Посадова інструкція ОМС за рекомендаціями НАДС

Теми:
Відносини працівника і роботодавця врегульовують здебільшого колективний та трудовий договори. Але вони не охоплюють всіх організаційно-правових питань. Ці «неохоплені» моменти треба викласти в посадовій інструкції.

Як призначати та звільняти держслужбовців у період війни: 5 підказок НАДС

Керівник у посадових інструкціях працівників має визначити їх конкретнi завдання та обов’язки, а також права та вiдповiдальнiсть. Якщо керівник ознайомить працiвника з посадовою iнструкцiєю пiд пiдпис — зможе уникнути спору про змiст трудових функцiй працiвника, а за потреби притягати його до вiдповiдальностi. Та й ревізори, щоб мати підстави зазначити в акті ревізії винну особу, зазвичай просять надати завірену копію посадової інструкції. Тож посадові інструкції — це не формальні документи, запозичені з інших установ. Складати їх потрібно обмірковано та виважено.

Відтепер установи матимуть єдиний орієнтир, коли розроблятимуть, оформлятимуть, переглядатимуть, вноситимуть зміни і зберігатимуть посадові інструкції посадових осіб місцевого самоврядування, — НАДС затвердило Методичні рекомендації. Тож з’ясуємо, що рекомендує НАДС.

Для чого розробляти посадові інструкції

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний мати вiдповiдно до норм законодавства розробленi посадовi iнструкцiї працiвникiв. Посадова інструкція посадової особи місцевого самоврядування (далі — посадова інструкція) у розумінні Методичних рекомендацій — це документ, який регламентує організаційно-правовий статус посадової особи місцевого самоврядування.

Посадова iнструкцiя не дає змоги працівникам довiльно трактувати свої функцiї та повноваження, допомагає керiвникам уникнути потреби постiйно роз’яснювати працiвникам їхнi обов’язки, а також заощадити час кожного нового працiвника, коли він ознайомлюється з посадовими обов’язками. НАДС рекомендує враховувати положення посадових інструкцій під час підготовки оголошення про проведення конкурсу, переведення, атестації посадових осіб місцевого самоврядування, проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків, притягнення їх до відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Увага: посадову інструкцію НАДС рекомендує розробляти для кожної посади у штатному розписі сільської, селищної, міської ради, районної, районної у місті та обласної ради, крім випадків, які передбачає законодавство України про місцеве самоврядування в Україні.

НАДС пропонує зокрема: опис рекомендованих етапів розроблення посадової інструкції та порядок дій учасників на кожному з етапів; вимоги до розроблення посадової інструкції; рекомендовану форму посадової інструкції; рекомендації щодо процедури перегляду, внесення змін і зберігання посадових інструкцій.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді