Рахунок 30 "Готівка"

Рахунок 30 "Готівка" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

(У назві та тексті рахунку 30 цифри та слово "30 "Каса" замінено цифрами та словом "30 "Готівка" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2014 року N 48)

Рахунок 30 "Готівка" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 "Готівка" має такі субрахунки:

301 "Готівка в національній валюті"

(абзац третій рахунку 30 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

302 "Готівка в іноземній валюті"

(абзац четвертий рахунку 30 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

За дебетом рахунку 30 "Готівка" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Готівка в національній валюті в операційній касі" та "Готівка в іноземній валюті в операційній касі".

(абзац шостий рахунку 30 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 30 "Готівка" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

16

Виключено

30

"Готівка"

31

"Рахунки в банках"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

30

"Готівка"

33

"Інші кошти"

31

"Рахунки в банках"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

34

"Короткострокові векселі одержані"

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

37

"Розрахунки з різними
дебіторами"

39

"Витрати майбутніх періодів"

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

41

Виключено

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

41

Виключено

45

"Вилучений капітал"

42

"Додатковий капітал"

46

"Неоплачений капітал"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

45

"Вилучений капітал"

48

"Цільове фінансування і цільові
надходження"

46

"Неоплачений капітал"

48

"Цільове фінансування і цільові
надходження"

50

"Довгострокові позики"

51

"Довгострокові векселі видані"

50

"Довгострокові позики"

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

60

"Короткострокові позики"

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

60

"Короткострокові позики"

61

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

62

"Короткострокові векселі видані"

69

"Доходи майбутніх періодів"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

70

"Доходи від реалізації"

71

"Інший операційний дохід"

65

"Розрахунки за страхуванням"

73

"Інші фінансові доходи"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

74

"Інші доходи"

67

"Розрахунки з учасниками"

75

Виключено

68

"Розрахунки за іншими
операціями"

76

"Страхові платежі"

97

Виключено

69

"Доходи майбутніх періодів"

70

"Доходи від реалізації"

76

"Страхові платежі"

84

"Інші операційні витрати"

85

"Інші затрати"

90

"Собівартість реалізації"

91

"Загальновиробничі витрати"

92

"Адміністративні витрати"

93

"Витрати на збут"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

95

"Фінансові витрати"

97

"Інші витрати"

99

Виключено

(рахунок 30 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді