Чи потрібно орендарю та орендодавцю обліковувати забезпечувальний депозит поза балансом

3422

Запитання

Установа-орендар перерахувала забезпечувальний депозит за договором оренди приміщення Регіональному відділенню Фонду державного майна України як орендодавцю. Чи потрібно орендарю та орендодавцю обліковувати забезпечувальний депозит у балансі та поза балансом?

Відповідь

Так, орендарю та орендодавцю забезпечувальний депозит слід обліковувати і в балансі, й поза балансом. Пояснимо чому та як.

Нагадаємо, договір оренди формують на підставі примірного договору оренди, затвердженого:

  • Кабінетом Міністрів України — щодо майна державної власності;
  • представницькими органами місцевого самоврядування — щодо майна комунальної власності.

Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив примірний договір оренди комунального майна, застосовують примірний договір оренди державного майна (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX).

Примірний договір оренди встановлює, зокрема, що орендар перераховує на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України (ФДМУ, Фонд), відкритий у Держказначействі, відповідно до договору оренди як орендодавцю майна державної власності суму забезпечувального депозиту. Розмір цього депозиту, тобто сума в гривнях без податку на додану вартість становить дві місячні орендні плати. І в будь-якому разі цей розмір не може бути меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на перше число місяця, в якому укладається договір (п. 11 Примірного договору № 820, пп. 1 п. 1 Наказу ФДМУ № 20171).

Чи потрібно орендарю та орендодавцю обліковувати забезпечувальний депозит поза балансом
ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО,керівник експертної групи Експертус Головбух
Оскільки оплату за договорами установи проводять за бюджетні кошти, ревізори ретельно контролюють, як сторони договору виконують взяті зобов’язання. Аби ревізія договірних відносин не була несподіванкою для бухгалтера та пройшла вдало, розкажемо, на що звертають увагу ревізори та поділимося лайфхаками.

1 Наказ Фонду державного майна України «Про організацію взаємодії Фонду державного майна України та його регіональних відділень з обліку забезпечувальних депозитів» від 16.12.2020 № 2017.

Інформацію про повноту та достовірність перерахування забезпечувального депозиту ФДМУ, внесену до Реєстру забезпечувальних депозитів, з даними Держказначейства звіряє Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Фонду (пп. 2.2 п. 2 Наказу ФДМУ № 2017).

Перераховані/отримані кошти за цим депозитом обліковують орендодавець та орендар відповідно Порядку застосування Плану рахунків.

Тобто орендодавець отримані на рахунок кошти відобразить у балансі як розрахунки за депозитними сумами і кошти, які надійшли в тимчасове розпорядження, —

  • за К-т субрахунку 6413 «Розрахунки за депозитними сумами»;
  • Д-т субрахунку 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум».

Орендна плата за новою методикою

І коли спливе строк оренди, орендодавець відповідно до пункту 3 Наказу ФДМУ № 2017 ці кошти поверне орендарю в повній сумі або, якщо настануть відповідні умови, частково чи перерахує їх за призначенням. Тобто ними він покриє зобов’язання орендаря, оплату яких він гарантував, надаючи забезпечувальний депозит орендодавцю. Згідно із цим пунктом так він вчиняє на підставі висновку Департаменту оренди та розпорядження державним майном Фонду про:

  • повернення забезпечувального депозиту орендарю;
  • та/або перерахування до Державного бюджету України;
  • та/або погашення інших фінансових зобов’язань орендаря за рахунок забезпечувального депозиту.

Тому орендодавець суму забезпечувального депозиту водночас відобразить поза балансом на субрахунку 061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів» як отримані від орендаря гарантії та забезпечення.

Кошти, перераховані орендодавцю як забезпечувальний депозит орендар відобразить до закінчення строку оренди в балансі як довгострокову дебіторську заборгованість за операціями з оренди і зменшення грошових коштів:

  • за К-т субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки»;
  • Д-т субрахунку 2011 «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди».

І в разі настання відповідних умов орендар отримає ці кошти або покриє ними свої зобов’язання, оплату яких гарантував орендодавцю, надаючи забезпечувальний депозит.

+

Тому орендар суму забезпечувального депозиту водночас відобразить на субрахунку 051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» як гарантії та забезпечення, надані орендодавцю.

Вебінарний марафон до Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Облік продуктів харчування в бюджетних установах 2024

Бухгалтер бюджетної установи має налагодити облік продуктів харчування. Допоможемо оприбуткувати, визнати та оцінити продукти харчування, розподілити транспортно-заготівельні витрати та обрати метод оцінки вибуття. А також розповімо, як відшкодувати нестачі й втрати за їх наявності.
39557

Платні послуги бюджетних установ

Бюджетні установи хоча й знаходяться на державному утриманні, але мають право, а часто й нагальну необхідність заробляти шляхом надання платних послуг. В консультації про те, якими можуть бути ці послуги, правила їхнього надання, ціноутворення, оподаткування, застосування РРО та відображення в бухгалтерських проведеннях.
13859

Облік спецодягу

Забезпечити працівників спецодягом – це обов’язок, який покладається на роботодавця. Належним чином відобразити його надходження, використання та списання у бухгалтерському обліку – це обов’язок, який покладається на бухгалтера. Тема сьогоднішньої консультації – облік спецодягу у бюджетних установах.
17028

Утримання із заробітної плати – проводки

Нарахування заробітної плати в бюджетних установах включає проводки для відображення цих операцій в бухгалтерському обліку. Тож розповімо про проводки детальніше.
46528

Як вести облік земельних ділянок

Облік земельних ділянок в бюджетних установах — у складі основних засобів чи як нематеріальні активи? Проведення у консультації.
32172