Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податками

Автор
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Стаття допоможе розібратись як показати в обліку переміщення майна підприємств із зон ризику та активних бойових дій до західних областей України.

◀️ НОВАЦІЇ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ▶️

Уряд розробив програму евакуації бізнесу, яка буде цікава як стратегічно важливим підприємствам і виробникам товарів першої необхідності, так і невеликому бізнесу

Діяльність більшості підприємств паралізована через військову агресію російської федерації. Щоб підтримати економіку країни уряд запровадив програму евакуації бізнесу до західних областей України. Як обліковувати та оподатковувати переміщення майна юросіб із зони бойових дій у статті

Юрособи, що працюють у зоні бойових дій можуть долучитись до державної програми евакуації бізнесу. Уряд пропонує повністю або частково перевести працівників та виробничі потужності у безпечні області України задля забезпечення роботи економіки країни.

Наразі нормативно-правова база щодо порядку евакуації бізнесу у стадії розробки. Ми ж спробуємо з анонсованих моментів програми розібратись як показати в обліку та оподаткувати переміщення запасів та рухомого майна юросіб-переселенців.

Розпочніть евакуацію майна з наказу керівника про переміщення майна.

У наказі зазначте:

 • документ-підставу для евакуації майна та відповідальну посадову особу (куратора);
 • послідовність дій та відповідальних за переміщення майна посадових осіб підприємства;
 • строки евакуації;
 • адресу розміщення потужностей;
 • перелік майна, що підлягає евакуації.

Щоб визначити склад майна, що підлягатиме релокації проінвентаризуйте активи. Інвентаризацію активів проведіть коли забезпечите безпечний та безперешкодний доступ інвентаризаційної комісії до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку. Проведіть інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинки та облікових регістрів. (п. 8 розд. І Положення № 8791).

Спишіть втрачені через воєнні дії активи та оприбуткуйте необліковане майно. Результати інвентаризації покажіть в бухобліку звітного періоду, у якому завершили інвентаризацію (п. 3 розд. ІV Положення № 879).

Переміщення запасів

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податкамиДокументування

Запаси, які евакуюватимете перемістіть на нове місце діяльності на підставі акту приймання-передачі довільної форми (далі — акт). У акті передбачте обов’язкові реквізити первинних документів згідно ст. 9 Закону про бухоблік2. Акт має містити підпис матеріально-відповідальної особи (далі — МВО) яка передала та яка прийняла запаси. Зазначте у акті попереднє та наступне місце зберігання запасів.

Додайте до акту розшифрування інформації про передані запаси:

 • рахунок бухгалтерського обліку запасів;
 • назву групи, найменування, сорту, марки, типу, артикулу запасів та інших даних, які достатні для їх ідентифікації;
 • кількість та одиницю виміру;
 • ціну за одиницю та вартість без ПДВ тощо.

Вважаємо, достатньо долучити до акту оборотно-сальдову відомість по рахункам обліку запасів або інший документ, який формує програма автоматизації обліку.

Якщо перевозитиме запаси для власних потреб і власними транспортними засобами достатньо оформити накладну або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж (лист Мінінфраструктури від 28.05.2014 № 5615/25/10-14). Виняток – перевезення особливих товарів на зразок спирту чи хлібобулочних виробів. У такому разі оформіть товарно транспортну накладну (далі — ТТН) за спеціальною формою. Якщо ж перевозитиме вантаж перевізник на договірній основі, без ТТН не обійтися.

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податками Бухоблік

Передача активів з одного підрозділу організації до іншого або з підзвіту однієї МВО до іншої є внутрішнім переміщенням цінностей. В бухобліку операцію покажіть записами на рахунках аналітичного обліку.

Витрати на пакування, транспортування та зберігання запасів за власний кошт підприємства до нового місця діяльності не включайте до первісної вартості. Такі витрати жодним чином не пов’язані з придбанням запасів, які визначає пункт 9 НП(С)БО 9 «Запаси». Витрати, що неможливо пов’язати із закупівлею запасів включіть до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (п. 14 НП(С)БО 9). Витрати на переміщення запасів включіть до інших операційних витрат та накопичуйте по дебету субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податкамиПриклад.

Підприємство прийняло рішення про релокацію бізнесу з м. Бровари Київської області до м. Стрий, Львівської області.

Переміщують запаси:

 • сировина — 1 250 000 грн;
 • будівельні матеріали — 145 000 грн;
 • запасні частини — 520 000 грн;
 • готова продукція — 13 750 000 грн

Матеріально-відповідальна особа, що: передає запаси — Коваль Олексій, приймає запаси — Іванишин Володимир.

Витрати на переміщення:

 • пакувальні матеріали — 130 000 грн;
 • зарплата працівникам та відрахування ЄСВ за пакування та експедирування запасів — 150 000 грн;
 • послуги транспортування та зберігання у логістичному хабі сторонніми організаціями — 240 000 грн в т.ч. ПДВ.
№ з/пЗміст господарської операціїБухгалтерський
облік
Сума, грн
Д-тК-т
1

Переміщено запаси згідно наказу про релокацію бізнесу:

 • сировина
 • будматеріали
 • запчастини
 • готова продукці

201,205, 207,26/ Стрий, Іванишин201, 205, 207, 26/ Бровари, Коваль

1 250 000

145 000

2Використали пакувальні матеріали для пакування запасів для переміщення949204130 000
3Нарахували зарплату та відрахування ЄСВ працівникам за пакування та експедирування запасів під час переміщення949661, 651150 000
4Нарахували плату за транспортування та зберігання запасів у логістичному хабі сторонній організації949685200 000
5Нарахували податковий кредит з ПДВ на підставі первинного документа сторонньої організації64168540 000
6Оплатили за послуги перевезення та зберігання переміщених запасів685311240 000

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податкамиПодаток на прибуток та ПДВ

Витрати на переміщення запасів на нове місце діяльності обліковуйте за правилами бухобліку для податково-прибуткового обліку. Жодних коригувальних різниць для високодоходних платників податку на прибуток Податковий кодекс України (ПК) наразі не містить.

В ПДВ-обліку внутрішнє переміщення запасів не є постачанням товарів відповідно до підпункту 14.1.191 ПК. За придбаними послугами пакування, транспортування та зберігання запасів податковий кредит з ПДВ в період дії воєнного стану визнавайте на підставі розрахункових (платіжне доручення, чек РРО тощо) або прибуткових (накладна, акт тощо) документів (п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК). Вимога — документи мають містити усі обов’язкові реквізити первинних документів згідно ст. 9 Закону про бухоблік. Включайте ПДВ до податкового кредиту за правилом першої події (п. 198.2 ПК). Після завершення воєнного стану маєте зареєструвати в ЄРПН усі податкові накладні і розрахунки коригування до податкових накладних, реєстрацію яких відтермінували на час дії військового стану.

Переміщення основних засобів

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податкамиДокументування

Переміщення основних засобів (далі — ОЗ) посвідчіть актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, який складіть на кожний інвентарний об’єкт. Акт підпишіть у МВО, яка передає активи та особи, що їх приймає у новому місці експлуатації.

Альтернативний варіант — оформити загальний акт приймання-передачі довільної форми на загальну вартість переміщених активів та додати до нього документ-розшифрування за кожним об’єктом.

Розшифруйте інформацію про:

 • субрахунки бухгалтерського обліку ОЗ;
 • інвентарний номер, найменування, марку та інші дані про кожен об’єкт ОЗ;
 • первісну вартість, суму накопиченої амортизації та залишкову вартість на дату переміщення тощо.

Вважаємо, що вичерпну інформацію містить оборотно-сальдова відомість по рахункам обліку ОЗ або інший документ, який формує облікове програмне забезпечення.

Помітку, що переміщуєте ОЗ від однієї МВО до іншої зробіть у інвентарній картці обліку основних засобів. На зворотному боці документа аналітичного обліку зазначте дані про особу, що приймає активи у підзвіт, дату та номер документа передачі.

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податками Бухоблік

Евакуйовані ОЗ покажіть як внутрішнє переміщення на рахунках аналітичного обліку. Записи зробіть на суму первісної вартості та накопиченої амортизації ОЗ.

Витрати на переміщення ОЗ, їх демонтаж, перевезення та подальший монтаж не змінюють первісну вартість активів. Оскільки згідно пунктів 8 та 14 НП(С)БО 7 «Основні засоби» первісна вартість зростає на витрати з придбання (створення) ОЗ та їх поліпшення в ході експлуатації. Зазначені вище витрати включіть до інших витрат та обліковуйте по дебету субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності».

Витрати на переміщення запасів та необоротних активів не впливають на первісну вартість активів

Оскільки облік переміщення ОЗ нацстандарти не визначають — застосуйте креативний підхід.

Скористайтесь вимогами пункту 7 НП(С)БО 16 «Витрати» за яким:

 • витрати визнають витратами певного періоду одночасно з визнання доходу, для якого вони здійснені;
 • витрати, які неможливо пов’язати прямо з доходом певного періоду, показують у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Витрати на демонтаж, транспортування та монтаж впливають на роботу об’єкта ОЗ на новому місці. Юрособа експлуатуватиме об’єкти протягом строку корисного використання та отримуватиме від використання економічні вигоди, тобто доходи. Отже, витрати на релокацію у альтернативному варіанті класифікуйте як витрати майбутніх періодів та обліковуйте на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Протягом строку корисного використання ОЗ щомісяця включайте до інших витрат рівну суму накопичених витрат записом: Д-т 977 — К-т 39. Щоб застосувати даний підхід у наказі про облікову політику підприємства внесіть витрати на переміщення бізнесу до переліку витрат майбутніх періодів та пропишіть механізм їх розподілу.

До релокації майна підприємств уряд планує долучати державних та приватних перевізників і логістичні компанії. Наразі механізм співпраці держави, перевізників та підприємств не упорядкований. Якщо уряд братиме на себе повне або часткове фінансування витрат на переміщення майна, то в обліку державні кошти проведіть як цільові. Використовуйте субрахунок 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів». Цільові кошти як компенсацію понесених витрат визнавайте дебіторською заборгованістю та включайте до доходу (п. 19 НП(С)БО 15 «Дохід»). Дохід від безоплатно наданих транспортно-логічних операцій з переміщення запасів та ОЗ покажіть по кредиту субрахунку 718 «Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів».

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податкамиПриклад.

Підприємство прийняло рішення про релокацію бізнесу з м. Бровари Київської області до м. Стрий, Львівської області.

Переміщують основні засоби:

 • машини та обладнання: первісна вартість — 100 700 000 грн, накопичена амортизація — 17 500 000 грн;
 • транспортні засоби: первісна вартість — 19 400 000 грн, накопичена амортизація — 960 000 грн;
 • інші основні засоби: первісна вартість — 8 300 000 грн, накопичена амортизація — 450 000 грн.

Матеріально-відповідальна особа, що: передає ОЗ — Коваль Олексій, приймає ОЗ — Кравчук Іван.

Переміщення ОЗ провели протягом місяця. Нарахована амортизація за березень 2022 року — 115 000 грн.

Витрати на переміщення:

 • демонтаж власними силами підприємства (зарплата та відрахування ЄСВ) — 110 000 грн;
 • транспортування та зберігання силами сторонньої організації — 360 000 грн в т.ч. ПДВ;
 • монтаж та пуско-налагоджувальні роботи за договором ЦПХ (винагорода та відрахування ЄСВ) — 350 000 грн.
№ з/пЗміст господарської операціїБухгалтерський
облік
Сума, грн
Д-тК-т
1

Переміщено ОЗ згідно наказу про релокацію бізнесу на первісну вартість:

 • машин та обладнання
 • транспортних засобів
 • інших основних засобів

104, 105, 109/ Стрий, Кравчук104,105, 109/ Бровари, Коваль

100 700 000

19 400 000

8 300 000

2

Переміщено ОЗ згідно наказу про релокацію бізнесу на суму накопиченої амортизації:

 • машин та обладнання
 • транспортних засобів
 • інших основних засобів
9131/Стрий, Кравчук131/Бровари, Коваль

17 500 000

960 000

450 000

3Нарахували амортизацію основних засобів за березень 2022 року977131115 000
4Нарахували витрати на демонтаж основних засобів (зарплата та відрахування ЄСВ)977661, 651110 000
5Нарахували плату за транспортування та зберігання основних засобів стороннім організаціям977685300 000
6Нарахували податковий кредит з ПДВ на підставі первинних документів сторонньої організації64168560 000

7Оплатили послуги транспортування та зберігання685311360 000
8Нарахували винагороду та відрахування ЄСВ за договором ЦПХ за монтаж та пуско-налагоджувальні роботи977685, 651350 000

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податкамиАмортизація

Під час евакуації ОЗ постає питання чи призупиняти розрахунок амортизації обєктів. В бухобліку пункт 23 НП(С)БО 7 приписує нараховувати амортизацію протягом строку корисного використання об’єкта та призупиняти розрахунок на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Перелік є вичерпним і серед причин амортизаційної паузи періоду демонтажу /монтажу ОЗ під час зміни місця експлуатації не містить. Отже, законодавчих підстав призупиняти розрахунок амортизації в бухобліку немає. Особливо це актуально для підприємств, яким вдасться перемістити необоротні активи протягом місяця. Підтвердить амортизацію ОЗ розрахунок амортизаційних відрахувань. В обліку амортвідрахування включіть до інших витрат звичайної діяльності підприємства.

Щодо податкової амортизації ОЗ, то варто зачекати на роз’яснення податківців. Не виключаємо, що контролери розглядатимуть ОЗ, які евакуюють як невиробничі.

Невиробничі — основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (пп. 138.3.2 ПК).

Господарська діяльність — діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 ПК).

У податковому обліку невиробничі ОЗ не амортизують (пп. 138.3.2 ПК). Для податкових потреб наказом керівника переведіть об’єкти до невиробничих ОЗ.

Прибутківців-малодохідники під час розрахунку амортизації невиробничих ОЗ керуватимуться правилами бухобліку. Високодохідні платники, що застосовують податкові різниці на суму бухгалтерської амортизації невиробничих ОЗ збільшать фінрезультат до оподаткування. Скористатись зменшувальною амортизаційною різницею платники не зможуть (пп. 138.1, 138.2 ПК).

Релокація майна із зони бойових дій: що з обліком та податкамиПодаток на прибуток та ПДВ

Витрати на демонтаж / транспортування/ зберігання / монтаж переміщених ОЗ зменшать фінрезультат до оподаткування за правилами бухобліку. Податкових коригувань для витрат та релокацію ПК не містить.

ПДВ у витратах на евакуацію ОЗ включіть до податкового кредиту на підставі первинних документів під час дії режиму воєнного стану. Витрати на переміщення пов’язані з господарською діяльністю, тому підстав, щоб нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання згідно п. 198.5 ПК немає.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді