Як підвищити тарифний розряд бухгалтера бюджетної установи

Автор
експерт з питань оплати праці та планування, Дніпро
Тарифний розряд бухгалтера бюджетної установи безпосередньо впливає на розмір посадового окладу бухгалтера. Розглянемо детально, як визначити тарифний розряд бухгалтера 2020 як встановити кваліфікаційну категорію та за яких умов її підвищити?

Тарифний розряд бухгалтера - як встановити

Керуйтеся відповідною схемою тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій. Її містить додаток 3 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Враховуйте установлені кваліфікаційні вимоги бухгалтера, зокрема — наявність освіти й стажу роботи. Наприклад, бухгалтер без вищої освіти матиме оклад у межах 6–9 тарифних розрядів ЄТС, а з вищою — за 7–10 тарифним розрядом (додаток 3 до постанови № 1298).

На тарифний розряд впливає й галузева приналежність бюджетної установи. Щоб не помилитися, обов’язково керуйтеся:

  • Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519);
  • наказом МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).

Адже бухгалтерів в бюджетних установах галузі охорони здоров’я та соцзахисту населення з вищою освітою слід виділяти окремо і тарифікувати у межах 7–10 тарифних розрядів, а без вищої освіти — у межах 6–8 розрядів (Схема тарифних розрядів посад інших керівників структурних підрозділів, професіоналів, фахівців та технічних службовців, яку містить пп. 2.2.21 Умов № 308/519).

Натомість для бухгалтерів бюджетних установ галузі освіти такого поділу немає — усіх фахівців тарифікують у межах 7–9 тарифного розряду, а провідного фахівця — за 10-м розрядом (Схема тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ, яку містить додаток 11 до наказу № 557).

Як підвищити тарифний розряд бухгалтера бюджетної установи
ІРИНА ПИЛИПЧУК,експерт Експертус Головбух
Бухгалтер помилився у сумі зарплати. Що зробити, щоб за це нічого не було, та як повернути гроші організації.

Коли підвищити кваліфікацію бухгалтеру

Кваліфікаційні вимоги до бухгалтерів містить Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці України від 29.12.2004 № 336 (далі — Випуск 1 ДКХПП).

Кваліфікаційні вимоги до посади бухгалтера

Отже, якщо працівник відповідає кваліфікаційним вимогам за певною посадою, атестаційна комісія установи може ухвалити рішення та присвоїти йому вищу кваліфікаційну категорію (п. 10 Загальних положень ДКХПП).

Нині порядок, за яким слід проводити атестацію, визначають:

  • Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв’язку, затверджене спільним наказом Держкомпраці та ДКНТ СРСР від 05.10.1973 № 470/267 (далі — Положення № 470/267);
  • постанова Ради Міністрів СРСР «Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва та зв’язку» від 26.07.1973 № 531.

Ці нормативні акти колишнього Радянського Союзу діють і нині відповідно до Постанови Верховної Ради «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР» від 12.09.1991 № 1545-XII.

Атестацію бухгалтерів проводять один раз на три-п’ять років. Конкретні строки, а також графік атестації визначає керівник закладу/установи/організації за погодженням із профспілкою і доводить до відома працівників, яких атестують.

До чергової атестації не включайте осіб, які працювали на посаді менше одного року, молодих спеціалістів у період обов’язкової роботи після закінчення закладу освіти, вагітних жінок та жінок, які мають дітей до одного року (п. 4 розд. ІІ Положення № 470/267).

Детально порядок проведення атестації установа може регламентувати локальним нормативним актом. Його може прийняти установа як додаток до колективного договору або затвердить керівник за погодженням із профспілкою.

Аби провести атестацію, керівник закладу створює атестаційну комісію, до якої обов’язково входять представники профспілки.

На основі даних про працівників, яких атестують, атестаційна комісія, за наявності не менше 2/3 її членів, таємним або відкритим голосуванням дає одну з трьох оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

  • відповідає займаній посаді;
  • відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;
  • не відповідає займаній посаді.

Наявність у працівника вищої освіти не вплине на те, чи присвоять бухгалтерові кваліфікаційну категорію та чи встановлять відповідний тарифний розряд. Атестаційна комісія обов’язково враховуватиме стаж роботи на відповідній посаді.

Особи без відповідної освіти чи стажу роботи, які мають достатньо практичного досвіду й успішно виконують доручені їм завдання, як вийняток, можуть претендувати, зокрема, на підвищену кваліфікаційну категорію (п. 11 Загальних положень ДКХПП). Але у цьому випадку також не обійтися без атестації, адже рекомендації про присвоєння чергової кваліфікаційної категорії готує саме атестаційна комісія (лист Мінпраці «Про атестацію бухгалтерів» від 04.08.2010 № 713/13/84—10).

Важливо! Присвоїти, зокрема, бухгалтерові, вищу кваліфікаційну категорію та підвищити тарифний розряд можна, якщо штатний розпис установи передбачає відповідну вакантну посаду. Якщо такої посади в установі немає — штатний розпис слід відкоригувати.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді