Небюджетний рахунок — рятівне коло для оплати видатків у воєнний час

Автор

Кравченко Людмила

керівник групи експертів з бюджетного обліку
Кабмін Постановою № 765 вніс зміни до Порядку № 590 — дозволив підприємствам, які постачають бюджетним установам товари, виконують роботи і надають послуги, відкривати небюджетні рахунки на їх ім’я в Казначействі. Бухгалтерську спільноту непокоїть запитання: чи зможуть тепер бюджетні установи своєчасно розраховуватися з постачальниками за товари, виконані роботи і надані послуги, якщо підприємства відкриють у Казначействі небюджетні рахунки?

Щоб забезпечити зростання обсягу коштів на єдиному казначейському рахунку, Уряд Постановою № 765 вніс зміни до Порядку № 590.

Чи зможуть тепер бюджетні установи своєчасно розраховуватися з постачальниками за товари, виконані роботи і надані послуги, якщо підприємства відкриють у Казначействі небюджетні рахунки? Опосередковано відповісти на це запитання спробувало Казначейство у Листі «Щодо здійснення платежів в період воєнного стану» від 18.07.2022 № 15-12-12/9126.

Шпаргалка бухгалтера на 2023 рік

Яка суть змін

У коментованому листі Казначейство наголошує: зміни до Порядку № 590 передбачають, що органи Казначейства можуть проводити платежі за видатками загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів на оплату за фактично надані бюджетним установам товари, виконані роботи та надані послуги. Бюджетні кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (далі — підприємства) Казначейство спрямовуватиме на окремі небюджетні рахунки, які підприємства мають відкрити в органах Казначейства. Важлива умова: підприємства мають використовувати перераховані бюджетними установами кошти з таких рахунків виключно на сплату податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та ЄСВ.

Казначейство повідомляє

про проведені операції відкриття/закриття небюджетних рахунків клієнтів відповідним територіальним органам ДПС

Казначейство також роз’яснює, що норма пункту 19-1 Порядку № 590 не носить зобов’язального характеру, але дасть змогу органам Казначейства через обмежений фінансовий ресурс єдиного казначейського рахунку проводити платежі клієнтів у такий спосіб. Деталі про те, які саме платежі оплачуватиме Казначейство і коли, — не уточнили. Утім, з упевненістю можна сказати, що Казначейство, коли сплачуватиме підприємствам за товари, роботи і послуги, віддаватиме перевагу тим підприємствам, які відкрили небюджетні рахунки в Казначействі. Причина — щоб бюджетні кошти не виходили за межі Казначейства. Як швидко надійдуть кошти підприємствам, залежатиме від того, як наповнюватиметься єдиний казначейський рахунок. Звісно, черговість платежів за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку відповідно до пункту 19 Порядку № 590 ніхто не скасовував.

Увага: після того як Казначейство зарахує кошти на небюджетний рахунок, підприємства зможуть, приміром, заробітну плату виплачувати своїм працівникам з рахунку іншого банку, а податки із зарплати, ПДВ сплачувати до бюджету коштами з небюджетного рахунку.

 

 

Як відкрити небюджетний рахунок

Казначейство у Листі нагадує, що процедуру відкриття підприємствами небюджетних рахунків в органах Казначейства врегульовує Порядок № 758. Цей Порядок регламентує відносини між органами Казначейства і розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами — підприємцями в процесі відкриття (закриття) рахунків. Розділи V та VI Порядку № 758 містять перелік документів, які потрібно надати до органів Казначейства, щоб відкрити небюджетний рахунок.

Документи на відкриття рахунків

до органу Казначейства подають особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису

Увага: розрахунково-касове обслуговування клієнтів органи Казначейства проводять відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами (п. 1.8 Порядку № 758).

Зразок договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування є в додатку 1 до Порядку № 758. Казначейство в Листі повідомляє, що організаційні взаємовідносини між органами Казначейства та клієнтами у процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів регламентує Порядок № 770.

 


зміст

скачати посадову інструкцію