласних рад, керівників управлінь та відділів виконавчого апарату обласних рад, секретарі міських рад та інші;
 5. керуючі справами виконавчих апаратів районних рад, помічники голів, радники, спеціалісти, головні бухгалтери та інше;
 6. керуючі справами виконавчих комітетів міських, сільських рад, керівники структурних підрозділів, управлінь та інше;
 7. посади радників, спеціалістів виконавчих органів міських, сільських рад та інші.

Згідно із п. 1 Постанови Кабінету міністрів України «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15.02.2002 р. № 169 (далі – Постанова № 169), для зайняття вільних посад державних службовців третьої - сьомої категорій потрібно організовувати відкритий конкурс (в якому можуть взяти участь всі бажаючі без обмежень).

Головна ідея організації вказаного конкурсу передбачає прозоре, демократичне та конкурентне обрання кращих професіоналів на посади в місцевих органах.

Повноваження секретаря конкурсної комісії в органі місцевого самоврядування
ІРИНА ЧИГИР,головний редактор журналу «Головбух: Праця та зарплата»
Держпраці вже стільки разів змінювала правила перевірок, що навіть не знаєш, чому вірити. Ще більше все заплутав карантин. Ми зібрали найпопулярніші чутки про те, чи перевірятимуть у 2021 році інспектори праці роботодавців і які саме контрольні заходи вони планують.

Конкурсна комісія ОМС

Постановою № 169 передбачено спосіб організації процедури вибору претендента на зайняття вільних посад державних службовців. Для початку організації зазначеного конкурсу керівник місцевого органу видає наказ (розпорядження) про утворення конкурсної комісії за наступним складом: голова комісії, секретар та члени комісії. Керівник місцевого органу призначає свого заступника на виконання обов’язків голови конкурсної комісії. До складу членів комісії можуть додатково залучатися працівники кадрової, юридичної та інших служб.

Комісія працює у форматі засідань. Кожне засідання комісії можна вважати правоможним, якщо в ньому взяли участь не менше ніж дві треті членів її складу.

При наявності вакансії на посаду державного службовця, керівник даного органу може прийняти управлінське рішення (наказ) про початок конкурсу. Безпосередні правила за якими буде проходити конкурс затверджує керівник органу. Вся необхідна інформація про конкурс розміщується публічно в засобах масової інформації (місцевих газетах, web-сайті органу та інше) в термін за один місяць до початку самого конкурсу. Текст об’яви на конкурс повинен містити наступні дані: назва органу, назва вільної посади, перелік функціональних обов'язків, розмір винагороди, професійні вимоги до кандидатів, кінцева дата прийому документів, інше.

Конкурс відбувається послідовно в три етапи:

 1. розміщення об’яви на конкурс в засобах масової інформації;
 2. реєстрація кандидатів на участь в конкурсі та безпосередній їх розгляд комісією;
 3. іспит та визначення переможця.

Керівник місцевого органу, в якому заплановано конкурс, затверджує:

 • процедуру іспиту у цьому органі;
 • зміст питань, які виносяться на іспит для перевірки знань про національне законодавство з врахуванням особливостей роботи у місцевих органах.

Слід пам’ятати, що при розробці компетентними службами власних положень для проведення іспиту необхідно керуватися нормами Наказу Головного управління державної служби України «Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» від 08.07.2011 р. № 164 (далі – Наказ № 164).

Конкурсна комісія ОМС приймає свої рішення шляхом таємного або відкритого голосування. Конкретна форма голосування визначається рішенням даної комісії. Голосування проводяться по персоналіях. На засіданнях комісії рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосували більшістю голосів. У випадку однакової кількості голосів – вирішальне значення має голос голови комісії.

Прийняте конкурсною комісією рішення обов’язково повинно містити персональну пропозицію зайняти відкриту вакантну посаду. З кандидатів, які брали участь у відборі на посаду, але не перемогли, кадрова служба органу може формувати зовнішній кадровий резерв.

Всі рішення конкурсної комісії ОМС та їх обговорення секретар оформляє протоколом. Протоколи засідань за своїм змістом і формою оформляється згідно з правилами діловодства і підписуються усіма присутніми членами комісії. Оформлений протокол надається для затвердження керівнику в термін до двох днів після засідання.

Інформацію про підсумки проведеного конкурсу комісія оголошує всім зареєстрованим кандидатам не пізніше трьох днів після його завершення.

Постановою № 169 визначено головні критерії організації відбору на посаду в місцевих органах. Проте, в даному положенні не вказано конкретний набір компетенцій всіх членів комісії. З метою більш детально розпису компетенцій усіх учасників процесу, як членів кадрової комісії так і самих кандидатів, місцевим службам рекомендовано розробити власне положення. Таке положення повинно регламентувати права і обов’язки голови, секретаря та членів комісії.

Секретарь конкурсної комісії ОМС - повноваження

Традиційно основний обсяг організаційної роботи для конкурсу на посаду державного службовця припадає на секретаря конкурсної комісії. З метою злагодженого проведення конкурсу та уникнення конфліктних ситуацій з кандидатами на вакантні посади, громадськістю або контролюючими органами, секретарю комісії необхідне чітке розуміння своїх повноважень. Проте, в Постанові № 169 питання повноважень секретаря кадрової комісії не розглянуто. Наказ № 164 містить інформацію про обов’язки секретаря комісії, які стосуються виключно організаційних питань під час іспиту.

Ефективність роботи кадрової комісії потребує детального опису повноважень секретаря комісії та їх формального закріплення у внутрішніх документах (положеннях, наказах, розпорядженнях) органів місцевого самоврядування. Зазначеними документами повинні стати положення про конкурсну комісію та регламент її роботи.

З моменту, коли керівником місцевого органу прийнято управлінське рішення (оформлено наказом) про початок конкурсу на певну посаду, секретар комісії приступає до виконання своїх обов’язків.

Для належної організації роботи комісії її секретар повинен знати і своєчасно виконувати свої повноваження, а саме:

 1. організаційне, документальне, інформаційне та технічне забезпечення роботи комісії;
 2. разом з відділом кадрів готує зміст інформаційного повідомлення про конкурс для зовнішніх та внутрішніх користувачів;
 3. подає до засобів масової інформації (преса, радіо, web-сайт установи, внутрішні інформаційні ресурси установи та інше) об’яву про початок конкурсу на певну посаду;
 4. надання роз’яснень до конкурсних процедур всім охочим зайняти вакантну посаду;
 5. реєстрація пакету документів для участі в конкурсі;
 6. організовує проведення іспиту для учасників конкурсу, а саме:
 • інформує всіх кандидатів про те, де і коли відбудеться іспит, скільки часу він триватиме, які предмети дозволено мати при собі на іспиті та інші правила складання іспиту;
 • консультує про зміст завдань на іспиті та відповідає на додаткові запитання щодо іспиту;
 1. після проведеного іспиту ініціює організацію засідання комісії (інформує про дату й час початку чергового засідання та проект порядку денного);
 2. забезпечує підготовку проекту питань порядку денного та матеріалів (роздатковий матеріал, презентації, аналітичні довідки, проект рішень) на засідання;
 3. у випадку коли голова комісії відсутній на засіданні за поважних причин, то секретар головує на засіданні комісії;
 4. протокольно оформляє прийняті рішення комісії. Збирає підписи всіх зареєстрованих на засіданні членів комісії в протоколі. Разом з головою комісії підписує витяги з протоколу. Не пізніше двох днів після голосування секретар подає належно оформлений протокол засідання керівникові місцевого органу на затвердження;
 5. забезпечує здійснення діловодства комісії (створення або отримання документів, їх реєстрація, опрацювання, оприлюднення, зберігання, передача в архів, знищення та інше).

Отже, з метою узгодження і юридичного закріплення повноважень секретаря конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на посаду державного службовця в органах місцевого самоврядування, рекомендовано розробити наступні внутрішні документи:

 • положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • регламент конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад.

В зазначених документах необхідно навести інформацію про: склад комісії, її повноваження, засідання, проведення конкурсу, прийом та розгляд документів, іспит, критерії відбору, зберігання документів, їх знищення та інше.

Ви отримаєте ➡️Навчання у зручному онлайн-форматі ➡️ Відеолекції від провідних експертів ➡️Сертифікат про підвищення кваліфікації від Юридичного університету Ярослава Мудрого

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді