Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

822 Виключено

823 Виключено

824 "Відрахування на індивідуальне страхування"

(абзац третій рахунку 82 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

(абзац четвертий рахунку 82 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р.
N 664)

Абзац п'ятий рахунку 82 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

Абзац шостий рахунку 82 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом п'ятим)

На субрахунку 824 "Відрахування на індивідуальне страхування" ведеться облік відрахувань на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

47

"Забезпечення наступних витрат і
платежів"

23

"Виробництво"

79

"Фінансові результати"

65

"Розрахунки за страхуванням"

91

"Загальновиробничі витрати"

92

"Адміністративні витрати"

93

"Витрати на збут"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді