Клас 8. Витрати за елементами

Клас 8. Витрати за елементами з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про інші витрати діяльності.

(абзац четвертий класу 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р.
N 627)

Абзац п'ятий класу 8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.05.2019 р. N 226,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

Підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 "Виробництво" і рахунками класу 9 "Витрати діяльності".

(абзац п'ятий класу 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. N 226)

Абзац сьомий класу 8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.05.2019 р. N 226)

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді