Інвентаризація активів та зобов’язань: оформляти акт звірки взаємних розрахунків чи ні

Чи зобов’язані сторони оформляти акт звірки взаєморозрахунків — пояснили в Держаудитслужбі.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV (далі — Закон про бухобліку), а також Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879, зобов’язують установи проводити інвентаризацію активів та зобов’язань.

Водночас вимоги цих нормативних актів не встановлюють обов’язку контрагента підписувати акт звірки взаємних розрахунків.

Інвентаризація активів та зобов’язань: оформляти акт звірки взаємних розрахунків чи ні Нестача в результаті інвентаризації: як діяти

З практики розгляду справ Вищим господарським судом України, акт звірки не є зведеним бухгалтерським регістром і первинним документом у розумінні Закону про бухоблік. Наявність або відсутність зобов’язань сторін підтверджують первинні документи Тому акт звірки є належним доказом лише у разі підтвердження відтворених у ньому операцій первинними документами та зведеними бухрегістрами.

Джерело: Лист Держаудитслужби від 20.02.2017 № 25-16/104

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
26074

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
35002

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26382