КДБ 50000000 Цільові фонди

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Нові ознаки доходу ЧИТАТИ

КДБ 50000000 Цільові фонди є основним кодом групи.

В цю групу також входять:

  • КДБ 50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів
  • КДБ 50080000 Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави
  • КДБ 50100000 Інші фонди
  • КДБ 50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді