Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) затверджена наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. №11.

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Код

Найменування

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду

010000

Державне управління

010105

Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0111

010106

Забезпечення діяльності депутатів Автономної Республіки Крим

0111

010108

Апарат Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0112

010114

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим та її місцевих органів

0111

010116

Органи місцевого самоврядування

0111

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

0111

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

060103

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

0310

060106

Приймальники-розподільники для неповнолітніх

0310

060107

Спеціальні приймальники-розподільники

0310

060702

Місцева пожежна охорона

0320

061002

Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи

0456

061003

Адресно-довідкові бюро

0310

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

0380

070000

Освіта

070101

Дошкільні заклади освіти

0910

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

0921

070202

Вечірні (змінні) школи

0921

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

0922

070302

Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

0922

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

0910

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

0922

070307

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

0922

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

070501

Професійно-технічні заклади освіти

0930

070502

Професійно-технічні училища соціальної реабілітації

0930

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

0941

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

0942

070701

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

0950

070702

Інші заклади і заходи післядипломної освіти

0950

070801

Придбання підручників

0970

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

0990

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

0990

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

0990

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

0990

070806

Інші заклади освіти

0990

070807

Інші освітні програми

0990

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

0990

070809

Здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"

0990

080000

Охорона здоров'я

080101

Лікарні

0731

080102

Територіальні медичні об'єднання

0731

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

0732

080202

Клініки науково-дослідних інститутів

0732

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

0733

080204

Санаторії для хворих туберкульозом

0734

080205

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

0734

080206

Санаторії медичної реабілітації

0734

080207

Будинки дитини

0761

080208

Станції переливання крові

0762

080209

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

0724

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

0721

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

0722

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

0722

080600

Фельдшерсько-акушерські пункти

0725

080703

Заходи боротьби з епідеміями

0740

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

0740

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0726

081001

Медико-соціальні експертні комісії

0763

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

0763

081003

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

0763

081006

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

0740

081007

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

0763

081008

Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу

0763

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

081010

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

0763

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

1030

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

1030

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

1030

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

1030

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива

1030

090206

Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

1030

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

1070

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

1070

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1070

090210

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

1070

090211

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

1070

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

090213

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

1070

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги

1070

090216

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

1070

090217

Компенсація втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального

1070

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

1040

090303

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

1040

090304

Допомога при народженні дитини

1040

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

090307

Тимчасова державна допомога дітям

1040

090308

Допомога при усиновленні дитини

1040

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

1040

090403

Виплата компенсації реабілітованим

1070

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

090407

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

1060

090411

Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення

1060

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1090

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

1060

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1030

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

1030

090501

Організація та проведення громадських робіт,

1050

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

1010

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

1040

090802

Інші програми соціального захисту дітей

1040

090901

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

1020

090902

Інші будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів

1020

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1040

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1040

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

1040

091104

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1040

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

1040

091106

Інші видатки

1040

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

1040

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1040

091112

Позицію виключено

091201

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України

1070

091203

Навчання та трудове влаштування інвалідів

1010

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1020

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1010

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

1010

091207

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

1060

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1030

091210

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

1090

091211

Централізовані бухгалтерії

1090

091212

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

1090

091214

Інші установи та заклади

1090

090217

Компенсація втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального

1070

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1010

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

1010

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

1010

100000

Житлово-комунальне господарство

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

0610

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

0610

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

0610

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0640

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0610

100201

Теплові мережі

0620

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

0620

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

0620

100205

Газові заводи і газова мережа

0432

100206

Готельне господарство

0470

100207

Берегоукріплювальні роботи

0511

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0620

100209

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

0620

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

0620

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

0620

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

0620

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

0620

100501

Позицію виключено

100601

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0640

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0640

110000

Культура і мистецтво

110101

Творчі спілки

0829

110102

Театри

0821

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

0822

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

0829

110105

Фінансова підтримка гастрольної діяльності

0829

110201

Бібліотеки

0824

110202

Музеї і виставки

0824

110203

Заповідники

0827

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0828

110205

Школи естетичного виховання дітей

0960

110206

Позицію виключено

110300

Кінематографія

0823

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

0829

120000

Засоби масової інформації

120100

Телебачення і радіомовлення

0830

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

0830

120300

Книговидання

0830

120400

Інші засоби масової інформації

0830

130000

Фізична культура і спорт

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

0810

130104

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

0810

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

0810

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

0810

130112

Інші видатки

0810

130113

Централізовані бухгалтерії

0810

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

0810

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

0810

130116

Позицію виключено

130201

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості)

0810

130202

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості)

0810

130203

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

0810

130204

Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій

0810

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

0810

150000

Будівництво

150101

Капітальні вкладення

0490

150104

Виплата компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам

1060

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

1060

150109

Компенсація селянським (фермерським) господарствам вартості будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення

1060

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0921

150111

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

0922

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

0960

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю

0731

150115

Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності

0432

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

1060

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

0732

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

0453

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

0620

150122

Інвестиційні проекти

0470

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

0829

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0443

150203

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури

0829

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

160101

Землеустрій

0421

160600

Лісове господарство і мисливство

0422

160903

Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства

0421

160904

Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

0421

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170101

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0451

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

0451

170202

Севастопольський морський торговельний порт

0452

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1070

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1070

170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

0453

170601

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

0453

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

1070

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

0455

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

0456

170704

Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе - Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Н-10),

0456

170800

Зв'язок

0460

170901

Національна програма інформатизації

0460

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

0460

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180107

Фінансування енергозберігаючих заходів

0470

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

0490

180401

Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії Уряду

0170

180403

Видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

0133

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

0411

180405

Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу

0411

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0490

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

0411

180411

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

180412

Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

200100

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

0511

200200

Охорона і раціональне використання земель

0511

200300

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

0511

200400

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів

0511

200600

Збереження природно-заповідного фонду

0520

200700

Інші природоохоронні заходи

0540

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0320

210106

Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

0220

210107

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0380

210110

Заходи з організації рятування на водах

0320

210120

Видатки на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року

0320

230000

Обслуговування боргу

0170

230100

Позицію виключено

230200

Позицію виключено

240000

Цільові фонди

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0511

240602

Утилізація відходів

0512

240603

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0513

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0540

240605

Збереження природно-заповідного фонду

0520

240606

Заходи по заповненню водосховищ

0540

240800

Інші фонди

1090

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0133

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

250102

Резервний фонд

0133

250203

Проведення місцевих виборів

0160

250205

Проведення референдумів

0160

250207

Утримання апарату Виборчої комісії Автономної Республіки Крим

0160

250301

Реверсна дотація

0180

250302

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

0180

250303

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

0180

250304

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів

0180

250305

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів

0180

250307

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

0180

250308

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету

0180

250309

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами

0180

250310

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності

0180

250311

Позицію виключено

250312

Позицію виключено

250313

Стабілізаційна дотація

0180

250314

Позицію виключено

250314

Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на здійснення видатків, пов'язаних з реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних послуг

0180

250315

Інші додаткові дотації

0180

250316

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання

0180

250317

Позицію виключено

250318

Позицію виключено

250318

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах"

0180

250319

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ

0180

250320

Позицію виключено

250321

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

0180

250322

Позицію виключено

250322

Позицію виключено

250322

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)

0180

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

0180

250324

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

0180

250325

Позицію виключено

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

0180

250327

Позицію виключено

250327

Позицію виключено

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0180

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0180

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0180

250331

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення

0180

250332

Позицію виключено

250332

Позицію виключено

250332

Позицію виключено

250333

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

0180

250334

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане в 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я

0180

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

0180

250336

Позицію виключено

250336

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

0180

250337

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

0180

250338

Позицію виключено

250339

Позицію виключено

250339

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

0180

250341

Позицію виключено

250341

Позицію виключено

250341

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

0180

250342

Позицію виключено

250342

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для сплати заборгованості за поставлене у 2012 році медичне обладнання вітчизняного виробництва

0180

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0180

250346

Позицію виключено

250346

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

0180

250347

Позицію виключено

250347

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Шацького району Волинської області для продовження будівництва та капітального ремонту доріг Шацьк - Світязь - Залісся - Пульмо - Шацьк, в тому числі на оплату виконаних у 2012 році робіт

0180

250348

Позицію виключено

250348

Субвенція з державного бюджету бюджету м. Дніпропетровська для продовження будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровську на ділянці від Кайдацького шляху до автомобільної дороги Київ - Луганськ - Ізварине, у тому числі оплату виконаних у 2012 році робіт

0180

250349

Позицію виключено

250349

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення

0180

250351

Позицію виключено

250351

Позицію виключено

250352

Позицію виключено

250352

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

250353

Позицію виключено

250353

Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

250354

Позицію виключено

250355

Позицію виключено

250355

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

0180

250356

Позицію виключено

250356

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру

0180

250357

Позицію виключено

250357

Позицію виключено

250357

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

0180

250358

Позицію виключено

250359

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

0180

250360

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

0180

250361

Позицію виключено

250361

Позицію виключено

250361

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

0180

250362

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

0180

250363

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

0180

250366

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0180

250369

Позицію виключено

250370

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

0180

250371

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва

0180

250372

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я

0180

250373

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва для здійснення заходів з деодорації на спорудах Бортницької станції аерації

0180

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

0180

250380

Інші субвенції

0180

250382

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

0180

250383

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0180

250384

Позицію виключено

250384

Позицію виключено

250384

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

0180

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

0180

250389

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру

0180

250390

Позицію виключено

250390

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні

0180

250391

Позицію виключено

250391

Позицію виключено

250392

Позицію виключено

250393

Позицію виключено

250395

Позицію виключено

250396

Позицію виключено

250397

Позицію виключено

250398

Позицію виключено

250398

Позицію виключено

250402

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат

1070

250403

Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки

0133

250404

Інші видатки

0133

250405

Видатки на будівництво та реконструкцію релігійних споруд

0850

250406

Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу

0133

250500

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

0490

250901

Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

0490

250902

Повернення позик, наданих для впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

0490

250903

Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності

0490

250904

Повернення бюджетних позичок

0490

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

250907

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

1060

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

250910

Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних кооперативів

1060

250911

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

1060

250912

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників

1060

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1060

250914

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

1060

250915

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

1090зміст

скачати посадову інструкцію