А ви готові до перевірки на правильність використання коштів Фонду соціального страхування?

Органи ФСС уповноважені перевіряти правильність використання коштів фонду, які були перераховані роботодавцям для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. Щоб почувати себе спокійно та впевнено під час перевірки, необхідно знати повноваження органів ФСС і можливі наслідки спілкування з ними. Тобто до такої перевірки необхідно готуватися

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) закріпив як право, так і обов’язок органів Фонду соціального страхування (далі — ФСС) проводити перевірки з метою контролю за використанням коштів фонду.

Органи ФСС уповноважені перевіряти лише правильність використання коштів фонду, які були перераховані роботодавцям для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. А тому повноваження органів ФСС щодо контролю за дотриманням порядку використання страхувальниками страхових коштів, а також правильністю проведених ними витрат за соціальним страхуванням визначає винятково Закон № 1105.

Однак до компетенції органів ФСС не належать перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Мораторій на перевірки

Мораторій, встановлений Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-VIII, стосується перевірок органів державного нагляду (контролю).

Тому закон не позбавляє органи ФСС права проводити перевірки. Адже на відносини у сфері контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів фонду та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (п. 2. ст. 12 Закону № 1105).

►Матеріальна допомога на поховання в бюджетних установах: перевіряють ФСС

Повноваження органів ФСС

До компетенції ФСС належать: керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, проведення акумуляції страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечення фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інші функції згідно із затвердженим статутом.

До завершення процесу об’єднання фондів усі функції ФСС виконують органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП) і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — ФСС з НВ).

►Усе про заповнення Звіту з ЄСВ

Порядок проведення перевірок

Чинну нині Інструкцію про порядок проведення перевірок затверджено постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 № 29 (далі — Інструкція № 29).

Планові перевірки проводять раз на 1-4 роки в установах та організаціях, які використовували кошти ФСС з ТВП залежно від чисельності працівників, терміну проведення попередньої перевірки та наявності порушень (Інструкція № 29).

Про проведення планової перевірки страхувальника повідомляють не менше ніж за 10 днів листом або телефонограмою. Страхувальник має право обирати місце проведення перевірки: або ревізор прийде в установу або від установи надійде письмове клопотання про проведення перевірки до дирекції ФСС з ТВП. У такому разі установа зобов’язана до перевірки підготувати всі необхідні документи і надати їх на робоче місце перевіряльника.

Зустріч розпочинають з того, що ревізор пред’являє направлення на перевірку та посвідчення. Перевірку бажано зареєструвати в журналі перевірок. Щоб пришвидшити процес, підготуйте дані про:

  • державну реєстрацію;
  • керівництво (ПІБ);
  • рахунки;
  • наявну заборгованість за коштами ФСС з ТВП;
  • середньооблікову чисельність працівників;
  • акт попередньої перевірки.

Які ж документи слід підготувати до ревізії?

Позаяк усі виплати за рахунок коштів ФСС з ТВП призначає комісія із соціального страхування, слід підготувати документи, що засвідчують легітимність цієї комісії. Це, зокрема, протокол загальних зборів, у якому визначено загальну кількість членів комісії та обрано представників від трудового колективу. Якщо до складу комісії вносили зміни, мають бути надані відповідні документи.

Звісно, потрібно пред’явити рішення (протоколи) комісій із соціального страхування про призначення будь-якого виду допомоги. Тут ревізор перевірить, чи не порушено строки розгляду документів та призначення допомоги. Адже відповідно до Закону № 1105 термін подання документів для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності та втрати працездатності розглядають не пізніше 10 днів із дня їх надходження. Дати отримання листків непрацездатності (далі — лікарняні) мають бути проставлені на бланках. Допомогу на поховання призначають на наступний день за днем звернення.

►Складаємо правильно податковий розрахунок за формою 1дф

Оформлення результатів перевірки

За результатами перевірки складають акт у двох примірниках. В останній день перевірки його підписують посадові особи ФСС з ТВП, керівник, головний бухгалтер (бухгалтер) та голова комісії із соціального страхування. Окремо підписують кожну сторінку акта ревізор та уповноважена особа страхувальника, вони вносять відмітку про отримання. Кожна зі сторін отримує свій примірник акта.

За результатами перевірки протягом 20 календарних днів з дня підписання акта ухвалюють рішення про повернення коштів та застосування штрафних санкцій, яке вручають страхувальнику належним чином.

За Законом № 1105, суми допомоги, використані з порушенням порядку використання, роботодавці відшкодовують у повному обсязі і сплачують штраф у розмірі 50% такої суми.

►Заява-розрахунок лікарняних

У разі незгоди з результатами перевірки у вас є тільки один вихід —оскаржити акт та результати ревізії. Просто відмова від підписання акта проблеми не вирішить. У такому разі ревізор складає акт про відмову від підписання і надсилає його поштою. При цьому всі наступні процедурні кроки — ухвалення рішення та стягнення сум — проводять в установленому порядку.

Тому в цій ситуації найкраще, що можна зробити, це підписати акт із запереченнями і протягом 10 календарних днів із дня підписання акта надіслати письмові аргументовані заперечення до органу ФСС з ТВП, що проводив перевірку. Процедуру оскарження викладено в Порядку № 29.

У дирекції, що вас перевіряла, є 20 календарних днів для розгляду заперечення на акт. За результатами розгляду ухвалюють рішення, яке вручають страхувальнику.

Якщо рішення винесли не на вашу користь і ви з ним не згодні, протягом 10 календарних днів його можна оскаржити спочатку до органу ФСС з ТВП, що його ухвалив, а потім до вищого органу ФСС з ТВП або суду.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді