КДБ 13020000 Рентна плата за спеціальне використання води

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

КДБ 13020000 Рентна плата за спеціальне використання води є основним кодом підгрупи, яка також включає:

  • КДБ 13020100 Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)
  • КДБ 13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
  • КДБ 13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
  • КДБ 13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
  • КДБ 13020500 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води
  • КДБ 13020600 Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді