Нарахування премії до свята та за рахунок економії фонду оплати праці

Бухгалтер нарахував премії працівникам відповідно до положення про преміювання та наказів керівника. Коли ревізори можуть визнати нарахування премії до свята порушенням та чи законна премія за рахунок економії фонду оплати праці.

Нарахування премії до свята коштом спеціального фонду

Нарахування премії до свята та за рахунок економії фонду оплати праціКерівник установи щороку виплачував працівникам нарахування премії до свята за рахунок коштів спеціального фонду кошторису. Кошти установа отримувала від додаткової господарської діяльності. Таке джерело виплати премії прописано у Положенні про преміювання. Ревізори визнали виплату порушенням. Чи мають вони рацію? Що робити, щоб не потрапити в подібну ситуацію?

Пояснить ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО, керівник експертної групи Експертус Головбух

Операції з коштами спеціального фонду кошторису — предмет особливої уваги ревізорів. А нарахування премії до свята за рахунок цих коштів — і поготів. Тому бюджетним установам треба пильно дотримувати БК та Закону про Державний бюджет на відповідний рік, коли отримують та використовують власні надходження, у тому числі від додаткової (господарської) діяльності. А ми допоможемо розібратися в законодавчому порядку — і ревізорам не буде до чого прискіпатися.

Куди зараховувати та як використовувати

Кошторис бюджетної установи — основний плановий фінансовий документ, який на бюджетний період встановлює повноваження отримувати надходження і розподіляти бюджетні асигнування. Кошторис дозволяє брати бюджетні зобов’язання та проводити платежі, щоб бюджетна установа могла виконувати свої функції та досягати результатів, які їй визначили відповідно до бюджетних призначень.

Кошторис складається із:

 • загального фонду, що містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету.
 • спеціального фонду, що містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету.

Як розробити Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників ►►►

Кошти загального фонду використовуйте на виконання основних функцій установи, спеціального фонду — на відповідні видатки згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій установи (п. 1 Порядку № 228).

Нарахування премії до свята та за рахунок економії фонду оплати праці Власні надходження бюджетні установи отримують додатково до коштів загального фонду бюджету і зараховують до спеціального фонду бюджету (абз. 1 ч. 4 ст. 13 БК).

До першої групи власних надходжень належать надходження від плати за послуги, що бюджетні установи надають відповідно до законодавства (ч. 4 ст. 13 БК). А саме:

 • плата за послуги, які бюджетні установи надають згідно з їх основною діяльністю, — перша підгрупа;
 • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності — друга підгрупа.

Кошти спеціального фонду установи використовуйте залежно від джерела їх надходження. Зокрема, як прописано в абзаці 16 частини 4 статті 13 БК, потрібно проводити:

 • витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, які бюджетні установи надають згідно з основною діяльністю, — за рахунок власних надходжень першої підгрупи першої групи;
 • витрати на організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ — за рахунок надходжень другої підгрупи першої групи.

Тобто кошти другої підгрупи першої групи можна використовувати на господарські потреби бюджетних установ, зокрема й на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. За рахунок таких надходжень можна передбачити кошти на виплату премій працівникам за організацію додаткової (господарської) діяльності, наприклад за організацію роботи допоміжних господарств та майстерень.

Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануйте і відповідно витрачайте у такій послідовності:

 • за встановленими напрямами використання;
 • на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондами кошторису;
 • на проведення заходів, пов’язаних із виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду (п. 23 Постанови № 228).

Отже, чи маєте право нараховувати премію до свята за рахунок спецфонду - ЧИТАЙТЕ повне пояснення ►►►

Премія за рахунок економії фонду оплати праці

Нарахування премії до свята та за рахунок економії фонду оплати праціЯк бути, якщо нарахували премію, а коштів бракує??? Керівник коледжу Олександр Михайлович настільки задоволений роботою своїх підлеглих у ІІ півріччі, що вирішив їх преміювати. Тож відповідно до положення про преміювання закладу видав наказ на виплату премій. Бухгалтер Марія Іванівна, аби потішити працівників, швиденько їх нарахувала. Та виявилося, що коштів на премії не вистачає. Тому виплату премій коледж тимчасово призупинив через недостатнє фінансування, адже кошторис їх не передбачає. Як виплатити премії, які коледж фактично нарахував, — за рахунок економії фонду заробітної плати чи вже у наступному році?

Пояснить ОЛЕНА МОРЄВА, експерт з питань оплати праці та планування

Форми, системи і умови оплати праці, а також, зокрема, розміри премій, винагород та інших заохочувальних виплат установи/заклади встановлюють самостійно у колективному договорі. Однак вони також дотримують норм і гарантій, які передбачає законодавство, генеральна та галузева/регіональна угода (ст. 97 КЗпП).

Трудові відносини у галузі освіти регулює, зокрема, Галузева Угода між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки від 23.11.2016, зареєстрована Мінсоцполітики від 15.12.2016 № 31 (далі — Галузева Угода). Її положення слід включати до колективних договорів та угод нижчого рівня (п. 1.4 Галузевої Угоди).

Тож до колективного договору установи/закладу освіти, зокрема, включайте умови та порядок, за яким преміюватимете працівників. Коли ж їх визначатимете, керуйтеся:

 • постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298;
 • наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557;
 • положенням про преміювання працівників, яке діє у закладі освіти та яке затвердив керівник закладу в установленому порядку.

Розглянемо детально, як передбачити видатки на премії працівникам закладів освіти та як діяти, якщо бракує коштів на їх виплату.

Як передбачити видатки

Видатки, зокрема на премії та виплати, які стимулюватимуть творчу працю і педагогічне новаторство керівних/педагогічних/науково-педагогічних працівників, передбачайте заздалегідь. Для цього обов’язково зазначайте їх у кошторисах закладів і установ освіти у розмірі не менше 2% планового фонду заробітної плати (пп. 6.3.16 Галузевої Угоди).

Премії працівникам виплачуйте відповідно до положення про преміювання, яке затверджує керівник закладу освіти за погодженням із профспілкою.

Розглянемо далі, що передбачити у положенні про преміювання, аби виплатити премії без перешкод.

Що у положенні про преміювання

Положення про преміювання працівників розробляє адміністрація закладу освіти та погоджує із профспілкою. Цей документ є обов’язковою умовою, аби виплатити премію.

У Положенні про преміювання зазначте розмір премії працівників. Його, як правило, визначають у відсотках до посадового окладу/тарифної ставки за окремими категоріями працівників.

Одна з важливих умов преміювання — наявність фонду заробітної плати. За його відсутності працівників не преміюють. Обов’язково обумовте це у положенні про преміювання.

Підставою для виплати премій є наказ керівника закладу освіти. Його погоджує виборний орган первинної профспілкової організації.

Премія за рахунок економії фонду оплати праці

Якщо заклад освіти зекономив фонд заробітної плати, його можна використати, аби преміювати працівників.

Обмежень щодо використання економії фонду оплати праці нормативно-правові акти не встановлюють. Тож заклад освіти може використовувати зекономлені кошти як на додаткову заробітну плату, так і на інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які передбачає його колективний договір, положення про оплату праці та положення про преміювання.

Отже, у нашій ситуації бухгалтер коледжу може направити кошти, що зекономили за рахунок фонду оплати праці, на виплату премій, які нарахував на підставі наказів керівника відповідно до положення про преміювання закладу.

Чи можна виплатити у наступному році

Нарахування премії до свята та за рахунок економії фонду оплати праці
ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО,керівник експертної групи Експертус Головбух
Розглянемо, як правильно включати премії до розрахунку середньої заробітної плати у різних робочих ситуаціях.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді