Отримуєте роялті: за яким кодом класифікації доходів бюджету вести його аналітичний облік

941

Запитання

Бюджетна установа отримує роялті від іноземних видавців друкованих видань та наукових установ. Ці видавці надрукували наукові публікації згідно з договорами, які з ними уклала установа. За яким кодом класифікації доходів бюджету вести аналітичний облік доходу від роялті?

Відповідь

Обліковуйте цей вид доходу на субрахунку 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (далі — субрахунок 7311) відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — Порядок застосування Плану рахунків), затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219. До цього субрахунку відкрийте аналітичний рахунок за кодом класифікації доходів бюджету 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» (далі — ККД 25010400).


Надходження коштів за роялті відображайте на аналітичному рахунку, відкритому за цим же кодом до субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки» (Порядок застосування Плану рахунків). Утім, зафіксуйте обраний спосіб обліку цього доходу у своєму Положенні про облікову політику. Поясніть це превалюванням сутності операції над формою отриманого доходу.

Так склалось, що бюджетна класифікація власних надходжень бюджетних установ не співпадає із класифікацією доходів за Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — Стандарт 124).

Стандарт 124 уключає роялті до складу фінансових доходів. Але за своєю сутністю операції з отримання цього виду доходу є реалізацією нематеріального активу, що є майном установи. І ви обліковуєте це майно на субрахунку 1211 «Авторське та суміжні з ним права» відповідно до Порядку застосування Плану рахунків. А реалізуєте означений нематеріальний актив іноземним видавцям друкованих видань та науковим установам, передаючи їм згідно з договорами, укладеними між вами та ними, право друкувати ваші наукові публікації в обмін на винагороду у формі роялті.

Тож обліковуйте роялті на субрахунку 7311 та передбачайте у своєму кошторисі власні надходження за ККД 25010400. А у розрахунку до нього зазначайте, що ви плануєте отримати дохід у формі роялті від реалізації такого нематеріального активу, як «Авторське та суміжні з ним права».

Вебінарний марафон до Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Облік продуктів харчування в бюджетних установах 2024

Бухгалтер бюджетної установи має налагодити облік продуктів харчування. Допоможемо оприбуткувати, визнати та оцінити продукти харчування, розподілити транспортно-заготівельні витрати та обрати метод оцінки вибуття. А також розповімо, як відшкодувати нестачі й втрати за їх наявності.
39557

Платні послуги бюджетних установ

Бюджетні установи хоча й знаходяться на державному утриманні, але мають право, а часто й нагальну необхідність заробляти шляхом надання платних послуг. В консультації про те, якими можуть бути ці послуги, правила їхнього надання, ціноутворення, оподаткування, застосування РРО та відображення в бухгалтерських проведеннях.
13858

Облік спецодягу

Забезпечити працівників спецодягом – це обов’язок, який покладається на роботодавця. Належним чином відобразити його надходження, використання та списання у бухгалтерському обліку – це обов’язок, який покладається на бухгалтера. Тема сьогоднішньої консультації – облік спецодягу у бюджетних установах.
17027

Утримання із заробітної плати – проводки

Нарахування заробітної плати в бюджетних установах включає проводки для відображення цих операцій в бухгалтерському обліку. Тож розповімо про проводки детальніше.
46525

Як вести облік земельних ділянок

Облік земельних ділянок в бюджетних установах — у складі основних засобів чи як нематеріальні активи? Проведення у консультації.
32172