Рахунок 79 "Фінансові результати"

Рахунок 79 "Фінансові результати" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства.

(абзац перший рахунку 79 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791 "Результат операційної діяльності"

792 "Результат фінансових операцій"

793 "Результат іншої діяльності"

виключено

(абзац четвертий рахунку 79 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

На субрахунку 793 "Результат від іншої діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

(абзац сьомий рахунку 79 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац восьмий рахунку 79 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р.
N 627)

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" і з кредитом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" у порядку закриття цих рахунків.

Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

23

"Виробництво"

44

"Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"

26

"Готова продукція"

44

"Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"

49

Виключено

70

"Доходи від реалізації"

49

Виключено

71

"Іншій операційний дохід"

70

"Доходи від реалізації"

72

"Дохід від участі в капіталі"

80

"Матеріальні витрати"

73

"Інші фінансові доходи"

81

"Витрати на оплату праці"

74

"Інші доходи"

82

"Відрахування на соціальні
заходи"

75

Виключено

98

"Податок на прибуток"

83

"Амортизація"

84

"Інші операційні витрати"

85

"Інші затрати"

90

"Собівартість реалізації"

92

"Адміністративні витрати"

93

"Витрати на збут"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

95

"Фінансові витрати"

96

"Втрати від участі в капіталі"

97

"Інші витрати"

98

"Податок на прибуток"

99

Виключено

(рахунок 79 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 27.06.2013 р. N 627)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді