КДБ 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Нові ознаки доходу ЧИТАТИ

КДБ 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності є основним кодом підгрупи, до якої входять:

  • КДБ 21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність
  • КДБ 21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
  • КДБ 21030000 Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні
  • КДБ 21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
  • КДБ 21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
  • КДБ 21080000 Інші надходження
  • КДБ 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді