Декларації та звіти подавайте після закінчення війни: прийнято закони

7 березня 2022 року в газеті «Голос України» № 48 було опубліковано Закон № 21181 та Закон № 21152 які прийнято на основі законопроєктів № 71253 та № 71214 відповідно. Закони набирають чинності з дати їх опублікування, тобто з 07.03.2022.

Альона Лебедик, керівник експертної групи Експертус Головбух, ACCA DipIFR (rus)

Гонтаренко Ольга, експерт Експертус Головбух

Закон № 2118 вніс зміни до Податкового кодексу України (ПК) та інших нормативних актів щодо порядку оподаткування та подання звітності у період воєнного стану Підрозділ 10 розділу ХХ ПК було доповнено новим пунктом 69. За ним тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України справляння податків і зборів буде здійснюватися з урахуванням певних звільнень та пом’якшень. Про головні із них, розповімо далі.

Штрафів за податкові порушення не буде, строки звітування відтерміновано

В ПК тепер офіційно закарбовано, якщо у платника немає можливості своєчасно виконати свої податкові обов'язки, він звільняються від відповідальності, що передбачена ПК за такі порушення.

Зокрема, мова йде про звільнення від відповідальності у разі недотримання термінів:

 • сплати податків та зборів;
 • подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 ПК. Мова йде про подання фінзвітності, яка є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною;
 • реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування;
 • подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо (пп. 69.1 ПК).

При цьому законодавці уточнюють, платники мають виконати зазначені податкові обов’язки протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Як зазначають самі податківці5, платники можуть підтвердити те, що в них немає можливості виконати свої податкові обов’язки та сплатити податкові зобов’язання за допомогою листа Торгово-промислової палати України (ТПП), який засвідчує настання форс-мажорних обставин.

Щоб підтвердити форс-мажор скачайте і роздрукуйте лист ТПП

Тобто усі платники, як фізособи так і юрособи, можуть скористатися відтермінованими строками звітування. При чому поширюються ці строки на усі типи податкових декларацій – декларацій з ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку, доходів фізосіб, тощо. Усі ці декларації треба буде подати до ДПС протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану.

Також Закон № 2118 передбачає, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, будь-яку звітність, крім податкової, подання якої вимагають норми чинного законодавства, потрібно подавати з урахування строків, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX ПК.

Звітність та інші документи подавайте після закінчення війти

Окрім відтермінування строків для подання податкової звітності, уряд відтермінував строки подання інших звітів та документів.

Так, Закон № 2115 передбачає, що фізособи, ФОПи, юрособи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та (або) в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

У період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, до фізосіб, ФОПів та юросіб не застосовуватимуть адміністративну та/або кримінальну відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або зазначених документів (ч. 2 п. 1 Закону № 2115).

Тобто усі платники, як фізособи так і юрособи, можуть скористатися відтермінованими строками звітування. Це стосується фінансової звітності, аудиторських звітів, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та про відкриття валютного рахунку, та й взагалі усіх документів, які потрібно подавати держорганам. Принаймні саме на таку думку наштовхує формулювання «та будь-які інші документи».

Усі ці звіти, повідомлення та документи платникам треба буде подати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану.

Перевірки ДПС зупинені

На період до припинення або скасування воєнного стану, податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються (п. 69.2 ПК).

А відповідно до частини 4 пункту 1 Закону № 2115 у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються. Тож камеральні перевірки також призупинено.

Звільнення для самозайнятих фізосіб

Пункт 69.3 ПК присвячено платника, які беруть безпосередню участь у воєнних діях. Скоріш за все, мова йде про платників, які є самозайнятими особами.

Нагадаємо самозайнятими особами є фізособи-підприємці або фізособи, які провадить незалежну професійну діяльність за умови, що вони не є працівниками в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності (14.1.226 ПК).

Якщо такі платники, у зв'язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях, не дотримались термінів виконання податкових обов'язків, що зазначені у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, вони звільняються від відповідальності, передбаченої ПК за невиконання податкових обов'язків за умови, що вони виконають ці обов’язки протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, що унеможливили їх виконання ( п. 69.3 ПК).

Тобто, якщо ФОПи не можуть виконати податкові обов’язки протягом 3 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, вони мають виконати такі обов’язки протягом одного місяця з дня закінчення дії (причин), що унеможливили їх виконання.

Таку ж норму містить і Закон № 2115, відповідно до якого особи, які не мають фізичної можливості протягом тримісячного строку подати будь яку звітність чи документи у зв'язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

Переміщати пальне можна на підставі ТТН Якщо не маєте можливості зареєструвати акцизну накладну (далі – АН) в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН), можете переміщати пальне або спирт етиловий транспортними засобами за товарно-транспортною накладною (далі – ТТН).

В такій ТТН вкажіть всю інформацію, що має містити відповідна АН, яка повинна бути зареєстрована в ЄРАН протягом визначених законом строків (п. 69.4 ПК).

Добровільна передача товарів ЗСУ не є реалізацією

Відповідно до пункту 69.5 ПК, операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у т. ч. підакцизних, надання послуг на користь Збройних сил України (ЗСУ) та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування. Тож ні ПДВ, ні акцизу у цьому випадку не буде.

Кошти та товари, що передали ЗСУ, включайте до витрат без обмежень

Податківці в своєму Інформаційному листі6 вже зазначали, що суми коштів та товарів, перерахованих (переданих) платниками податків ЗСУ включаються до складу витрат без обмежень.

Нагадаємо, розділ ІІІ ПК містить коригування із підпункту 140.5.9, за яким платник, який застосовує коригувальні різниці, має збільшити фінрезультат до оподаткування на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Відповідно до нового пункту 69.6 ПК підрозділу 10 розділу ХХ ПК, коригування із підпункту 140.5.9 ПК не проводяться, якщо добровільно перераховуєте (передаєте) на користь армії кошти або:

 • спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів),
 • технічні засоби спостереження,
 • лікарські засоби та медичні вироби,
 • засоби особистої гігієни,
 • продукти харчування,
 • предмети речового забезпечення,
 • а також інші товари, виконані роботи чи надані послуги за переліком, що визначає КМУ7.

Якщо детальніше, то мова йде про добровільне перерахування та передання:

 • ЗСУ;
 • Національній гвардії України;
 • Службі безпеки України;
 • Службі зовнішньої розвідки України;
 • Державній прикордонній службі України;
 • Міністерству внутрішніх справ України;
 • Управлінню державної охорони України;
 • Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів держбюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Сума відшкодування пального не включається до доходу фізособи

Якщо фізособа отримує відшкодування вартості пального, яке вона витратила при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів тероборони, ці суми не включаються до складу оподатковуваного доходу фізособи, яка надають такі послуги (п. 69.7 ПК).

Дозволено виробництво та імпорт деяких тютюнових виробів

На період до припинення або скасування воєнного стану можете виробляти та імпортувати тютюнові вироби за кодом УКТЗЕД 2402 20 90 20 марковані акцизними марками «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняні» – «ТВЕН В», «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортні» – «ТВЕН І». Але є умова – ставка акцизного податку має бути однаковою.

Обіг таких тютюнових виробів здійснюйте до їх повної реалізації кінцевому споживачу (п. 69.8 ПК).

Ліцензій, за якими не внесено платіж – діючі

Ліцензії вважають діючими, якщо по ним до припинення або скасування воєнного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

 • виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Проте внести чергові платежі для продовження дії ліцензії маєте протягом 30 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні (п. 69.10 ПК).

За РРО-порушення штрафувати не будуть

Завдяки Закону № 2118 розділ ІІ Закону про РРО8 доповнено пунктом 12, за яким тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення Закону про РРО не застосовуються.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді