Довідка про зміни до кошторису

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Як внести зміни до кошторису бюджетної установи: ➤ у яких ситуаціях вносити ➤ як змінювати кошторис ➤ у які строки ➤ довідка про зміни до кошторису - бланк ➤ зразок заповнення довідки про зміни до кошторису

 

 

Довідка про зміни до кошторису для різних робочих ситуацій:

 

Кожна бюджетна установа, держорган чи ОМС є розпорядником бюджетних коштів, який діє відповідно до вимог бюджетного законодавства. Всі доходи і видатки розпорядник бюджетних коштів затверджує в кошторисі, плані асигнувань загального фонду бюджету, зведенні показників спеціального фонду кошторису, інших планових і фінансових документах.

Та час від часу виникають ситуації, коли розпоряднику потрібно дещо змінити кошторис бюджетної установи. Коли виникає така необхідність та як правильно це зробити — розглянемо далі.

Норми тривалості робочого часу на 2023 рік

У яких ситуаціях вносити зміни до кошторису бюджетної установи

Ініціатором змін може бути як сама установа, так і головний розпорядник, Мінфін чи місцевий фінансовий орган. Кожен розпорядник бюджетних коштів має чітко розрізняти ситуації, за яких він може змінювати кошторис. Адже у деяких із них унести зміни можливо лише після відповідних змін до розпису державного/місцевого бюджету.

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Перелік ситуацій, коли зміни до кошторису можна внести виключно після змін до розпису державного/місцевого бюджету, визначає пункт 47 Порядку № 228). Він дозволяє зміни, якщо:

 • під час діяльності установи потрібно перерозподілити, використовуючи КЕКВ, суму бюджетних асигнувань за загальним та/або спеціальним фондами. При цьому сума бюджетних призначень, що визначена кошторисом за окремою бюджетною програмою, не змінюється;
 • суму бюджетних призначень передають від одного до іншого головного розпорядника коштів відповідного бюджету;
 • кошти витрачені не за цільовим призначенням і прийнято рішення про зменшення бюджетних призначень, установа на підставі цього рішення готує зміни до кошторису бюджетної установи;
 • необхідність перерозподілити видатки між бюджетними програмами, при цьому суму бюджетних призначень, визначену для головного розпорядника коштів відповідного бюджету, не змінюємо;
 • є потреба збільшити видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків;
 • виникла потреба перерозподілити між адміністративно-територіальними одиницями видатки на централізовані заходи;
 • суму нерозподілених бюджетних призначень передають головним розпорядникам на визначену в Законі «Про Державний бюджет України» мету;
 • потрібно скоротити видатки бюджету або надати кредит за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на рік;
 • приводите обсяги бюджетних призначень у відповідність з обсягами, визначеними у змінах до закону про Державний бюджет України/рішення про місцевий бюджет;
 • збільшення видатків бюджету та надання кредитів за рахунок коштів спецфонду бюджету за умови, що надходження до цього фонду з урахуванням залишку бюджетних коштів на рік перевищують надходження, що врахували у бюджеті.

Не потребують змін до розпису зміни до спецфонду кошторису за власними надходженнями (див. табл.).

Зміни до спецфонду кошторису за власними надходженнями

Мета змін Підстава
Перерозподілити видатки у розрізі КЕКВ п. 6.4 Порядку № 938

Зарахувати надходження, які кошторис не передбачає, а саме:

 • залишок власних надходжень на 1січня;
 • надходження від нового виду послуг, які установа почала надавати лише у поточному році і не могла передбачити на початку року;
 • власні надходження, які не можливо спланувати —приміром, благодійні внески, гранти, дарунки, тощо.

Уточнити власні надходження, якщо їх фактичний обсяг разом із обсягом залишків коштів на 1січня:

 • перевищує відповідні надходження, що врахували в кошторисі на рік;
 • є меншим, ніж заплановані показники, що врахували у спеціальному фонді кошторису
абз. 4-5 п. 49 Порядку № 228; п. 6.4 Порядку № 938

*Порядок № 228 – Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 № 228;

** Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938.
 

Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями (крім власних надходжень бюджетних установ) вносьте після відповідних змін до розпису (абз. 7 п. 49 Порядку № 228*).

Як змінювати - довідка про внесення змін до кошторису

Аби внести зміни до кошторису, складається, затверджується у головного розпорядника та подається на реєстрацію до органу Казначейства довідка про зміни до кошторису на рік. Бланк і зразки заповнення ми навели нижче.

Разом із довідкою складіть зміни й до інших планових і фінансових документів — плану асигнувань загального фонду бюджету, плану спеціального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів тощо. Якщо вносите зміни до спеціального фонду кошторису, разом із довідкою подайте до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису.

Усі необхідні документи подавайте до органу Казначейства на паперових та електронних носіях.

Зміни до кошторису бюджетної установи - строки

Довідка про внесення змін до кошторису затверджується у такому ж порядку, що й кошторис. Перелік керівників, які мають право її затвердити, визначає пункт 33 Порядку № 228.

Затверджену Довідку подайте до органу Казначейства на реєстрацію. Термін подання довідки про зміни до кошторису — не пізніше останнього робочого дня поточного місяця. Такий строк визначає абзац перший пункту 4.6 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 № 1407, та абзац сьомий пункту 6.3 Порядку № 938.

Інший строк законодавство передбачає, якщо розпорядник зобов’язаний зменшити суму доходів і видатків за власними надходженнями з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису. Аби внести такі зміни до кошторису, Довідку до органу Казначейства подавайте за три тижні до кінця бюджетного періоду, тобто у перших числах грудня.

✍ ЯК ОБЛІКОВУВАТИ РОБОТУ ПІД ОКУПАЦІЄЮ

Бланк довідки про зміни до кошторису

Форму довідки для розпорядників державного і місцевого бюджетів визначає додаток 11 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57 (далі — Інструкція № 57). Зауважуємо, що бланк довідки про зміни до річного і тимчасового кошторису один і той самий.

 

Бланк довідки про зміни до кошторису

 

Зразок заповнення довідки про зміни до кошторису

Розглянемо кілька прикладів робочих ситуацій та наведемо зразки заповнення довідки до кожного із цих прикладів.

 

Зразок заповнення довідки (додаткове фінансування)

 

Зразок заповнення довідки (перерозподіл видатків)

 

Зразок заповнення довідки (уточнення залишку власних надходжень)

 

Зразок заповнення довідки (благодійна допомога)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді