Забезпечення тендерної пропозиції за Законом про публічні закупівлі

Закон про публічні закупівлі визначає, що єдиним видом забезпечення тендерної пропозиції є гарантія. Вимоги до забезпечення тендерної пропозиції замовник має зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації. З’ясуємо, яких ризиків під час закупівлі допоможе уникнути гарантія.

Закупівлі в умовах кризи. Дистанційне навчання

Пунктом 8 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про публічні закупівлі) визначено, що забезпечення тендерної пропозиції — це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли через подання тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

Розглянемо кілька основних позицій стосовно забезпечення тендерної пропозиції, сформульованих Законом про публічні закупівлі.

Лілія Лахтіоновадиректорка департаменту регулювання публічних закупівель Мінекономіки
Сфера публічних закупівель на порозі істотних змін. Деякі з них мають гармонізувати національне законодавство з європейським, а решта — вдосконалити закупівельний процес. Які зміни чекають на замовника?

Види забезпечення тендерної пропозиції

Є такі основні види надання гарантії як забезпечення тендерної пропозиції:

1) банківська гарантія

Для неї властиво:

  • детальний аналіз та ідентифікація клієнта відповідно до вимог законодавства та внутрішньої політики ризик-менеджменту;
  • вимоги щодо забезпечення зобов’язань учасника перед банком (гарантом);
  • законодавчо-нормативна база, яка регулює ринок банківських гарантій.

За банківської гарантії граничні суми гарантії майже відсутні, їх регулює контролюючий орган.

При цьому ризик невиплати є низьким і майже не залежить від рейтингу банку.

2) страхова гарантія

Одразу зазначимо, що надання страхових гарантій, не регулюють окремі нормативні акти.

За страхової гарантії оцінка ризику спрямована на ймовірність настання гарантійного випадку. У такому разі не має вагомого значення аналіз фінансового стану клієнта.

Граничні суми гарантії встановлюють такими, як того вимагають внутрішня політика ризик-менеджменту та нормативні документи регулятора.

При цьому ризик невиплати — низький або середній. Він цілком залежить від рейтингу компанії.

3) гарантія фінансової установи

У разі застосування цього виду гарантії варто врахувати, що нормативна база, яка регулює ринок фінансових установ, є на сьогодні найлояльнішою.

За гарантії фінансової установи аналіз та ідентифікацію клієнта проводять відповідно до внутрішньої політики ризик-менеджменту.

І також з огляду на внутрішню політику ризик-менеджменту компанії будуть встановлені як вимоги щодо забезпечення зобов’язань учасника перед гарантом, так і граничні суми гарантії.

Ризик невиплати — середній або високий.

Покриття ризиків за рахунок забезпечення тендерної пропозиції

Забезпечення тендерної пропозиції потрібне для покриття ризику:

  • відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції є чинними;
  • непідписання учасником — переможцем торгів договору про закупівлю;
  • ненадання учасником-переможцем документів, які засвідчують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених статтею 17 Закону про публічні закупівлі;
  • ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції

Частиною першою статті 24 Закону про публічні закупівлі передбачено обмеження розміру забезпечення тендерної пропозиції.

Тож замовник не може встановити цей розмір у грошовому вираженні, більший за встановлений відсоток від очікуваної вартості закупівлі, а саме:

  • 0,5% — у разі проведення торгів на закупівлю робіт;
  • 3,0% — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг.

Водночас коли тендерні пропозиції учасники закупівель подають до частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції замовник встановлює відповідно до очікуваної вартості предмета закупівлі за кожною його частиною (лотом).

Насамкінець варто нагадати вимогу частини п’ятої статті 24 Закону про публічні закупівлі, за приписом якої кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (якщо їх не повертають учаснику), потрібно перерахувати до відповідного бюджету. Якщо ж юридичні особи (їх об’єднання) проводять закупівлі не за бюджетні кошти, то кошти що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції перераховують на рахунок таких юридичних осіб (їх об’єднань).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді