Посадові оклади працівників державної служби 2023

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Посадові оклади впливають на зарплати держслужбовців. У 2023 в межах звичних трьох категорій є підкатегорії А1-А2, Б1-Б3, В1-В3. Як це вплинуло на підвищення окладів?

 

 

 

 

Посадові оклади держслужбовців 2023 – класифікація посад державної служби

Посадові оклади держслужбовців визначаються в залежності від категорії та підкатегорії конкретної посади, що визначаються Кабміном (ч. 4 ст. 6 Закону «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889, даліЗакон про держслужбу). Ним створений перелік посад державної служби по підкатегоріям і по кожній посаді визначений грошовий оклад. Підкатегорій усього 8 і їх наведено у схемі нижче.

Категорії посад державної служби 2020

Смислове наповнення підкатегорій посад державної служби наведено у таблиці нижче.

ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ І ПІДКАТЕГОРІЙ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Категорія посад державної служби Підкатегорія посад державної служби Каталог посад державної служби
А А1 Посади керівників держорганів і прирівняні до них посади
А2 Посади перших заступників керівників держорганів і прирівняні до них посади
Б Б1 Посади керівників самостійних структурних підрозділів держорганів і прирівняні до них посади
Б2 Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів держорганів і прирівняні до них посади
Б3 Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів держорганів, їхніх заступників і прирівняні до них посади
В В1 Посади головних спеціалістів держорганів і прирівняні до них посади
В2 Посади провідних спеціалістів держорганів і прирівняні до них посади
В3 Посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади

Найбільші посадові оклади – у категорії «А», а найменші – у категорії «В», що цілком логічно. Потрібну інформацію по посадовим окладам можна найти у постанові Кабміну від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (даліПостанова № 15). Зокрема вона містить:

 • схему посадових окладів, тобто їхній грошовий вираз;
 • розмір надбавок до посадових окладів за ранги держслужбовців;
 • перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій;
 • положення про преміювання та умови стимулювання держслужбовців.

Однак Постанова № 15 не поширюється на частину працівників органів державної влади, так як є ще постанова Кабміну «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 24.12.2019 р. № 1112. Нею визначені умови оплати праці на таких працівників:

 • патронатних служб у державних органах;
 • держорганів, які виконують функції з обслуговування;
 • Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну;
 • Управління адміністративними будинками Держуправління справами;
 • Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВР.

Зарплата держслужбовців – рівні держорганів

Зарплата держслужбовців 2023 року відрізнятиметься за розміром в межах однієї підкатегорії посад державної служби залежно від рівня, до якого відноситься держорган, в якому він проходить державну службу. Також існує тарифна сітка посадових окладів за ЄТС 2023.

Наразі держоргани поділені за юрисдикцією. Посадові оклади держслужбовців визначаються за такою класифікацією рівнів ієрархії державних органів (для цілей нарахування зарплати за Постановою № 15, повна класифікація – див. ст. 51 Закону про держслужбу):

 1. Апарат ВРУ, Секретаріат Кабміну, Офіс Президента України, апарати (секретаріати) РНБО, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Офісу Генпрокурора, а також Нацрада з питань телебачення і радіомовлення;
 2. міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, апарати (секретаріати) вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 3. інші держоргани, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 4. держоргани, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя;
 5. державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Норми тривалості робочого часу на 2023 рік

Найбільші та найменші посадові оклади держслужбовців 2022

Найменші посадові оклади будуть за посадою державної служби підкатегорії «В3» у держоргані, який віднесено до 5 рівня. Тобто у спеціаліста держоргану, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення. У 2023 році це має бути 5368 грн – за Схемою посадових окладів.

Найбільші посадові оклади – у керівника державного органу підкатегорії А1 ієрархії 1-го рівня. У 2023 році це має бути 40100 грн – також за Схемою посадових окладів поданою НАДС на затвердження Урядом.

 

Посадові оклади 2023 – гарантований розмір

Для цілей Постанови № 15 найменші та мінімальні посадові оклади держслужбовців – це не завжди одне й те саме. При чому існує навіть 2 види різних мінімальні посадові оклади для цілей Постанови № 15:

 • 2 прожиткових мінімуми працездатної особи, установленого законом. У 2023 році це 5368 грн (січень-грудень). Він використовується для окладів на посадах держслужби підкатегорії В3 у державних органах, юрисдикція яких поширюється 5-й рівень ієрархії державних органів, тобто на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (див. примітку до схем посадових окладів);
 • 2 прожиткових мінімуми працездатної особи станом на 1 січня 2018 року, що становив 3524 грн (див. наприклад, примітку до Додатка 1 Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах Постанови № 15). Він використовується для розрахунку окладів патронатних служб та тих, які виконують функції з обслуговування державних органів. Постанова № 15 визначає для них коефіцієнти по відношенню до мінімального посадового окладу.

Закон дозволяє Урядові встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти оплати праці для різних державних органів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів.

ВИМОГИ ДО ГРАФІКУ ВІДПУСТОК НА 2023 РІК

 

Оплата праці державних службовців – розміри посадових окладів держслужбовців 2023

Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році затверджена Постановою Кабміну та опублікована на сайті Верховної Ради.

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ 2023

державних органів 1–3 рівнів ієрархії

Посада державної служби

Рівні ієрархії держорганів*

Категорія

Підкатегорія

Найменування

1

2

3

А

А1

Керівник державного органу

40100

35700

31200

А2

Перший заступник керівника державного органу

38100

34000

29800

Заступник керівника державного органу

36200

32200

28100

Б

Б1

Генеральний директор директорату, директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

22000

21100

16900

Керівник департаменту, головного управління, служби

22000

21100

16900

Керівник самостійного управління, служби

18400

17600

14100

Керівник самостійного відділу, служби

17200

16600

13300

Завідувач самостійного сектору

15200

14600

11700

Б2

Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

17600

17000

13600

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації

17600

17000

13600

Заступник керівника самостійного управління, служби

16700

16000

12900

Заступник керівника самостійного відділу, служби

16000

15400

12300

Б3

Керівник головного управління у складі директорату

17200

16600

13300

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

16700

16000

12900

Заступник керівника головного управління у складі директорату, заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

15900

15300

12200

Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

15200

14600

11700

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

15200

14600

11700

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

13400

12900

10300

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

13300

12800

10200

В

В1

Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

11700

11300

9000

Головний спеціаліст державного органу

11700

11300

9000

В2

Провідний спеціаліст державного органу

9400

9000

7300

В3

Спеціаліст державного органу

8700

8300

6700

 

* рівні:

 • 1 – Апарат ВР України, Секретаріат Кабміну, Офіс Президента України, апарати (секретаріати) РНБО, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, КСУ, Офісу Генпрокурора, Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення;
 • 2 – міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, який встановлений законом;
 • 3 – інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Джерело: постанова Кабміну від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ 2023

4 і 5 рівнів ієрархії

 

Посада державної служби

Рівні ієрархії держорганів*

Категорія

Підкатегорія

Найменування

4

5

 

Б

Б1

Керівник департаменту, головного управління, служби

12800

 

 

Керівник апарату місцевої держадміністрації

12900

10300

 

Керівник самостійного управління, служби

11200

8700

 

Керівник самостійного відділу, служби

9400

7900

 

Завідувач самостійного сектору

8100

6500

 

Б2

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації

11300

8400

 

Заступник керівника самостійного управління, служби

11200

8700

 

Заступник керівника самостійного відділу, служби

9400

7900

 

Б3

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

9000

6700

 

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

8300

6600

 

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

7500

6500

 

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

7100

6300

 

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

6700

6300

 

В

В1

Головний спеціаліст державного органу

5800

5600

 

Адміністратор

5800

5800

 

В2

Провідний спеціаліст державного органу

5600

5500

 

В3

Спеціаліст державного органу

5500

5368

 

рівні:

 • 4 – державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя;
 • 5 – державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Джерело: постанова Кабміну від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді