Сумісництво та суміщення: в чому різниця та як оформити

Працівник установи має право укласти трудові відносини як з одним, так і з декількома роботодавцями, якщо це не забороняє законодавство, колективний договір або угода сторін (ст. 21 КЗпП).

Зважте, що працівники, спеціалісти і службовці установ мають право працювати за сумісництвом як за місцем основної роботи, так і у інших роботодавців, тільки у вільний від основної роботи час (п. 1 Постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245).

Працівнику, який бажає працювати за сумісництвом, згода на це адміністрації за основним місцем роботи не потрібна. Однак, тривалість його роботи за сумісництвом має становити не більше чотирьох годин на день та повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Не мають права працювати за сумісництвом, а можуть лише проводити наукову, викладацьку, медичну і творчу діяльність:

  • керівники установ, їх заступники;
  • керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступники.

Пам’ятайте, працівник працює за сумісництвом, якщо він виконує, крім своєї основної, ще й іншу регулярну оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у того самого або іншого роботодавця. Приміром, за основним місцем роботи працівник працює з 9:00 до 18:00, а з 18:30 до 19:30 — він працює за сумісництвом на іншій посаді або в іншій установі.

Суміщення професій/посад — це коли працівник одночасно зі своєю основною роботою за трудовим договором виконує додаткову роботу за іншою професією/посадою за рахунок підвищення інтенсивності праці та обсягу роботи за незмінної тривалості робочого часу.

Якщо працівник суміщає посади, трудовий договір з ним не укладайте. Однак керівник установи має видати наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням. Додаткові обов’язки за іншою суміщуваною посадою працівник виконуватиме у межах робочого часу за основним місцем роботи. Приміром, з 9:00 до 18:00 працівник суміщає роботу за основною і неосновною посадою.

Суміснику виплачуйте заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. За суміщення посад встановлюйте працівнику доплату до посадового окладу за основною посадою.

Пам’ятайте, що оформити працівника за сумісництвом або суміщенням професій/посад можете лише за наявності у штатному розписі вакантної посади.

За інформацією ГУ Держпраці у Сумській області

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Оплата праці у святкові та вихідні дні

Правила роботи у вихідні, святкові і неробочі дні та правила за якими оплачують таку роботу у мирні часи встановлює Кодекс Законів про працю України (далі – КЗпП). Під час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин.
3237

Новий закон про надання та використання відпусток – які норми скасовані й додані

Законопроєкт №8313 вносить зміни щодо впорядкування надання та використання відпусток. Скасовуються кілька видів відпусток, а також встановлюються правила компенсації за невикористані відпустки під час мобілізації.
5037

Норми робочого часу 2024 для «шестиденки»

Тримайте норми тривалості робочого часу та виробничий календар на 2024 рік для шестиденного робочого тижня. З’ясуйте, які норми діють під час воєнного стану.
9877

Розрахунок при звільненні – приклади

Розрахунок при звільненні: ► компенсація відпусток ►вихідна допомога ►оподаткування розрахунку ►аліменти у виплаті розрахункових при звільненні ► приклади на 2023 та 2024 роки
97103