Операції із заробітною платою

Облік операцій із заробітною платою затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).

Операції із заробітною платою передбачають нарахування основної та додаткової заробітної плати працівникам бюджетної сфери та інших виплат, які потрібно нарахувати працівникам, а також нарахування на фонд оплати праці єдиного соціального внеску; утримання з зарплати ПДФО, військового збору, інших утримань з виплат працівникам тощо.

8. Операції із заробітною платою

8.1

Нарахування заробітної плати працівникам

8011 (8021), 8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.2

Нарахування стипендій

8011 «Витрати на оплату праці»,
8511 «Витрати за необмінними операціями»

6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

8.3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

8012 (8022), 8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»

6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»

8.4

Нарахування суми допомоги з тимчасової непрацездатності, що сплачуються за рахунок коштів суб'єкта державного сектору

8011 (8021), 8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.5

Нарахування суми допомоги з тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності тощо

2114 (2124) «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.6

Нарахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян

8511 «Витрати за необмінними операціями»

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»,
6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

8.7

Надходження на рахунки суб’єкта державного сектору грошових коштів для виплати працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства

2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»

2114 (2124) «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»

8.8

Здійснення утримань із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»,
6313 (6323) «Розрахунки із загально-обов’язкового державного соціального страхування»,
6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням»,
6513 (6523) «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»,
6514 (6524) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»,
6515 (6525) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування»,
6516 (6526) «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»,
6517 (6527) «Розрахунки з працівниками за позиками банків»,
6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»

8.9

Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, інших рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за добровільним страхуванням; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,
2312 «Інші поточні рахунки в банку»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»,
2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»,
2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум»

8.10

Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси суб’єкта державного сектору

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»,
6519 (6529) «Інші розрахунки за виконані роботи»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

8.11

Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»

8.12

Виплата з каси суб’єкта державного сектору сум, що належать депонентам

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

8.13

Перерахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян

6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»,
6415 «Розрахунки з іншими кредиторами»

2313 «Реєстраційні рахунки»

8.14

Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.15

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

8.16

Отримання в касу суб’єкта державного сектору коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»

8.17

Виплата працівникам допомоги і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до законодавства

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді