КДБ 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Нові ознаки доходу ЧИТАТИ

КДБ 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій є основним кодом підгрупи, до якої входять:

  • КДБ 42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
  • КДБ 42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
  • КДБ 42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді