Правила внутрішнього службового розпорядку для працівників держорганів, які не є держслужбовцями

856

Запитання

НАДС наказом від 03.03.2016 № 50 затвердило Типові правила внутрішнього службового розпорядку, дія яких поширюється лише на держслужбовців. На їх підставі розробили Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців апарату місцевої державної адміністрації. Чи складати правила внутрішнього службового розпорядку для інших категорій працівників апарату — керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону про держслужбу; працівників, які виконують функції з обслуговування?

Відповідь

Державні службовці зобов’язані дотримувати службової дисципліни, зокрема Правил внутрішнього службового розпорядку (далі — ПВСР; п. 1 ч. 1 ст. 61 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, далі — Закон № 889).

Посадові оклади працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування

До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР, п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП). Працівники державного органу, на яких не поширюється дія Закону № 889, зобов’язані додержувати трудової дисципліни, зокрема ПВТР (ст. 139 КЗпП). Тому в державному органі має бути локальний нормативний акт, який регулює трудовий розпорядок цих працівників.

Хоча означені локальні акти відрізняються назвами, їх зміст та порядок затвердження аналогічні. Зміст та порядок затвердження ПВСР визначає стаття 47 Закону № 889. Порядок затвердження ПВТР визначає стаття 142 КЗпП:

ПВСРПВТР

затверджують загальні збори (конференція) державних службовців державного органу за поданням керівника державної служби і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі типових правил (ч. 2 ст. 47 Закону № 889)

затверджує трудовий колектив за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП)

Нацдержслужба наказом від 03.03.2016 № 50 затвердила Типові ПВСР.

Типових ПВТР, що відповідали б реаліям часу й потребам сторін трудових відносин, наразі не затвердили. Ми й досі керуємося Типовими ПВТР для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984 № 213, які діють у частині, що не суперечить законодавству України.

Закон № 889 не забороняє доповнювати ПВСР іншими положеннями, що не суперечать Закону № 889 та іншим актам законодавства (п. 9 ч. 1 ст. 47 Закону № 889).

Тож не потрібно затверджувати в державному органі два окремих локальних акта: ПВСР та ПВТР.

Коли готуєте проєкт ПВСР державного органу, доповніть його нормами для працівників, на яких не поширюється дія Закону № 889. Ці норми мають узгоджуватися із законодавством про працю. Затвердіть локальний акт на загальних зборах чи конференції трудового колективу, на яких мають бути присутні як держслужбовці, так і працівники патронатної служби, працівники, що виконують функції з обслуговування державного органу, та робітники, які обслуговують держорган.

Позицію редакції підтверджує аналіз ПВСР державних органів, зокрема Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Адміністрації Президента України.

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустка без збереження заробітної плати

Бувають обставини, коли відпустка без збереження заробітної плати – інколи єдиний вихід для працівника та роботодавця. Розглянемо, кому надається відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану та якої тривалості.
86875

Щорічна відпустка освітян і науковців – проблемні питання

Експерт розглядає на прикладах, як рахувати кількість днів щорічної основної відпустки освітянам і науковцям на прикладі відпустки вихователя у залежності від того, скільки місяців було відпрацьовано – менше 10 чи більше, повні ці місяці були чи ні.
10418