Реєстраційна картка учасника бюджетного процесу в ІАС «LOGICA» – заповнення з експертом

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
У консультації про заповнення електронної форми реєстраційної картки, яка використовується для реєстрації учасників бюджетного процесу. Розглянемо, хто і який розділ заповнює та як заповнити кожне поле форми.

Форма заповнення реєстраційної картки

Форму реєстраційної картки-заяви учасника бюджетного процесу, яку відтворює й електронна форма програмного інтерфейсу містить Додаток 1 Методичних рекомендацій до ІАС «LOGICA», які можна також знайти в наказі Мінфіну від 06.11.2020 р. № 690 (даліМетодрекомендації № 690).

Попередньо ознайомитися з реєстраційною карткою можна у файлі нижче.

Хто і який розділ заповнює у реєстраційній картці

Кожному з учасників бюджетного процесу окрім загальних розділів є ще й спеціальні. Хто і який заповнює наведено у таблиці нижче.

ЗАПОВННЕННЯ РОЗДІЛІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ УЧАСНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Учасник бюджетного процесу*

Розділ

І

ІІ

ІІІ

IV

V

МФО

˅

˅

˅

МФО, що є одночасно ГРК відповідного бюджету

˅

˅

˅

˅

ГРК

˅

˅

ВВ

˅

˅

РК

˅

˅

ОК

˅

* розшифровка цих позначень: МФО – місцевий фінансовий орган, ГРК – головний розпорядник бюджетних коштів, ВВ – відповідальний виконавець бюджетної програми, РК – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, ОК – отримувач бюджетних коштів. Також див. матеріал Методичні рекомендації до ІАС «LOGICA» або ж самі Методрекомендації № 690

Електронна реєстраційна форма учасника бюджетного процесу

Заповненню форми присвячені Правила заповнення реєстраційної картки-заяви учасника бюджетного процесу, які містить Додаток 2 Методрекомендацій № 690. Така картка подається шляхом заповнення й відправки електронної форми, через програму, яка використовує API-інтерфейс. Наприклад, у ІПК «Місцевий бюджет» доступ до реєстраційних карток виглядає так:

реєстраційна картка учасника бюджетного процесу LOGICA

Ці всі картки побудовані на згаданій формі з Додатка 2 Методрекомендацій № 690, але вже враховують, хто з учасників який розділ заповнює (див. таблицю вище). Як приклад наводимо нижче електронну форму для МФО, яка побудована на розділах І, ІІ та IV електронної форми. Яку бачимо, це ті ж самі реквізити, що й у Методрекомендаціях № 690.

реєстраційна картка LOGICA

При заповненні електронної форми окремі дані учасника автоматично перевіряються ІАС «LOGICA» щодо відповідності даним публічних довідників. Керівник також перевіряє відомості електронної форми та накладає на неї після цього кваліфікований електронний підпис.

Адміністратор може відхилити форму, тому перевіряйте інформацію на вказаній при реєстрації електронній пошті

Адміністратор ІАС «LOGICA» може скасувати уже подану форму через невідповідність даних. Про скасування реєстрації учасників бюджетного процесу та переєстрацію в ІАС «LOGICA» читайте відповідний матеріал. Щодо роботи ІАС «LOGICA» також є відповідний YouTube канал від розробників даної програми.

Як заповнити реєстраційну картку учасника бюджетного процесу

Тепер перейдемо до нюансів заповнення реквізитів картки учасника. У цілому все описано у Правилах Додатка 2 Методрекомендацій № 690, а більшість реквізитів на кшталт ЄДРПОУ є зрозумілими, тому у таблиці нижче зосередимося лише на деяких особливих.

ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ УЧАСНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Реквізит

Особливості заповнення

код місцевого бюджету

усі коди є у довідниках на сайті Мінфіну тут

бюджетний період

вказуємо плановий бюджетний період, наприклад «2024»

Розділ І «Загальні відомості»

найменування

має бути повним – так, як у Єдиному державному реєстрі

код з мережі Казначейства

код з мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів яка подана в орган Казначейства

номер телефону

формат такий: «+380462574574»

e-mail

той, який офіційний

веб-сайт

вказуємо e-mail за його наявності

Skype (корпоративний)

вказуємо логін користувача Skype за його наявності

Керівник та керівник фінансової служби

посада

зі штатного розпису

e-mail, номер телефону

аналогічно загальним відомостям, формат телефону мобільного, наприклад «+380631451829», електронну пошту вказуємо офіційну –керівника від установи

підстава, відповідно до якої особа виконує обов’язки керівника

вказуємо підставу, наприклад дані внутрішнього наказу по установі

Розділ IV «Установа, що здійснює функцію виконавчого органу»

найменування

має бути повним – так, як у Єдиному державному реєстрі

Заповнення розділів

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

Розділ V

МФО вказує ГРК, ВВ та бюджетні програми місцевого бюджету, які будуть ними виконуватися

ГРК вказує своїх ВВ, РК, ОК та бюджетні програми місцевого бюджету, які будуть ними виконуватися

РК вказує ОК та бюджетні програми, за якими вони будуть отримувати коштизміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді