Спеціальна пенсія в ОМС: процедура призначення

Автор
експерт, к.е.н., в.о. директора Навчально-наукового економічного інституту Державного університету економіки і технологій
Дана робота присвячена питанням нарахування пенсій для службовців, які працюють в місцевому самоврядуванні.

Система пенсійного забезпечення України

Розвиток суспільно-економічних відносин будь-якої держави знаходить своє відображення у рівні життя її громадян. Економічний добробут населення виражається ступенем можливості задовольнити свої матеріальні, соціальні, духовні та інші потреби. Одним із ключових показників розвитку суспільства є стандарти соціальної політики держави для захисту соціально вразливої верстви населення - особи похилого віку.

В ст. 46 Конституції України зазначено, що громадяни держави мають право на соціальний захист у старості. Формою такого захисту є пенсія, - суть якої полягає у забезпеченні особи похилого віку основним джерелом існування (матеріального постачання) для задоволення особистих базових потреб. Конституційним обов'язком держави є гарантоване забезпечення своїм громадянам права на пенсію; її розмір не повинен бути нижчий від прожиткового мінімуму; спосіб виплати і доставки пенсії та інше. Тобто, конституційне право громадянина на пенсійне забезпечення полягає в отриманні щомісячної грошової виплати певного розміру, за умови досягнення особою пенсійного віку.

Згідно із діючим законодавством України, система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів: І рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; ІІ рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; ІІІ рівень - система недержавного пенсійного забезпечення. Фактично в Україні функціонує тільки перший рівень системи пенсійного забезпечення, що в свою чергу демонструє низький рівень розвитку національної економіки, демографії населення, суспільно-політичних процесів, довіри до інституцій та інше.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9.07.2003 р. (далі – Закон № 1058-IV), під поняттям «пенсія» потрібно розуміти систематичну (щомісячну) виплату в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку гарантовано державою, отримує застрахована особа при умові досягнення нею пенсійного віку. Для громадян України, пенсійний вік становить становить 60, 63 і 65 років 2022 року

Проте, для отримання пенсії також необхідно враховувати тривалість страхового стажу, станом на дату досягнення пенсійного віку, що у свою чергу надає особі право на пенсію.

В залежності від стажу, у якому віці зможуть громадяни можуть вийти на пенсію у 60 років можуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років. Якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років, людина зможе вийти на пенсію у 63 роки. За наявності стажу від 15 до 19 років, на пенсію у поточному 2022 році зможуть вийти громадяни 65-річного віку.

У випадку, якщо громадяни не накопичили до 2022 року 15 років стажу, вони зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогодні така виплата становить 1854 гривні.

Беручи до уваги вище наведене, кожний українець може скористатися своїм правом на пенсію за віком при умові досягнення ним пенсійного віку та наявності потрібного страхового стажу, згідно із діючими нормами. Суттєвий вплив на обставини закріплення статусу пенсіонера за віком, для певних категорій працівників, також здійснюють особливі умови праці, її характер, складність, значимість виконуваної роботи, ступінь відповідальності. Наприклад: зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах, зайняті в металургії, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, військовослужбовці, поліція, працівники внутрішніх справ, службовці місцевого самоврядування та інше.

Про стаж служби в органах місцевого самоврядування

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 2493-III від 07.06.2001 р. (далі – Закон № 2493-III), до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, згідно з цим Законом, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Статтею 14 Закону № 2493-III встановлено основний перелік категорій посад в органах місцевому самоврядуванні (Табл. 1):

Таблиця 1

№ п/п

Категорії посад

Назва посад

1

І

Київський міський голова, голови обласних рад;

2

ІІ

міські (обласні центри) голови; заступники голів обласних рад, секретар Київської міської ради;

3

ІІІ

перший заступник та заступники міських голів (обласні центри) з питань діяльності виконавчих органів ради; міські голови та інші;

4

ІV

голови постійних комісій обласних рад, керівники відділів виконавчого апарату обласних рад, директора, міські (районне значення), сільські голови та інші;

5

V

керуючі справами виконавчих апаратів районних рад, помічники, радники (консультанти), спеціалісти, головні бухгалтера, керівники управлінь та інші;

6

VI

керівники структурних підрозділів виконавчого апарату районних рад та їх заступники, помічники голів, радники, консультанти, начальники секторів, головні бухгалтера, спеціалісти та інші;

7

VII

радники, консультанти секретаріатів районних у містах рад, спеціалісти виконавчих органів районних у містах, спеціалісти виконавчих органів сільських рад та інші.

Страховий стаж осіб, які працювали на вище перелічених посадах, повинен відповідати обов'язковій умові загальнообов'язкового пенсійного страхування – систематично сплачувати страхові внески.

Згідно із ч. 2 ст. 46 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 р. (далі – Закон № 889-VIII), до стажу державної служби на посадах в органах місцевого самоврядування зараховується:

  • час роботи на посадах в органах місцевого самоврядування;
  • час навчання державного службовця з відривом від служби;
  • час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною.

Обчислення стажу працівників місцевих органів регламентовано Постановою КМУ «Про порядок обчислення стажу державної служби» № 229 від 25.03.2016 р. Обов'язок проводити розрахунок стажу для працівників місцевого самоврядування покладено на їх відділи кадрів. Зазначений відділ для проведення обгрунтованого розрахунку стажу своїм працівникам повинна використовувати наступні документи: трудова книжка, довідки та інше.

У випадку, коли в працівника місцевих органів відсутня його трудова книжка або відповідний запис про трудову діяльність у ній, то відділ кадрів може проводити розрахунок стажу за документами (довідки, листи та інше), які видані з місця попередньої роботи чи архівної установи.

Слід зауважити, що в епоху діджиталізації Пенсійний фонд України (далі – ПФУ) запустив зручний сервіс «Електронна трудова книжка». Зазначений сервіс дозволяє застрахованим особам подавати в ПФУ електронні документи (сканкопії паперових трудових книжок, довідки, виписки з наказів та інше), які в свою чергу підписані кваліфікованим електронним (цифровим) підписом, для підтвердження страхового стажу. Головними технічними вимогами до зазначених документів є: кольоровий скан документа; послідовне сканування сторінок трудової книжки; чітке відображення на скан-копії всіх обов'язкових реквізитів документа; формат електронного документа «.jpg» або «.pdf»; файл не повинен бути більшим 1 Мб. Подачу вказаних документів на вебпортал ПФУ може здійснювати працівник через персональний кабінет або роботодавець через кабінет страхувальника. Для самостійного виконання зазначених дій в сервісі електронної трудової книжки користувачу обов'язково потрібно оформити особистий кваліфікований електронний (цифровий) підпис.

Пенсія державних службовців органів місцевого самоврядування

Статтею 21 Закону № 2493-III вказано, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону № 1058-IV.

Згідно із п. 10 і п. 12 р. XI Закону № 889-VIII, на призначення пенсії за ст. 37 Закону України від 16.12.1993 р. № 3723-XII «Про державну службу» (далі – Закон № 3723-XII) мають право особи, які на день набрання чинності Закону № 889-VIII:

  1. займають посади державної служби та мають не менше 10 р. стажу на посадах державних службовців, визначених ст. 25 Закону № 3723-XII;
  2. мають не менше 20 р. стажу на посадах державної служби, визначених ст. 25 Закону № 3723-XII.

Зазначені категорії посадових осіб місцевих органів мають право на призначення спеціальної пенсії у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 р. стажу роботи на посадах державних службовців, згідно зі ст. 37 Закону № 3723-XII.

Для решти посадових осіб місцевих органів з розміром страхового стажу, на які не поширюються норми п. 10 і п. 12 р. XI Закону № 889-VIII, пенсійне забезпечення призначається на загальних засадах Закону № 1058-IV.

У ч. 1 ст. 26 Закону № 1058-IV визначено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення нею віку 60 р. за наявності страхового стажу 28 р. (для 2021 р.).

Для розрахунку пенсії працівникам місцевих органів зараховується їх офіційна оплата праці за весь період страхового стажу з 01.07.2000 р. За бажанням особи для розрахунку пенсії також може враховуватися заробітна плата за 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 р. Документальною підставою таких розрахунків є довідки про заробітну плату особи (типові форми), яку видає відповідна установа де працювала саме ця особа. За змістом довідка містить відомості про особу, його посаду, суму нарахованої та виплаченої оплати праці усього та в розрізі її складових: посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, премії та інше.

Бухгалтерія установи готує вказану довідку на підставі бухгалтерських даних з особового рахунку працівника, платіжних відомостей чи інших документів про заробітну плату відповідного звітного періоду. Підписує зазначену довідку головний бухгалтер, керівник установи та закріплюється печаткою. Довідка видається на вимогу особи в термін не пізніше одного місяця після дня звернення.

Отже, спеціальна пенсія для державних службовців, що працювали на посадах в органах місцевого самоврядування, призначається особам, які станом на 10.12.2015 р. займали посади державної служби та мають не менш як 10 р. стажу на таких посадах; мають не менш як 20 р. стажу на посаді державної служби. Пенсія для державних службовців в місцевих органах з іншим значення страхового стажу нараховується відповідно до Закону № 1058-IV: пенсійний вік 60 р., страховий стаж від 28 р. до 35 р. та інше.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді