Рахунок 19 Гудвіл

Рахунок 19 Гудвіл з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 19 "Гудвіл" призначений для узагальнення інформації про гудвіл, що виникає при придбанні, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.

(абзац перший рахунку 19 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

Рахунок 19 "Гудвіл" має такі субрахунки:

191 "Гудвіл при придбанні"

192 Субрахунок виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

193 "Гудвіл при приватизації (корпоратизації)"

За дебетом субрахунку 191 "Гудвіл при придбанні" відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного гудвілу.

(абзац третій рахунку 19 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

Абзац четвертий рахунку 19 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий
вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим)

За дебетом субрахунку 193 "Гудвіл при приватизації" підприємства державного, комунального секторів економіки відображають вартість гудвілу, який виник при приватизації (корпоратизації), за кредитом - суму списаного гудвілу в порядку, визначеному Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.

Аналітичний облік гудвілу ведеться за об'єктами придбання.

(абзац п'ятий рахунку 19 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

Рахунок 19 "Гудвіл" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

45 "Вилучення капіталу"

74 Виключено

68 "Розрахунки за іншими операціями"

97 "Інші витрати"

99 Виключено

(рахунок 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 19.12.2006 р. N 1213,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
від 27.06.2013 р. N 627)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді