Соціальні виплати в бухгалтерському обліку бюджетних установ

Мінфін докладно роз’яснив, як відображати в бухгалтерському обліку соціальні виплати.

Господарські операції бюджетних установ поділяють на обмінні та необмінні.

В обліку витрати за обмінними операціями, пов’язані із виконанням установою своїх повноважень, визначених законодавством, що покриваються за рахунок бюджетних асигнувань, визнають одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов’язання (пп. 3.1 розділу III НП(С)БОДС 135 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568; далі — НП(С)БОДС 135).

Витрати за необмінними операціями визнають одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов’язаних з використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Отже, інформацію про витрати установи формують в бухобліку відповідно до критеріїв їх визнання, ознак і характеристик, а також мети отримання і витрачання коштів. Відображають її на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку.

Так, операції з активами та зобов’язаннями в бухобліку відображають відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Водночас за потреби, щоб відобразити господарські операції, установи можуть застосовувати не передбачену цим документом кореспонденцію субрахунків. Формуючи власну кореспонденцією, установа має:

  • зберегти єдині методологічні засади, визначені НП(С)БОДС та іншими нормативно-правовими актами з бухобліку;
  • зазначити таку кореспонденцію в розпорядчому документі про облікову політику.

Нагадаємо: установи самостійно визначають облікову політику, а також зміни до неї — за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.

Лист Мінфіну від 14.09.2017 № 35220-07/10/24609

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
25967

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
34544

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26210

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах забезпечується посадовою особою, яка здійснює керівництво установою та створює необхідні умови для її проведення. За несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, аудитори мають право накласти штраф.
8220

Нестача при інвентаризації: як діяти

Інвентаризаційна комісія не виявила активи, які бухгалтерська служба установи обліковує. Якими документами оформити нестачу при інвентаризації, як оцінити, облікувати та відшкодувати збитки?
15145