Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

351 "Еквіваленти грошових коштів"

352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

16

Виключено

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

31

"Рахунки в банках"

41

"Капітал у дооцінках"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

42

"Додатковий капітал"

30

"Готівка"

85

"Інші затрати"

31

"Рахунки в банках"

97

"Інші витрати"

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

99

Виключено

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

41

"Капітал у дооцінках"

42

"Додатковий капітал"

46

"Неоплачений капітал"

50

"Довгострокові позики"

60

"Короткострокові позики"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

73

"Інші фінансові доходи"

74

"Інші доходи"

(рахунок 35 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді